Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 114ΜΑΘΗΜΑ 114
Για την πρωινή και βραδινή άσκηση.

«Είμαι πνεύμα».

Είμαι ο Υιός του Θεού. Κανένα σώμα δεν μπορεί να περιέχει το πνεύμα μου, ούτε να μου επιβάλει κάποιο περιορισμό που δεν δημιούργησε ο Θεός.

«Θα δεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.»

Ποια μπορεί να είναι η λειτουργία μου εκτός από το να δεχτώ το Λόγο του Θεού, ο Οποίος με δημιούργησε γι αυτό που είμαι και πάντα θα είμαι;

Στην ώρα:

 Είμαι πνεύμα.

Στην μισή ώρα:
Θα δεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: