Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 74-75-76


Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 74-75-76


                                                                                                          
                                                                                                               MICHAEL MURRAY, 


ΜΑΘΗΜΑ 74
Σε αυτό το μάθημα, υπάρχει μια αφοσίωση σήμερα στη Βούληση του Θεού. Δεν υπάρχει καμία άλλη βούληση εκτός από του Θεού, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά βούληση ξεχωριστή από του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η δική σου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα. Αυτή είναι η επανένωση του Δημιουργού με το δημιούργημα, στην αληθινή Ενιαιότητα. Αυτή είναι μια διακήρυξη της Αλήθειας για το Ποιος πραγματικά είσαι.

ΜΑΘΗΜΑ 74
Δεν υπάρχει καμία άλλη βούληση εκτός απ’ του Θεού.

(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού;
Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.1. Η σημερινή ιδέα μπορεί να θεωρηθεί ως η κεντρική ιδέα προς την οποία κατευθύνονται όλες οι ασκήσεις μας.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Η Βούληση του Θεού είναι η μόνη Βούληση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Όταν το έχεις αναγνωρίσει αυτό, θα έχεις αναγνωρίσει ότι η βούλησή σου είναι δική Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Η πεποίθηση ότι η σύγκρουση είναι δυνατή θα έχει φύγει.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Η ειρήνη θα έχει αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι κατακομματιάζεσαι από συγκρουόμενους στόχους.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

6Ως μία έκφραση της Βούλησης του Θεού, εσύ δεν έχεις κανένα άλλο στόχο εκτός από τον δικό Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.2. Υπάρχει τεράστια ειρήνη μέσα στη σημερινή ιδέα, και οι σημερινές ασκήσεις στοχεύουν στο να την βρεις.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Η ίδια η ιδέα είναι απολύτως αληθινή.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)


3Επομένως δεν μπορεί να δώσει έρεισμα για ψευδαισθήσεις.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Χωρίς ψευδαισθήσεις είναι αδύνατη η σύγκρουση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Ας το αναγνωρίσουμε αυτό σήμερα, και ας βιώσουμε την ειρήνη που φέρνει αυτή η αναγνώριση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.3. Ξεκίνησε τις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής επαναλαμβάνοντας αυτές τις σκέψεις αρκετές φορές, αργά και με σταθερή αποφασιστικότητα ώστε να καταλάβεις τι εννοούν, και να τις κρατήσεις στο νου σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Δεν μπορώ να είμαι σε σύγκρουση.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Μετά διέθεσε μερικά λεπτά προσθέτοντας κάποιες σχετικές σκέψεις, όπως:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Είμαι σε ειρήνη.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

6Τίποτα δεν μπορεί να με ταράξει.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

7Η βούλησή μου είναι του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

8Η δική μου βούληση και η βούληση του Θεού είναι ένα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

9Ο Θεός βούλεται ειρήνη για τον Υιό Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

10Κατά την διάρκεια αυτού του εισαγωγικού σταδίου, βεβαιώσου ότι χειρίζεσαι γρήγορα οποιεσδήποτε συγκρουσιακές σκέψεις τυχόν έρθουν στο νου σου.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

11Πες αμέσως στον εαυτό σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

12Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

13Αυτές οι συγκρουσιακές σκέψεις δεν έχουν κανένα νόημα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.4. Εάν υπάρχει κάποια περιοχή σύγκρουσης που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να επιλυθεί, κράτησέ την παράμερα για ειδική περίσκεψη.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Συλλογίσου την σύντομα αλλά πολύ συγκεκριμένα, αναγνώρισε το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα και την κατάσταση ή τις καταστάσεις που αφορούν, και πες στον εαυτό σου: (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Την μοιράζομαι μαζί Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Οι συγκρούσεις μου για ____________ δεν μπορούν να είναι πραγματικές.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.5.  Αφού καθαρίσεις τον νου σου μ’ αυτόν τον τρόπο, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να βιώσεις την ειρήνη, την οποία δικαιωματικά σου δίνει η πραγματικότητά σου.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Βυθίσου μέσα της και νιώσε την να σε περιβάλλει.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασμός να εκλάβεις αυτές τις προσπάθειες ως αποτράβηγμα, αλλά η διαφορά εύκολα ανιχνεύεται.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Εάν επιτυγχάνεις, θα νιώσεις μια βαθιά αίσθηση χαράς και μια αυξημένη εγρήγορση, αντί για μια αίσθηση νύστας και αποχαύνωσης.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.6.  Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Βιώνοντάς την θ’ αναγνωρίσεις ότι έχεις φτάσει σ’ αυτήν.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Εάν αισθανθείς ότι γλιστράς προς το αποτράβηγμα, γρήγορα επανέλαβε την σημερινή ιδέα και προσπάθησε πάλι.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Κάνε το αυτό όσο συχνά χρειάζεται.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Υπάρχει βέβαιο όφελος στην άρνηση να επιτρέψεις την καταφυγή στο αποτράβηγμα, ακόμα κι αν δεν βιώσεις την ειρήνη που ζητάς.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.7. Στις συντομότερες περιόδους, που πρέπει να γίνουν σε τακτικά και προκαθορισμένα διαστήματα σήμερα, πες στον εαυτό σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Επιζητώ την ειρήνη Του σήμερα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)


4Μετά προσπάθησε να βρεις αυτό που επιζητείς.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Ένα λεπτό ή δύο, κάθε μισή ώρα, με κλειστά τα μάτια, εάν είναι δυνατόν, θα είναι μία καλή χρήση του χρόνου σήμερα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)ΜΑΘΗΜΑ 75
Στο σημερινό μάθημα, το φως έχει έρθει. Το φως έχει έρθει επειδή το Φως είναι η σκέψη της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η ψευδής εικόνα και το εγωικό σύστημα σκέψης του διαχωρισμού έχουν συγχωρεθεί. Η επιλογή για την Ενιαιότητα έχει γίνει, το Φως έχει έρθει.

ΜΑΘΗΜΑ 75
Το φως έχει έρθει.

 (Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς έχει έρθει το φως;
Η Απάντηση είναι: Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.1. Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Είσαι θεραπευμένος και μπορείς να θεραπεύσεις.
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Έχεις σωθεί και μπορείς να σώσεις.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Είσαι σε ειρήνη, και φέρνεις την ειρήνη μαζί σου όπου πηγαίνεις.
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

6Το σκοτάδι και η ταραχή και ο θάνατος έχουν εξαφανιστεί.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

7Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.2. Σήμερα γιορτάζουμε το χαρούμενο τέλος του μακρόχρονου ονείρου σου της καταστροφής.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Δεν υπάρχουν σκοτεινά όνειρα τώρα.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Σήμερα η εποχή του φωτός αρχίζει για σένα και για όλους.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Είναι μια νέα εποχή, στην οποία ένας καινούργιος κόσμος γεννιέται.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

6Ο παλαιός κόσμος δεν άφησε κανένα ίχνος πάνω του με το πέρασμά του.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

7Σήμερα βλέπουμε ένα διαφορετικό κόσμο, επειδή το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.3 Οι σημερινές μας ασκήσεις θα είναι χαρούμενες, και μ’ αυτές θα δώσουμε ευχαριστίες που πέρασε ο παλαιός και άρχισε ο καινούργιος.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Καμία σκιά από το παρελθόν δεν έχει μείνει για να συσκοτίζει την όρασή μας και να κρύβει τον κόσμο που η συγχώρεση μας προσφέρει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Σήμερα θα δεχθούμε τον καινούργιο κόσμο ως αυτόν που θέλουμε να βλέπουμε.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Θα μας δοθεί αυτό που ποθούμε.
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Η βούλησή μας είναι να δούμε το φως. το φως έχει έρθει.
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.4. Οι μεγάλες περίοδοι της πρακτικής μας θ’ αφιερωθούν στο να κοιτάξουμε τον κόσμο που μας δείχνει η συγχώρεσή μας.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Αυτό είναι που θέλουμε να δούμε, και μόνο αυτό.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

 3Ο ένας και μόνος σκοπός μας καθιστά τον στόχο μας αναπόφευκτο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Σήμερα, ο πραγματικός κόσμος αναδύεται μπροστά μας με χαρά, για να τον δούμε επιτέλους.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Η όραση μάς δίνεται, τώρα που το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.5. Δεν θέλουμε να δούμε την σκιά του εγώ πάνω στον κόσμο σήμερα. (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Βλέπουμε το φως και μέσα του βλέπουμε το καθρέφτισμα του Βασιλείου των Ουρανών σ’ όλον τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Ξεκίνησε τις μεγάλες περιόδους πρακτικής λέγοντας στον εαυτό σου τα χαρμόσυνα νέα της αποδέσμευσής σου:
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Έχω συγχωρέσει τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.6. Σήμερα μην σκεφτείς το παρελθόν.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Διατήρησε ένα τελείως ανοικτό νου, απαλλαγμένο απ’ όλες τις παλιές ιδέες και καθαρό από κάθε ιδέα που έχεις φτιάξει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Σήμερα έχεις συγχωρέσει τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Τώρα μπορείς να τον κοιτάς σαν να μην τον είχες δει ποτέ πριν.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Ακόμα δεν ξέρεις πώς μοιάζει. (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

 6Απλώς περιμένεις να σου τον δείξουν.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

7Ενόσω περιμένεις, επανέλαβε αρκετές φορές, αργά και με πλήρη υπομονή:
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

8Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

9Έχω συγχωρέσει τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.7. Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεσή σου σού δίνει το δικαίωμα στην όραση.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Κατανόησε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αποτυγχάνει ποτέ να δώσει το δώρο της όρασης σ’ εκείνους που συγχωρούν.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Πίστεψε ότι Αυτός δεν θα σε απογοητεύσει τώρα.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Έχεις συγχωρέσει τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Αυτός θα είναι μαζί σου καθώς κοιτάς και περιμένεις.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

6Θα σου δείξει τι βλέπει η αληθινή όραση.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

7Αυτή είναι η Βούλησή Του και εσύ έχεις συνενωθεί μαζί Του.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

8Περίμενε υπομονετικά γι’ Αυτόν.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

 9Αυτός θα είναι εκεί.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

10Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

11Έχεις συγχωρέσει τον κόσμο.
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.8. Πες Του ότι γνωρίζεις πως δεν μπορεί ν’ αποτύχει επειδή Τον εμπιστεύεσαι. (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Και πες στον εαυτό σου ότι περιμένεις με βεβαιότητα να κοιτάξεις τον κόσμο που Αυτός σου υποσχέθηκε.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Απ’ αυτή την στιγμή και μετά θα βλέπεις διαφορετικά.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Σήμερα το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Και εσύ θα δεις τον κόσμο, που Αυτός σου έχει υποσχεθεί από την αρχή του χρόνου, και στον οποίο το τέλος του χρόνου είναι βέβαιο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.9. Και οι πιο σύντομες περίοδοι πρακτικής, επίσης, θα είναι χαρούμενες υπενθυμίσεις της αποδέσμευσής σου.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Κάθε τέταρτο, περίπου, υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι σήμερα είναι μια μέρα ειδικού εορτασμού.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Ευχαρίστησε για το έλεος και την Αγάπη του Θεού.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Αγαλλίασε που η δύναμη της συγχώρεσης θεραπεύει πλήρως την όρασή σου.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Να είσαι βέβαιος ότι σήμερα γίνεται ένα νέο ξεκίνημα. (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

6Χωρίς το σκοτάδι του παρελθόντος πάνω στα μάτια σου, δεν μπορείς ν’ αποτύχεις να δεις σήμερα.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

7Και αυτό που βλέπεις θα είναι τόσο καλοδεχούμενο που με χαρά θα προεκτείνεις την σημερινή ημέρα για πάντα.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.10. Πες, λοιπόν:
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

3Έχω συγχωρέσει τον κόσμο.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

4Εάν μπεις στον πειρασμό, πες σ’ όποιον φαίνεται να σε τραβά πίσω στο σκοτάδι:
 (Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

5Το φως έχει έρθει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

6Σε έχω συγχωρήσει.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

Παρ.11. Αφιερώνουμε την σημερινή ημέρα στην γαλήνη μέσα στην οποία ο Θεός θέλει να είσαι.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)

2Διατήρησέ την στην επίγνωση του εαυτού σου, και δες την παντού σήμερα, καθώς γιορτάζουμε το ξεκίνημα της όρασής σου και την όραση του πραγματικού κόσμου, ο οποίος έχει έρθει ν’ αντικαταστήσει τον κόσμο της ασυγχωρησίας, που νόμιζες ότι ήταν πραγματικός.
(Το φως έχει έρθει γιατί επιλέγω μόνο την σκέψη της Ενιαιότητας.)
ΜΑΘΗΜΑ 76
Στο σημερινό μάθημα, μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από το Νόμο του Θεού. Η επιλογή της Ενιαιότητας είναι η ίδια επιλογή με το να ζεις κάτω από κανένα άλλο νόμο εκτός από του Θεού. Είναι η επιλογή της Ενιαιότητας αυτή που είναι η επιλογή υπέρ του Θεού. Το να λες όχι, σημαίνει να λες ναι. Όταν λες όχι στην ψευδή εικόνα, στο εγωικό σύστημα σκέψης του διαχωρισμού, και στο Επίπεδο-1, λες ναι στον Θεό και στην σκέψη της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. 

ΜΑΘΗΜΑ 76
Δεν υπόκειμαι σε άλλους νόμους εκτός απ’ του Θεού.

(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ. 1. Έχουμε παρατηρήσει πόσα πολλά ανόητα πράγματα είχες θεωρήσει ως σωτηρία.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Καθένα σε έχει φυλακίσει με νόμους ανόητους όσο το ίδιο.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Δεν δεσμεύεσαι από αυτούς.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Όμως για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι η σωτηρία δεν βρίσκεται εκεί.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Όσο την ψάχνεις σε πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα, δεσμεύεις τον εαυτό σου σε νόμους που δεν έχουν κανένα νόημα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 6Έτσι, επιδιώκεις ν’ αποδείξεις ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί, όπου δεν είναι.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.2. Σήμερα θα είμαστε χαρούμενοι που δεν μπορείς να το αποδείξεις.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Γιατί εάν μπορούσες, θα έψαχνες για πάντα την σωτηρία εκεί όπου δεν είναι, και δεν θα την εύρισκες ποτέ.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Η σημερινή ιδέα σού λέει πάλι πόσο απλή είναι η σωτηρία.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Ψάξε γι’ αυτήν εκεί που σε περιμένει και εκεί θα την βρεις.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Μην ψάξεις πουθενά αλλού, γιατί δεν είναι πουθενά αλλού.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.3. Σκέψου την ελευθερία που υπάρχει όταν αναγνωρίζεις ότι δεν δεσμεύεσαι απ’ όλους τους περίεργους και στρεβλωμένους νόμους που έχεις φτιάξει για να σε σώσουν. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Πραγματικά πιστεύεις ότι θα πεθάνεις από την πείνα εκτός κι αν έχεις στοίβες από πράσινα χαρτιά και σωρούς από μεταλλικά δισκία.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Πραγματικά πιστεύεις ότι ένα μικρό στρογγυλό χάπι ή κάποιο υγρό που βάζουν στις φλέβες σου με μακριά βελόνα θα διώξει την αρρώστια και τον θάνατο.
 (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Πράγματι πιστεύεις ότι είσαι μόνος, εκτός κι αν ένα άλλο σώμα είναι μαζί σου.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.4. Είναι η παράνοια που σκέφτεται αυτά τα πράγματα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Εσύ τα ονομάζεις νόμους, τους δίνεις διαφορετικά ονόματα και φτιάχνεις ένα μακρύ κατάλογο τελετουργιών που δεν έχουν καμιά χρησιμότητα και δεν υπηρετούν κανένα σκοπό.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Νομίζεις ότι πρέπει να τηρείς τους «νόμους» της ιατρικής, των οικονομικών και της υγείας. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Προστάτεψε το σώμα, και τότε θα σωθείς.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.5. Αυτοί δεν είναι νόμοι, αλλά τρέλα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Το σώμα κινδυνεύει από το νου που πληγώνει τον εαυτό του.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Το σώμα υποφέρει προκειμένου ο νους να μην δει ότι είναι το θύμα του εαυτού του. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Ο πόνος του σώματος είναι η μάσκα, την οποία κρατά ο νους για να καλύψει αυτό που πραγματικά υποφέρει.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Δεν θέλει να καταλάβει ότι είναι ο εχθρός του ίδιου του εαυτού του. ότι επιτίθεται στον εαυτό του και θέλει να πεθάνει.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

6Είναι απ’ αυτό που οι «νόμοι» σου θα έσωζαν το σώμα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

7Είναι γι’ αυτό που νομίζεις ότι είσαι ένα σώμα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.6. Δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι, εκτός από τους νόμους του Θεού.
 (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Αυτό χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, ξανά και ξανά, μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό ισχύει για όλα όσα έχεις φτιάξει και είναι σε αντίθεση με την Βούληση του Θεού. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Η μαγεία σου δεν έχει κανένα νόημα.
 (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Αυτό που στοχεύει να σώσει δεν υπάρχει.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Μόνο αυτό που στοχεύει να κρύψει, είναι αυτό που θα σε σώσει.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.7. Οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν ποτέ ν’ αντικατασταθούν.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Θ’ αφιερώσουμε την σημερινή ημέρα αγαλλιάζοντας που είναι έτσι.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Αυτό δεν είναι πλέον μία αλήθεια την οποία θα κρύβαμε.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 4Αντίθετα, συνειδητοποιούμε ότι αυτή είναι η αλήθεια που μας κρατά για πάντα ελεύθερους.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 5Η μαγεία φυλακίζει, αλλά οι νόμοι του Θεού ελευθερώνουν.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

6Το φως έχει έρθει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από τους δικούς Του.
 (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.8. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής κάνοντας μία σύντομη ανακεφαλαίωση στα διαφορετικά είδη «νόμων», που έχουμε πιστέψει ότι πρέπει να υπακούμε.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 2Αυτοί θα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους «νόμους» της διατροφής, των εμβολιασμών, των φαρμάκων, και της προστασίας του σώματος με αναρίθμητους τρόπους. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 3Σκέψου κι άλλο. πιστεύεις στους «νόμους» της φιλίας, των «καλών» σχέσεων και της αμοιβαιότητας.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Ίσως και να πιστεύεις ότι υπάρχουν νόμοι που παραθέτουν το τι είναι του Θεού και τι είναι δικό σου.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Πολλές «θρησκείες» έχουν βασιστεί σ’ αυτό.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 6Αυτές δεν θα έσωζαν αλλά θα καταδίκαζαν στο όνομα του Βασιλείου των Ουρανών. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

7Εντούτοις, αυτοί δεν είναι περισσότερο παράξενοι από άλλους «νόμους» τους οποίους νομίζεις ότι πρέπει να τηρείς για να είσαι ασφαλής.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.9. Δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από του Θεού.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Σήμερα απέρριψε όλες τις ανόητες μαγικές πεποιθήσεις και κράτα τον νου σου σε σιωπηλή ετοιμότητα για ν’ ακούσεις την Φωνή που μιλά για την αλήθεια σε σένα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Θ’ ακούσεις Έναν ο Οποίος λέει ότι δεν υπάρχει καμιά απώλεια με τους νόμους του Θεού. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Πληρωμή, ούτε δίδεται ούτε λαμβάνεται.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Ανταλλαγή δεν είναι δυνατή. δεν υπάρχουν υποκατάστατα. και τίποτα δεν αντικαθίσταται από κάτι άλλο.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

6Οι νόμοι του Θεού δίνουν για πάντα και ποτέ δεν παίρνουν.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.10. Άκουσε Αυτόν ο Οποίος σου το λέει αυτό, και συνειδητοποίησε πόσο ανόητοι είναι οι «νόμοι» που νόμιζες ότι διατηρούσαν τον κόσμο που νόμιζες ότι έβλεπες.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Μετά συνέχισε ν’ ακούς.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Θα σου μιλήσει και γι’ άλλα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Για την Αγάπη που ο Πατέρας σου έχει για σένα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Για την ατελείωτη χαρά που σου προσφέρει.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

6Για την λαχτάρα Του για τον μοναδικό Του Υιό, δημιουργημένο ως το κανάλι Του για την δημιουργία. που Τον αρνείται λόγω της πεποίθησής του για την κόλαση.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.11. Σήμερα ας ανοίξουμε τα κανάλια του Θεού προς Αυτόν, και ας αφήσουμε την Βούλησή Του να προεκταθεί από μέσα μας προς Αυτόν.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Έτσι η δημιουργία αυξάνεται ατελείωτα.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Η Φωνή Του θα μας μιλήσει γι’ αυτό καθώς και για τις χαρές του Βασιλείου των Ουρανών, τις οποίες οι νόμοι Του κρατούν αιώνια απεριόριστες.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Θα επαναλάβουμε την σημερινή ιδέα μέχρι να έχουμε ακούσει και κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι εκτός από του Θεού.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 5Μετά θα πούμε στον εαυτό μας, ως αφιέρωση με την οποία κλείνει η περίοδος πρακτικής: (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

6Δεν υπόκειμαι σε άλλους νόμους, εκτός από του Θεού.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

Παρ.12. Θα επαναλάβουμε αυτή την αφιέρωση όσο συχνά γίνεται σήμερα. τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε φορές την ώρα, αλλά και ως απάντηση σε όποιον πειρασμό έρθει για να βιώσουμε τον εαυτό μας σαν υποκείμενο σε άλλους νόμους.
(Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

 2Αυτή είναι η δήλωση της ελευθερίας μας απ’ όλους τους κινδύνους και όλη την τυραννία. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)


3Είναι η αναγνώρισή μας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, και ότι ο Υιός Του έχει σωθεί. (Επιλέγω μόνο την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)Δεν υπάρχουν σχόλια: