Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 79 MICHAEL MURRAY
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 79
Στο Επίπεδο-1, υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα, που ήταν η Ευθύνη, γιατί δεν υπήρχε στο εγωικό σύστημα σκέψης. Η Ευθύνη χωρίς κατηγόρια είναι μια σκέψη και ιδέα του Επιπέδου-2. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να είναι μόνο ένα πρόβλημα που φτιάχτηκε στο Επίπεδο-1 από την ψευδή εικόνα για λογαριασμό της.
Αυτό μπορεί να διορθωθεί εύκολα με την αληθινή Ευθύνη στο Επίπεδο-2. Η Ευθύνη χωρίς κατηγόρια είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα που αντιλαμβάνεσαι και μπορεί να συναντήσεις. Γι αυτό, ας αναγνωρίσω ότι αν έχω κάποιο πρόβλημα, τότε η Ευθύνη θα είναι η απάντηση.
ΜΑΘΗΜΑ 79
Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί.

 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.
 Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα.
Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.1.  Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, εάν δεν ξέρεις ποιό είναι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Ακόμα κι αν έχει ήδη πραγματικά λυθεί, εσύ θα συνεχίσεις να έχεις το πρόβλημα, επειδή δεν θ’ αναγνωρίζεις ότι έχει λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Το πρόβλημα του διαχωρισμού, που είναι στην πραγματικότητα το μόνο πρόβλημα, έχει ήδη λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Όμως, η λύση δεν αναγνωρίζεται επειδή το πρόβλημα δεν αναγνωρίζεται.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.2. Καθένας σ’ αυτόν τον κόσμο φαίνεται να έχει τα δικά του ξεχωριστά προβλήματα. (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Εντούτοις, όλα είναι τα ίδια και πρέπει ν’ αναγνωριστούν ως ένα, εάν είναι να γίνει αποδεκτή η μία λύση που τα λύνει όλα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Ποιός μπορεί ν’ αντιληφθεί ότι ένα πρόβλημα έχει λυθεί εάν πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι κάτι άλλο;
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Ακόμα κι αν του δοθεί η απάντηση, δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί την συνάφειά της.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ. 3. Σ’ αυτή την θέση βρίσκεσαι τώρα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Έχεις την απάντηση, αλλά ακόμα είσαι αβέβαιος για το ποιό είναι το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Φαίνεται να είσαι αντιμέτωπος με μια μακρά σειρά διαφορετικών προβλημάτων και, μόλις το ένα τακτοποιείται, εμφανίζεται το επόμενο και το μεθεπόμενο.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Δεν υπάρχει καμία ώρα που να νιώθεις πλήρως απελευθερωμένος από τα προβλήματα και εν ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.4. Ο πειρασμός να θεωρήσεις ότι τα προβλήματα είναι πολλά, είναι ο πειρασμός να μείνει άλυτο το πρόβλημα του διαχωρισμού.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 2Ο κόσμος φαίνεται να σου παρουσιάζει ένα τεράστιο αριθμό προβλημάτων, που το καθένα απαιτεί μια διαφορετική απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Αυτή η αντίληψη σε βάζει σε μια θέση όπου η λύση του προβλήματος δεν επαρκεί και η αποτυχία είναι αναπόφευκτη.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.5. Κανείς δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που φαίνεται να έχει ο κόσμος.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 2Φαίνεται να υπάρχουν σε τόσα πολλά επίπεδα, σε τόσες διαφορετικές μορφές και με τόσο ποικίλο περιεχόμενο, που είσαι αντιμέτωπος με μια αδιανόητη κατάσταση.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Η απογοήτευση και η κατάθλιψη είναι αναπόφευκτες, όταν τα σκέφτεσαι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Μερικά εμφανίζονται απροσδόκητα, την ώρα που σκέφτεσαι ότι μόλις έλυσες τα προηγούμενα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Άλλα παραμένουν άλυτα κάτω από ένα νέφος άρνησης και ζωντανεύουν για να σε στοιχειώσουν από καιρό σε καιρό, μόνο για να ξανακρυφτούν και πάλι ανεπίλυτα.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.6. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι παρά η απελπιστική προσπάθεια να μην αναγνωρίσεις το πρόβλημα και άρα να μην το αφήσεις να λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Εάν μπορούσες ν’ αναγνωρίσεις ότι το μόνο σου πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός, ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει, θα μπορούσες να δεχθείς την απάντηση γιατί θα έβλεπες πόσο σχετική είναι.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Εάν αντιλαμβανόσουν την υποκείμενη σύνδεση όλων των προβλημάτων που φαίνεται ν’ αντιμετωπίζεις, τότε θα καταλάβαινες ότι έχεις το μέσο για να τα λύσεις όλα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Και θα χρησιμοποιούσες το μέσο, επειδή θ’ αναγνώριζες το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.7. Στις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήμερα, θα ρωτήσουμε ποιό είναι το πρόβλημα και ποιά είναι η απάντηση σ’ αυτό.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2 Δεν θα θεωρήσουμε ότι το γνωρίζουμε ήδη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Θα προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε το νου μας απ’ όλα τα διαφορετικά είδη προβλημάτων που νομίζουμε ότι έχουμε.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Θα προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μόνο ένα πρόβλημα, το οποίο δεν καταφέραμε ν’ αναγνωρίσουμε.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 5Θα ρωτήσουμε ποιό είναι αυτό και θα περιμένουμε για την απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

6Θα μας ειπωθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 7Μετά, θα ρωτήσουμε για την λύση του.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

8Και θα μας ειπωθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.8. Οι σημερινές ασκήσεις θα έχουν επιτυχία στον βαθμό που δεν θα επιμείνεις να προσδιορίσεις το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Ίσως δεν θα καταφέρεις ν’ αφήσεις όλους τους προϊδεασμούς, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Το μόνο απαραίτητο είναι ν’ αμφισβητήσεις κάπως την πραγματικότητα της δικής σου εκδοχής για το ποιά είναι τα προβλήματα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Προσπαθούμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι με την αναγνώριση του προβλήματος σού έχει δοθεί και η απάντηση, έτσι ώστε το πρόβλημα και η λύση να συνδεθούν και να μπορείς να είσαι εν ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.9. Οι πιο σύντομες περίοδοι πρακτικής σήμερα δεν θα αφορούν τον χρόνο, αλλά την ανάγκη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Θα δεις πολλά προβλήματα σήμερα, που θα ζητούν μια απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Οι προσπάθειές μας θα στραφούν προς την αναγνώριση ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα και μια απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Σ’ αυτήν την αναγνώριση όλα τα προβλήματα λύνονται.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Σ’ αυτή την αναγνώριση υπάρχει ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.10. Μην εξαπατηθείς από την μορφή των προβλημάτων σήμερα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Όποτε εμφανίζεται κάποια δυσκολία, πες στον εαυτό σου γρήγορα:
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Ας αναγνωρίσω αυτό το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Μετά προσπάθησε να μην κάνεις καμία κρίση για το ποιό είναι το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Εάν είναι δυνατόν, κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή και ρώτησε ποιό είναι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

6Θα εισακουστείς και θα σου δοθεί απάντηση.

(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: