Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 176

ΜΑΘΗΜΑ 176
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(161) Δώσε. μου την ευλογία σου, ιερέ Υιέ του Θεού.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ
(162) Είμαι έτσι όπως με δημιούργησε ο Θεός.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: