Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81MICHAEL MURRAY

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 81
Το πρώτο μέρος της ημέρας θα είναι αφιερωμένο στη μία από τις ιδέες, και το άλλο μέρος της ημέρας στην άλλη. Θα έχουμε μια μεγάλη περίοδο πρακτικής, και συχνές πιο σύντομες περιόδους στις οποίες θα εξασκούμαστε στην κάθε ιδέα.

 Οι μεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής θα έχουν αυτή την γενική μορφή: διέθεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά για καθεμιά και ξεκίνησε σκεπτόμενος τις ιδέες της ημέρας και τα σχετικά σχόλια. Αφιέρωσε τρία με τέσσερα λεπτά στην αργή ανάγνωσή τους, διάβασέ τις αρκετές φορές εάν θέλεις, και στη συνέχεια κλείσε τα μάτια σου και άκου.

ΜΑΘΗΜΑ 81
Οι σημερινές ιδέες για ανακεφαλαίωση είναι:

     Παρ. 1. (61) Είμαι το φως του κόσμου.
    (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

   2Πόσο ιερός είμαι εγώ, που μου δόθηκε η λειτουργία να φωτίσω τον κόσμο!
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

     3Ας παραμείνω ακίνητος ενώπιον της ιερότητάς μου.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

     4Μέσα στο ήρεμο φως της, ας εξαφανιστούν όλες οι συγκρούσεις μου.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

       5Μέσα στην ειρήνη της, ας θυμηθώ Ποιος Είμαι.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)
    
Παρ.2. Μερικές συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας, όταν εμφανιστούν ιδιαίτερες δυσκολίες μπορεί να είναι:
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

2Ας μην εμποδίσω το φως του κόσμου μέσα μου.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

3Ας λάμψει το φως του κόσμου επ’ αυτού που φαίνεται.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

4Αυτή η σκιά θα εξαφανιστεί μπροστά στο φως.
     (Είμαι το Φως του κόσμου επειδή είμαι ο Υιός του Θεού.)

Παρ.3. (62)  Η συγχώρεση είναι η λειτουργία μου ως το φως του κόσμου.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

2Μέσω της αποδοχής της λειτουργίας μου θα δω το φως μέσα μου.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

3Και μέσα σ’ αυτό το φως, η λειτουργία μου θα είναι ξεκάθαρη και απόλυτα αναμφισβήτητη στα μάτια μου.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)


 4Η αποδοχή μου δεν εξαρτάται από την αναγνώριση της λειτουργίας μου, γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνω την συγχώρεση.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

 5Εντούτοις, θα εμπιστευτώ ότι μέσα στο φως θα την δω όπως είναι.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

Παρ.4. Συγκεκριμένες μορφές για την χρήση αυτής της ιδέας μπορεί να είναι:
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

    2Ας με βοηθήσει αυτό να μάθω τι σημαίνει η συγχώρεση.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

   3Ας μην διαχωρίσω την λειτουργία μου από την βούλησή μου.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.)

   4Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό για έναν ξένο σκοπό.
(Η Συγχώρεση με απελευθερώνει ως τον Υιό του Θεού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: