Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

ΜΑΘΗΜΑ 111ΜΑΘΗΜΑ 111
 Για την πρωινή και βραδινή ανακεφαλαίωση:

    (91) «Τα θαύματα είναι ορατά στο φως.»

Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι. Το φως της αγιότητας και της αλήθειας ας φωτίσει το νου μου, και ας δω την αθωότητά μέσα μου.

(92) «Τα θαύματα είναι ορατά στο φως, και το φως και η δύναμη είναι ένα.»

Βλέπω μέσω της δύναμης, το δώρο του Θεού σε μένα. Η αδυναμία μου είναι το σκοτάδι που το δώρο Του διασκορπίζει, δίνοντάς μου την δύναμή Του στην θέση του.

Κάθε ώρα:

-Τα θαύματα γίνονται ορατά στο φως.

Στην μισή ώρα:

- Τα θαύματα είναι ορατά στο φως, και το φως και η δύναμη είναι ένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: