Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 4 Αυτές Οι Σκέψεις Δε Σημαίνουν Τίποτα. Είναι Σαν Τα Πράγματα Που βλέπω Μέσα Σε Αυτό Το Δωμάτιο (σε αυτό το δρόμο, από αυτό το παράθυρο,

ΜΑΘΗΜΑ 4

Αυτές Οι Σκέψεις Δε Σημαίνουν Τίποτα.

Είναι Σαν Τα Πράγματα Που βλέπω Μέσα Σε Αυτό Το Δωμάτιο

(σε αυτό το δρόμο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το μέρος)

Αντίθετα με τις προηγούμενες, αυτές οι ασκήσεις δεν αρχίζουν με την ιδέα της ημέρας. Σ’ αυτές της περιόδους πρακτικής, άρχισε σημειώνοντας τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό σου για ένα περίπου λεπτό. Μετά εφάρμοσε την ιδέα σε αυτές. Αν ήδη αντιλαμβάνεσαι λυπηρές σκέψεις, τότε χρησιμοποίησέ τις σαν θέματα εφαρμογής στην ιδέα. Όμως, μην επιλέγεις μόνο τις σκέψεις που θεωρείς «κακές». Αν εξασκηθείς στο να παρατηρείς τις σκέψεις σου, θα δεις ότι αντιπροσωπεύουν ένα μίγμα, που κατά μια έννοια, καμιά δεν μπορεί να αποκαλεστεί «καλή» ή «κακιά». Γι αυτό δεν σημαίνουν τίποτα.

Επιλέγοντας τα θέματα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, απαιτείται η συνήθης ιδιαιτερότητα. Μην φοβηθείς να χρησιμοποιήσεις «καλές» σκέψεις όπως και «κακές». Καμιά από αυτές δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές σκέψεις σου, οι οποίες επικαλύπτονται από αυτές. Οι «καλές» δεν είναι παρά σκιές από ό,τι βρίσκεται πάρα πέρα, και οι σκιές δυσχεραίνουν την ορατότητα. Οι «κακές» είναι εμπόδια στην ορατότητα, και κάνουν την όραση αδύνατη. Δεν θέλεις ούτε τις μεν ούτε τις δε.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική άσκηση, και θα επαναλαμβάνεται πότε- πότε με κάπως διαφορετική μορφή. Ο στόχος εδώ είναι να σας εκπαιδεύσει στα πρώτα βήματα προς τον στόχο της διαχώρισης αυτού που δεν έχει νόημα από αυτό που έχει. Είναι μια πρώτη προσπάθεια στον μακροπρόθεσμο στόχο της εκμάθησης να βλέπεις αυτό που δεν έχει νόημα σαν κάτι έξω από σένα, και αυτό που έχει νόημα σαν κάτι που βρίσκεται μέσα σου. Είναι επίσης η αρχή της εκπαίδευσης του νου σου να αναγνωρίζει τι είναι το ίδιο και τι διαφορετικό.

Χρησιμοποιώντας τις σκέψεις σου για την εφαρμογή της ιδέας της σημερινής, να προσδιορίζεις την ταυτότητα κάθε σκέψης από την κεντρική μορφή ή το γεγονός που περιέχει. Για παράδειγμα:

Αυτή η σκέψη για ___________ δεν σημαίνει τίποτα.

Είναι σαν τα πράγματα που βλέπω μέσα σε αυτό το δωμάτιο (σε αυτό το δρόμο, και ούτω καθεξής)

Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις την ιδέα για κάποια σκέψη που αναγνωρίζεις σαν επιβλαβή. Αυτή η πρακτική είναι χρήσιμη, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις απρογραμμάτιστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις ασκήσεις. Όμως, μην εξετάζετε τον νου σας για πάνω από περίπου ένα λεπτό. Ακόμα είσαστε πολύ άπειροι για να αποφύγετε την τάση να απορροφηθείτε υπερβολικά χωρίς λόγο.

Ακόμα, αφού αυτές οι ασκήσεις είναι οι πρώτες αυτού του είδους, μπορεί να βρείτε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σταματήσετε τις κρίσεις σας όσον αφορά τις σκέψεις σας. Μην επαναλαμβάνετε αυτές τις ασκήσεις πάνω από τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα. Θα επανέλθουμε σε αυτές αργότερα.

Ημερολόγιο

Υιέ του Θεού, μην είσαι ικανοποιημένος με το τίποτα! Έχεις καταστήσει αόρατη την μοναδική αλήθεια αυτού του κόσμου. Κάνοντας το τίποτα αληθινό για σένα, το βλέπεις. Όμως, δεν είναι εκεί.

Κείμενο, Κεφάλαιο 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: