Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 77,78 & 79
                                                                                                        MICHAEL MURRAY, 

ΜΑΘΗΜΑ 77
Στο σημερινό μάθημα, έχεις φτάσει στο σημείο του ταξιδιού σου όπου έχεις κερδίσει το δικαίωμα σε θαύματα. Στο Επίπεδο-2 και στο νου της Ενιαιότητας, είσαι Ένα με τον Θεό∙ επομένως, δικαιούσαι θαύματα. Τα θαύματα δεν είναι αυτό που κάνουμε για ένα άτομο, ή κάποιο άλλο. Το αληθινό θαύμα περιλαμβάνει τους πάντες, χωρίς εξαίρεση.

ΜΑΘΗΜΑ 77
Δικαιούμαι θαύματα.

(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ. 1.  Δικαιούσαι τα θαύματα λόγω του ποιός είσαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Θα λάβεις θαύματα λόγω του ποιός είναι ο Θεός.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Και θα προσφέρεις θαύματα γιατί είσαι ένα με τον Θεό.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Και πάλι, πόσο απλή είναι η σωτηρία!
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Είναι απλώς μια δήλωση της αληθινής σου ταυτότητας.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Είναι αυτό, για το οποίο θα γιορτάσουμε σήμερα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.2. Η αξίωσή σου για θαύματα δεν στηρίζεται στις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Δεν εξαρτάται από τις μαγικές δυνάμεις, που αποδίδεις στον εαυτό σου, ούτε από κάποια διαδικασία που εσύ επινόησες.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Είναι εγγενής στην αλήθεια του ποιός είσαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Είναι έμφυτη σ’ αυτό που ο Θεός, ο Πατέρας σου, είναι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Διασφαλίστηκε κατά την δημιουργία σου, και την εγγυώνται οι νόμοι του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.3. Σήμερα θα αξιώσουμε τα θαύματα που είναι το δικαίωμά σου, αφού σου ανήκουν. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 2Σου έχει δοθεί η υπόσχεση της πλήρους αποδέσμευσης από τον κόσμο που έφτιαξες. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Σου έχει διαβεβαιωθεί ότι το Βασίλειο του Θεού είναι μέσα σου και δεν μπορεί ποτέ να χαθεί.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που μας ανήκει αληθινά.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Σήμερα, όμως, θα σιγουρευτούμε ότι δεν ικανοποιούμαστε με κάτι λιγότερο επίσης.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.4. Ξεκίνησε τις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής λέγοντας στον εαυτό σου με σιγουριά ότι δικαιούσαι θαύματα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Κλείσε τα μάτια σου και υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι ζητάς μόνο αυτό που δικαιωματικά σου ανήκει.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Υπενθύμισε στον εαυτό σου επίσης ότι τα θαύματα ποτέ δεν αφαιρούνται από κάποιον για να δοθούν σε κάποιον άλλο και ότι ζητώντας τα δικαιώματά σου είναι που σέβεσαι τα δικαιώματα όλων των άλλων.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Τα θαύματα δεν υπακούουν τους νόμους του κόσμου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Απλώς είναι επακόλουθο των νόμων του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.5. Μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγική φάση, περίμενε σιωπηλά για την διαβεβαίωση ότι το αίτημά σου εισακούστηκε.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Ζήτησες την σωτηρία του κόσμου και την δική σου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 3Ζήτησες να σου δοθούν τα μέσα με τα οποία να το επιτύχεις αυτό.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Δεν γίνεται να μην επιβεβαιωθείς σ’ αυτό το αίτημα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Δεν ζητάς παρά να γίνει το Θέλημα του Θεού.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.6. Κάνοντάς το αυτό, δεν ζητάς πραγματικά τίποτα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 2Δηλώνεις ένα γεγονός που είναι αναντίρρητο.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί παρά να σε διαβεβαιώσει ότι το αίτημα σου εκπληρώθηκε. (Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

 4Το γεγονός ότι δέχθηκες το βεβαιώνει.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολίες και αβεβαιότητα σήμερα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Κάνουμε μια πραγματική ερώτηση τελικά.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

7Η απάντηση είναι μια απλή δήλωση ενός απλού γεγονότος.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

8Θα πάρεις τη διαβεβαίωση που ζητάς.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.7. Οι σύντομες περίοδοι πρακτικής θα είναι συχνές και θ’ αφιερωθούν στην υπενθύμιση ενός απλού γεγονότος.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Πες στον εαυτό σου συχνά σήμερα:
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Δικαιούμαι θαύματα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Ζήτησέ τα όποτε εμφανιστεί μια περίσταση όπου αυτά χρειάζονται.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Θ’ αναγνωρίσεις αυτές τις περιστάσεις.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

6Και αφού δεν στηρίζεσαι στον εαυτό σου για να βρεις το θαύμα, δικαιούσαι απόλυτα να το λάβεις όποτε το ζητήσεις.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

Παρ.8. Θυμήσου επίσης να μην ικανοποιηθείς με τίποτα λιγότερο από την τέλεια απάντηση.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

2Γρήγορα πες στον εαυτό σου, εάν μπεις στον πειρασμό:
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

3Δεν θ’ ανταλλάξω τα θαύματα με παράπονα.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

4Θέλω μόνο αυτό που δικαιούμαι.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)

5Ο Θεός έχει αναγνωρίσει τα θαύματα ως δικαίωμά μου.
(Είμαι τώρα στο Νου της Ενιαιότητας με τον Θεό στο Επίπεδο-2∙ επομένως, δικαιούμαι θαύματα.)


ΜΑΘΗΜΑ 78
Τα θαύματα είναι πράξεις αγάπης, και τα παράπονα είναι πράξεις μίσους. Ο φόβος είναι η αιτία όλου του μίσους, όπως η Αγάπη είναι η αιτία όλων των θαυμάτων. Όταν αφήνεις όλα τα παράπονα να φύγουν, αφήνεις όλο τον φόβο να φύγει. Σήμερα, αφήνουμε την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο, και επομένως αφήνουμε τα θαύματα να αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα.
ΜΑΘΗΜΑ 78
Ας αντικαταστήσουν τα θαύματα όλα τα παράπονα.

(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.1.  Ίσως δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο σε σένα ότι κάθε απόφαση που παίρνεις είναι μια απόφαση ανάμεσα σ’ ένα παράπονο και ένα θαύμα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Κάθε παράπονο στέκεται σαν σκοτεινή ασπίδα μίσους μπροστά από το θαύμα που κρύβει. (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Και καθώς την βάζεις μπροστά στα μάτια σου, δεν βλέπεις το θαύμα που υπάρχει πίσω της.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Όλο αυτό το διάστημα, σε περιμένει μέσα στο φως, αλλά εσύ (προτιμάς να) κρατάς τα παράπονά σου.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.2. Σήμερα πηγαίνουμε πέρα από τα παράπονα, ώστε να κοιτάξουμε το θαύμα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

 2Θ’ αντιστρέψουμε τον τρόπο που βλέπεις μη επιτρέποντας στην όραση να παύσει προτού δούμε.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Δεν θα περιμένουμε μπροστά στην ασπίδα του μίσους, αλλά θα την αφήσουμε κάτω και απαλά θα υψώσουμε τα μάτια μας σιωπηλά για να δούμε το Υιό του Θεού.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.3. Αυτός σε περιμένει πίσω από τα παράπονά σου και, καθώς τ’ αφήνεις παράμερα, αυτός θα εμφανιστεί μέσα σε λαμπερό φως εκεί όπου πριν στεκόταν κάθε ένα.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Γιατί κάθε παράπονο είναι ένα εμπόδιο στην όραση και, όταν αυτό φύγει, βλέπεις τον Υιό του Θεού εκεί όπου πάντα ήταν.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Στέκεται μέσα στο φως, αλλά εσύ ήσουν στο σκοτάδι.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Κάθε παράπονο έκανε το σκοτάδι πιο πυκνό και δεν μπορούσες να δεις.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.4. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε τον Υιό του Θεού.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Δεν θ’ αφήσουμε τον εαυτό μας να είναι τυφλός και να μην τον βλέπει.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

 3Δεν θα κοιτάξουμε τα παράπονά μας.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Έτσι αντιστρέφεται η όραση του κόσμου, καθώς κοιτάμε προς την αλήθεια, μακριά από τον φόβο.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

5Θα επιλέξουμε έναν άνθρωπο που χρησιμοποιούσες ως στόχο των παραπόνων σου, θ’ αφήσουμε στην άκρη τα παράπονα και θα τον κοιτάξουμε.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

6Ίσως να είναι κάποιος που φοβάσαι ή μισείς. κάποιος που νομίζεις ότι τον αγαπάς αλλά σε θύμωσε. κάποιος που ονομάζεις φίλο, αλλά τον οποίο βλέπεις ως δύστροπο ή δύσκολο να ευχαριστήσεις κάποιες φορές, απαιτητικό, εκνευριστικό, ή ασυνεπή με το ιδανικό που έπρεπε να δεχθεί ως δικό του, σύμφωνα με τον ρόλο που εσύ του έδωσες.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.5. Ξέρεις ποιον επιλέγεις. το όνομά του πέρασε ήδη από το μυαλό σου.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Αυτός θα είναι Αυτός από τον οποίο ζητάμε να δεις τον Υιό του Θεού.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Βλέποντας αυτόν πίσω από τα παράπονα που έχεις εναντίον του, θα μάθεις ότι αυτό που κρυβόταν, ενώ εσύ δεν το έβλεπες, είναι εκεί για καθέναν και μπορείς να το δεις.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Αυτός που ήταν εχθρός είναι περισσότερο από φίλος όταν ελευθερώνεται για να πάρει τον ιερό ρόλο που το Άγιο Πνεύμα του έχει αναθέσει.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

65Άσε τον να είναι σωτήρας για σένα σήμερα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

6Αυτός είναι ο ρόλος του στο σχέδιο του Πατέρα σου, του Θεού.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.6. Σήμερα, οι μεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής μας θα τον δουν σ’ αυτόν τον ρόλο. (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Θα προσπαθήσεις να τον φέρεις στον νου σου, αρχικά όπως τον σκέφτεσαι τώρα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Θα ξανακοιτάξεις τα λάθη του, τις δυσκολίες που έχεις μαζί του, τον πόνο που σου προκάλεσε, την αμέλειά του και όλες τις μικρές και μεγαλύτερες πληγές που σου προκάλεσε.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Θα κοιτάξεις το σώμα του με τα ελαττώματά του και τα καλά του σημεία και θα σκεφτείς τα λάθη του, ακόμα και τις «αμαρτίες» του.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.7. Μετά θα ζητήσουμε από Αυτόν ο Οποίος γνωρίζει αυτόν τον Υιό του Θεού μέσα στην πραγματικότητα και στην αλήθεια του, να μας βοηθήσει να τον δούμε μ’ ένα διαφορετικό τρόπο και να δούμε τον σωτήρα μας να λάμπει μέσα στο φως της αληθινής συγχώρεσης, που μας δόθηκε.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Ζητάμε απ’ Αυτόν, εις το ιερό Όνομα του Θεού και του Υιού Του, τόσο ιερό όσο Αυτός: (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Ας δω τον σωτήρα μου σ’ αυτόν τον ένα που Εσύ όρισες ως τον έναν από τον οποίο εγώ θα ζητήσω να με οδηγήσει στο ιερό φως μέσα στο οποίο αυτός στέκεται, ώστε να μπορέσω να συνενωθώ μαζί του.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Τα μάτια του σώματος είναι κλειστά και καθώς σκέφτεσαι αυτόν που σε στενοχώρησε, άσε το νου σου να δει το φως μέσα του πέρα από τα παράπονά σου.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.8. Αυτό που ζήτησες, θα εκπληρωθεί.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Ο σωτήρας σου περίμενε πολύ γι’ αυτό.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Αυτός θα ελευθερωθεί και η ελευθερία του θα καταστεί δική σου.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Το Άγιο Πνεύμα γέρνει από Αυτόν προς εσένα, καθώς δεν βλέπει κανένα διαχωρισμό στον Υιό του Θεού.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

5Και αυτό που βλέπεις μέσα από Αυτόν θα σας ελευθερώσει αμφότερους.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

6Μείνε πολύ σιωπηλός τώρα και κοίτα τον λαμπρό σωτήρα σου.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

7Κανένα σκοτεινό παράπονο δεν κρύβει την θέασή του.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

 8Επέτρεψες στο Άγιο Πνεύμα να εκφράσει μέσα απ’ αυτόν τον ρόλο που ο Θεός Του έδωσε για να σωθείς εσύ.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.9. Ο Θεός σ’ ευχαριστεί γι’ αυτές τις ήσυχες στιγμές σήμερα, στις οποίες παραμέρισες τις εικόνες σου και κοίταξες στη θέση αυτών το θαύμα της αγάπης που σου έδειξε το Άγιο Πνεύμα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

2Ο κόσμος και τα Ουράνια ενώνονται στις ευχαριστίες τους, γιατί κάθε σκέψη του Θεού αγαλλιάζει καθώς εσύ σώζεσαι, και όλος ο κόσμος μαζί με σένα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

Παρ.10. Θα το θυμηθούμε αυτό σ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και θα πάρουμε τον ρόλο που μας ανατέθηκε ως μέρος του σχεδίου σωτηρίας του Θεού, και όχι του δικού μας. (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

 2Ο πειρασμός καταρρέει όταν αφήνουμε καθέναν που συναντάμε να μας σώσει και αρνούμαστε να κρύψουμε το φως του πίσω από τα παράπονα.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

3Σε καθέναν που θα συναντήσεις και σε όσους σκεφτείς ή θυμηθείς από το παρελθόν, άσε τον ρόλο του σωτήρα να δοθεί, για να τον μοιραστείς μαζί του.
 (Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

4Για αμφότερους εσάς, και για όλους όσους δεν βλέπουν επίσης, προσευχόμαστε:
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.)

5Ας αντικαταστήσουν τα θαύματα, κάθε παράπονο.
(Αφήνω την Αγάπη να αντικαταστήσει όλο τον φόβο.
ΜΑΘΗΜΑ 79
Στο Επίπεδο-1, υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα, που ήταν η Ευθύνη, γιατί δεν υπήρχε στο εγωικό σύστημα σκέψης. Η Ευθύνη χωρίς κατηγόρια είναι μια σκέψη και ιδέα του Επιπέδου-2. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να είναι μόνο ένα πρόβλημα που φτιάχτηκε στο Επίπεδο-1 από την ψευδή εικόνα για λογαριασμό της.
Αυτό μπορεί να διορθωθεί εύκολα με την αληθινή Ευθύνη στο Επίπεδο-2. Η Ευθύνη χωρίς κατηγόρια είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα που αντιλαμβάνεσαι και μπορεί να συναντήσεις. Γι αυτό, ας αναγνωρίσω ότι αν έχω κάποιο πρόβλημα, τότε η Ευθύνη θα είναι η απάντηση.
ΜΑΘΗΜΑ 79
Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί.

 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.
 Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα.
Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.1.  Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, εάν δεν ξέρεις ποιό είναι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Ακόμα κι αν έχει ήδη πραγματικά λυθεί, εσύ θα συνεχίσεις να έχεις το πρόβλημα, επειδή δεν θ’ αναγνωρίζεις ότι έχει λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Το πρόβλημα του διαχωρισμού, που είναι στην πραγματικότητα το μόνο πρόβλημα, έχει ήδη λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Όμως, η λύση δεν αναγνωρίζεται επειδή το πρόβλημα δεν αναγνωρίζεται.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.2. Καθένας σ’ αυτόν τον κόσμο φαίνεται να έχει τα δικά του ξεχωριστά προβλήματα. (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Εντούτοις, όλα είναι τα ίδια και πρέπει ν’ αναγνωριστούν ως ένα, εάν είναι να γίνει αποδεκτή η μία λύση που τα λύνει όλα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Ποιός μπορεί ν’ αντιληφθεί ότι ένα πρόβλημα έχει λυθεί εάν πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι κάτι άλλο;
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Ακόμα κι αν του δοθεί η απάντηση, δεν μπορεί ν’ αντιληφθεί την συνάφειά της.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ. 3. Σ’ αυτή την θέση βρίσκεσαι τώρα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Έχεις την απάντηση, αλλά ακόμα είσαι αβέβαιος για το ποιό είναι το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Φαίνεται να είσαι αντιμέτωπος με μια μακρά σειρά διαφορετικών προβλημάτων και, μόλις το ένα τακτοποιείται, εμφανίζεται το επόμενο και το μεθεπόμενο.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Δεν υπάρχει καμία ώρα που να νιώθεις πλήρως απελευθερωμένος από τα προβλήματα και εν ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.4. Ο πειρασμός να θεωρήσεις ότι τα προβλήματα είναι πολλά, είναι ο πειρασμός να μείνει άλυτο το πρόβλημα του διαχωρισμού.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 2Ο κόσμος φαίνεται να σου παρουσιάζει ένα τεράστιο αριθμό προβλημάτων, που το καθένα απαιτεί μια διαφορετική απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Αυτή η αντίληψη σε βάζει σε μια θέση όπου η λύση του προβλήματος δεν επαρκεί και η αποτυχία είναι αναπόφευκτη.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.5. Κανείς δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που φαίνεται να έχει ο κόσμος.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 2Φαίνεται να υπάρχουν σε τόσα πολλά επίπεδα, σε τόσες διαφορετικές μορφές και με τόσο ποικίλο περιεχόμενο, που είσαι αντιμέτωπος με μια αδιανόητη κατάσταση.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Η απογοήτευση και η κατάθλιψη είναι αναπόφευκτες, όταν τα σκέφτεσαι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Μερικά εμφανίζονται απροσδόκητα, την ώρα που σκέφτεσαι ότι μόλις έλυσες τα προηγούμενα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Άλλα παραμένουν άλυτα κάτω από ένα νέφος άρνησης και ζωντανεύουν για να σε στοιχειώσουν από καιρό σε καιρό, μόνο για να ξανακρυφτούν και πάλι ανεπίλυτα.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.6. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι παρά η απελπιστική προσπάθεια να μην αναγνωρίσεις το πρόβλημα και άρα να μην το αφήσεις να λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Εάν μπορούσες ν’ αναγνωρίσεις ότι το μόνο σου πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός, ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει, θα μπορούσες να δεχθείς την απάντηση γιατί θα έβλεπες πόσο σχετική είναι.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Εάν αντιλαμβανόσουν την υποκείμενη σύνδεση όλων των προβλημάτων που φαίνεται ν’ αντιμετωπίζεις, τότε θα καταλάβαινες ότι έχεις το μέσο για να τα λύσεις όλα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Και θα χρησιμοποιούσες το μέσο, επειδή θ’ αναγνώριζες το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.7. Στις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήμερα, θα ρωτήσουμε ποιό είναι το πρόβλημα και ποιά είναι η απάντηση σ’ αυτό.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2 Δεν θα θεωρήσουμε ότι το γνωρίζουμε ήδη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Θα προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε το νου μας απ’ όλα τα διαφορετικά είδη προβλημάτων που νομίζουμε ότι έχουμε.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Θα προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μόνο ένα πρόβλημα, το οποίο δεν καταφέραμε ν’ αναγνωρίσουμε.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 5Θα ρωτήσουμε ποιό είναι αυτό και θα περιμένουμε για την απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

6Θα μας ειπωθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 7Μετά, θα ρωτήσουμε για την λύση του.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

8Και θα μας ειπωθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.8. Οι σημερινές ασκήσεις θα έχουν επιτυχία στον βαθμό που δεν θα επιμείνεις να προσδιορίσεις το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Ίσως δεν θα καταφέρεις ν’ αφήσεις όλους τους προϊδεασμούς, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο.
 (Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Το μόνο απαραίτητο είναι ν’ αμφισβητήσεις κάπως την πραγματικότητα της δικής σου εκδοχής για το ποιά είναι τα προβλήματα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

 4Προσπαθούμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι με την αναγνώριση του προβλήματος σού έχει δοθεί και η απάντηση, έτσι ώστε το πρόβλημα και η λύση να συνδεθούν και να μπορείς να είσαι εν ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.9. Οι πιο σύντομες περίοδοι πρακτικής σήμερα δεν θα αφορούν τον χρόνο, αλλά την ανάγκη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Θα δεις πολλά προβλήματα σήμερα, που θα ζητούν μια απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Οι προσπάθειές μας θα στραφούν προς την αναγνώριση ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα και μια απάντηση.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Σ’ αυτήν την αναγνώριση όλα τα προβλήματα λύνονται.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Σ’ αυτή την αναγνώριση υπάρχει ειρήνη.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Παρ.10. Μην εξαπατηθείς από την μορφή των προβλημάτων σήμερα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

2Όποτε εμφανίζεται κάποια δυσκολία, πες στον εαυτό σου γρήγορα:
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

3Ας αναγνωρίσω αυτό το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

4Μετά προσπάθησε να μην κάνεις καμία κρίση για το ποιό είναι το πρόβλημα.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

5Εάν είναι δυνατόν, κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή και ρώτησε ποιό είναι.
(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

6Θα εισακουστείς και θα σου δοθεί απάντηση.

(Ας αναγνωρίσω ότι το πρόβλημα είναι η Ευθύνη.  Όταν δεν παίρνω την ευθύνη σε όλα τα πράγματα, θα έχω πολλά προβλήματα. Όταν πράγματι παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: