Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΜΑΘΗΜΑ 142 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό. (Επαναληπτικό)


ΜΑΘΗΜΑ 142

Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.


(123) Ευχαριστώ τον Πατέρα μου για τα δώρα Του σε μένα.

(124) Ας θυμηθώ ότι είμαι ένα με τον Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: