Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΜΑΘΗΜΑ 143 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.
ΜΑΘΗΜΑ 143

 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.

(125) Ησυχάζω και λαμβάνω το Λόγο του Θεού σήμερα.

(126) Ό,τι δίνω το δίνω στον εαυτό μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: