Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82MICHAEL MURRAY,

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 82
Το πρώτο μέρος της ημέρας θα είναι αφιερωμένο στη μία από τις ιδέες, και το άλλο μέρος της ημέρας στην άλλη. Θα έχουμε μια μεγάλη περίοδο πρακτικής, και συχνές πιο σύντομες περιόδους στις οποίες θα εξασκούμαστε στην κάθε ιδέα.

 Οι μεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής θα έχουν αυτή την γενική μορφή: διέθεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά για καθεμιά και ξεκίνησε σκεπτόμενος τις ιδέες της ημέρας και τα σχετικά σχόλια. Αφιέρωσε τρία με τέσσερα λεπτά στην αργή ανάγνωσή τους, διάβασέ τις αρκετές φορές εάν θέλεις, και στη συνέχεια κλείσε τα μάτια σου και άκου.


ΜΑΘΗΜΑ 82
Σήμερα θ’ ανακεφαλαιώσουμε αυτές τις ιδέες:

     Παρ.1.(63) Το φως του κόσμου φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσής μου.
     (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

2Η συγχώρεσή μου είναι το μέσο με το οποίο το φως του κόσμου βρίσκει έκφραση μέσα από μένα.
      (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

3Η συγχώρεσή μου είναι το μέσο με το οποίο αποκτώ επίγνωση για το φως του κόσμου μέσα μου.
      (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

 4Η συγχώρεσή μου είναι το μέσο με το οποίο ο κόσμος θεραπεύεται, μαζί με τον εαυτό μου.
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

5Ας συγχωρέσω λοιπόν τον κόσμο, ώστε να θεραπευτεί μαζί μου.
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

      Παρ.2. Μερικές προτάσεις για την εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι:
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

2Ας προεκταθεί η ειρήνη από το νου μου στο νου σου, [όνομα].
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

 3Μοιράζομαι το φως του κόσμου μαζί σου, [όνομα].
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

 4Μέσω της συγχώρεσης μπορώ να δω αυτό όπως είναι.
      (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

 Παρ.3. (64)  Ας μην ξεχάσω την λειτουργία μου.
      (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

2Δεν θα ξεχάσω την λειτουργία μου γιατί θα θυμάμαι τον Εαυτό μου.
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

3Δεν μπορώ να εκπληρώσω τη λειτουργία μου εάν την ξεχάσω.
       (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

4Και μόνο εάν εκπληρώσω την λειτουργία μου, θα βιώσω την εμπειρία της χαράς που ο Θεός προορίζει για μένα.Παρ.4. Κατάλληλες συγκεκριμένες μορφές για την ιδέα περιλαμβάνουν:
      (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

2Ας μην το χρησιμοποιήσω αυτό για να αποκρύψω την αποστολή μου σε μένα.
     (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

3Θα το χρησιμοποιήσω αυτό ως μια ευκαιρία για να εκπληρώσω την αποστολή μου.
     (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)

4Αυτό μπορεί ν’ απειλεί το εγώ μου, αλλά δεν μπορεί ν’ αλλάξει την λειτουργία μου
με κανένα τρόπο.
     (Ο Υιός του Θεού φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσης.)
Δεν υπάρχουν σχόλια: