Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 115

ΜΑΘΗΜΑ 115

Για την πρωινή και την βραδινή άσκηση:

(99) «Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ.»

Η λειτουργία μου εδώ είναι να συγχωρέσω τον κόσμο για όλα τα σφάλματα που έχω κάνει. Γιατί έτσι απελευθερώνομαι κι εγώ από αυτά, μαζί με όλο τον κόσμο.

(100) «Ο ρόλος μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία είναι θεμελιώδης.»

Είμαι σημαντικός για το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Διότι Αυτός μου έδωσε το σχέδιό Του, ώστε να μπορώ να σώσω τον κόσμο.

Στην ώρα:
«Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ.»

Στην μισή ώρα:
«Ο ρόλος μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, είναι θεμελιώδης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: