Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΜΑΘΗΜΑ 37 Η αγιότητα μου ευλογεί τον κόσμο.

ΜΑΘΗΜΑ 37

Η αγιότητα μου ευλογεί τον κόσμο.

1. Αυτή η ιδέα περιέχει τις πρώτες αχνοφεγγιές της πραγματικής σου λειτουργίας στον κόσμο, ή του γιατί βρίσκεσαι εδώ. Ο σκοπός σου είναι να δεις τον κόσμο μέσα από την δική σου αγιότητα. Έτσι κι εσύ και ο κόσμος ευλογείστε μαζί. Κανένας δεν χάνει  τίποτα δεν χάνεται από κανέναν  όλοι κερδίζουν από την αγία σου όραση.  Σηματοδοτεί το τέλος της θυσίας επειδή δίνει σε όλους όλα όσα δικαιούνται. Και δικαιούνται τα πάντα αφού είναι δικαίωμά τους από την γέννησή τους σαν Υιοί του Θεού.

2. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βγει η ιδέα της θυσίας από την σκέψη του κόσμου. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αναπόφευκτα θα απαιτεί κάποια πληρωμή σε κάποιον ή σε κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο παρατηρητής χάνει στο τέλος. Και δεν θα έχει ούτε καν ιδέα γιατί χάνει. Όμως η πληρότητά του επανορθώνεται στην επίγνωση του μέσα από την δική σου όραση. Η αγιότητα σου τον ευλογεί με το να μην του ζητά τίποτα. Εκείνοι που βλέπουν τον εαυτό τους σαν ολοκληρωμένο και πλήρη δεν έχουν καθόλου απαιτήσεις.

3. Η αγιότητα σου είναι η σωτηρία του κόσμου. Σε αφήνει να διδάξεις τον κόσμο ότι είναι ένα με σένα, όχι με το να κάνεις κάποιο κήρυγμα, ούτε λέγοντας κάτι, παρά απλά και μόνο με την ήσυχη αναγνώριση ότι μέσα στην αγιότητα σου όλα τα πράγματα ευλογούνται μαζί σου.

4. Οι σημερινές τέσσερις μεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής, η κάθε μια από τρία έως πέντε λεπτά, αρχίζουν με την επανάληψη της σημερινής ιδέας, έπειτα κοιτάς γύρω σου για περίπου ένα λεπτό και εφαρμόζεις την ιδέα σε οτιδήποτε βλέπεις:

Η αγιότητα μου ευλογεί αυτή την καρέκλα.
Η αγιότητα μου ευλογεί αυτό το παράθυρο.
Η αγιότητα μου ευλογεί αυτό το σώμα.

Έπειτα κλείσε τα μάτια σου και εφάρμοσε την ιδέα σε όποιο πρόσωπο σου έρχεται στο νου, χρησιμοποιώντας το όνομά του και λέγοντας:

Η αγιότητα μου ευλογεί εσένα, (όνομα).

5. Μπορείς να συνεχίσεις την περίοδο πρακτικής με τα μάτια κλειστά μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου ξανά και να εφαρμόσεις την ιδέα και στον εξωτερικό σου κόσμο αν αυτό επιθυμείς μπορείς να εναλλάσσεσαι ανάμεσα στην εφαρμογή της ιδέας σε ό,τι βλέπεις γύρω σου και σε ό,τι βρίσκεται μέσα στις σκέψεις σου ή μπορείς να χρησιμοποιείς ένα συνδυασμό αυτών των δύο φάσεων εφαρμογής όπως επιθυμείς. Οι περίοδοι πρακτικής θα πρέπει να καταλήγουν με μια επανάληψη της ιδέας με τα μάτια σου κλειστά, και με άλλη μια αμέσως, με τα μάτια ανοιχτά.

6. Στις πιο σύντομες ασκήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνεις την ιδέα όσο πιο συχνά μπορείς. Βοηθά πολύ να εφαρμόζεις την ιδέα σιωπηλά σε όποιον συναντάς, χρησιμοποιώντας το όνομά του καθώς το κάνεις. Είναι πολύ βασικό να χρησιμοποιήσεις την ιδέα όταν κάποιος σου δημιουργήσει κάποια αρνητική αντίδραση. Πρόσφερε του την ευλογία της αγιότητα σου αμέσως, έτσι ώστε να μάθεις να την κρατάς στην επίγνωση σου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: