Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 77
                                                                                                        MICHAEL MURRAY, 
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 77
Στο σημερινό μάθημα, έχεις φτάσει στο σημείο του ταξιδιού σου όπου έχεις κερδίσει το δικαίωμα σε θαύματα. Στο Επίπεδο-2 και στο νου της Ενιαιότητας, είσαι Ένα με τον Θεό∙ επομένως, δικαιούσαι θαύματα. Τα θαύματα δεν είναι αυτό που κάνουμε για ένα άτομο, ή κάποιο άλλο. Το αληθινό θαύμα περιλαμβάνει τους πάντες, χωρίς εξαίρεση.

ΜΑΘΗΜΑ 77
Δικαιούμαι θαύματα.

(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ. 1.  Δικαιούσαι τα θαύματα λόγω του ποιός είσαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Θα λάβεις θαύματα λόγω του ποιός είναι ο Θεός.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Και θα προσφέρεις θαύματα γιατί είσαι ένα με τον Θεό.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Και πάλι, πόσο απλή είναι η σωτηρία!
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Είναι απλώς μια δήλωση της αληθινής σου ταυτότητας.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Είναι αυτό, για το οποίο θα γιορτάσουμε σήμερα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.2. Η αξίωσή σου για θαύματα δεν στηρίζεται στις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Δεν εξαρτάται από τις μαγικές δυνάμεις, που αποδίδεις στον εαυτό σου, ούτε από κάποια διαδικασία που εσύ επινόησες.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Είναι εγγενής στην αλήθεια του ποιός είσαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Είναι έμφυτη σ’ αυτό που ο Θεός, ο Πατέρας σου, είναι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Διασφαλίστηκε κατά την δημιουργία σου, και την εγγυώνται οι νόμοι του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.3. Σήμερα θα αξιώσουμε τα θαύματα που είναι το δικαίωμά σου, αφού σου ανήκουν. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 2Σου έχει δοθεί η υπόσχεση της πλήρους αποδέσμευσης από τον κόσμο που έφτιαξες. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Σου έχει διαβεβαιωθεί ότι το Βασίλειο του Θεού είναι μέσα σου και δεν μπορεί ποτέ να χαθεί.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που μας ανήκει αληθινά.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Σήμερα, όμως, θα σιγουρευτούμε ότι δεν ικανοποιούμαστε με κάτι λιγότερο επίσης.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.4. Ξεκίνησε τις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής λέγοντας στον εαυτό σου με σιγουριά ότι δικαιούσαι θαύματα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Κλείσε τα μάτια σου και υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι ζητάς μόνο αυτό που δικαιωματικά σου ανήκει.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Υπενθύμισε στον εαυτό σου επίσης ότι τα θαύματα ποτέ δεν αφαιρούνται από κάποιον για να δοθούν σε κάποιον άλλο και ότι ζητώντας τα δικαιώματά σου είναι που σέβεσαι τα δικαιώματα όλων των άλλων.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Τα θαύματα δεν υπακούουν τους νόμους του κόσμου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Απλώς είναι επακόλουθο των νόμων του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.5. Μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγική φάση, περίμενε σιωπηλά για την διαβεβαίωση ότι το αίτημά σου εισακούστηκε.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Ζήτησες την σωτηρία του κόσμου και την δική σου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 3Ζήτησες να σου δοθούν τα μέσα με τα οποία να το επιτύχεις αυτό.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Δεν γίνεται να μην επιβεβαιωθείς σ’ αυτό το αίτημα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Δεν ζητάς παρά να γίνει το Θέλημα του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.6. Κάνοντάς το αυτό, δεν ζητάς πραγματικά τίποτα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 2Δηλώνεις ένα γεγονός που είναι αναντίρρητο.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί παρά να σε διαβεβαιώσει ότι το αίτημα σου εκπληρώθηκε. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 4Το γεγονός ότι δέχθηκες το βεβαιώνει.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολίες και αβεβαιότητα σήμερα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Κάνουμε μια πραγματική ερώτηση τελικά.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

7Η απάντηση είναι μια απλή δήλωση ενός απλού γεγονότος.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

8Θα πάρεις τη διαβεβαίωση που ζητάς.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.7. Οι σύντομες περίοδοι πρακτικής θα είναι συχνές και θ’ αφιερωθούν στην υπενθύμιση ενός απλού γεγονότος.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Πες στον εαυτό σου συχνά σήμερα:
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Δικαιούμαι θαύματα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Ζήτησέ τα όποτε εμφανιστεί μια περίσταση όπου αυτά χρειάζονται.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Θ’ αναγνωρίσεις αυτές τις περιστάσεις.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Και αφού δεν στηρίζεσαι στον εαυτό σου για να βρεις το θαύμα, δικαιούσαι απόλυτα να το λάβεις όποτε το ζητήσεις.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.8. Θυμήσου επίσης να μην ικανοποιηθείς με τίποτα λιγότερο από την τέλεια απάντηση.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Γρήγορα πες στον εαυτό σου, εάν μπεις στον πειρασμό:
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Δεν θ’ ανταλλάξω τα θαύματα με παράπονα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Θέλω μόνο αυτό που δικαιούμαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Ο Θεός έχει αναγνωρίσει τα θαύματα ως δικαίωμά μου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)Δεν υπάρχουν σχόλια: