Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 74

                                                                                                          
                                                                                                               MICHAEL MURRAY, 


Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 74

Σε αυτό το μάθημα, υπάρχει μια αφοσίωση σήμερα στη Βούληση του Θεού. Δεν υπάρχει καμία άλλη βούληση εκτός από του Θεού, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά βούληση ξεχωριστή από του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η δική σου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα. Αυτή είναι η επανένωση του Δημιουργού με το δημιούργημα, στην αληθινή Ενιαιότητα. Αυτή είναι μια διακήρυξη της Αλήθειας για το Ποιος πραγματικά είσαι.

ΜΑΘΗΜΑ 74
Δεν υπάρχει καμία άλλη βούληση εκτός απ’ του Θεού.

(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού;
Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.1. Η σημερινή ιδέα μπορεί να θεωρηθεί ως η κεντρική ιδέα προς την οποία κατευθύνονται όλες οι ασκήσεις μας.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Η Βούληση του Θεού είναι η μόνη Βούληση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Όταν το έχεις αναγνωρίσει αυτό, θα έχεις αναγνωρίσει ότι η βούλησή σου είναι δική Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Η πεποίθηση ότι η σύγκρουση είναι δυνατή θα έχει φύγει.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Η ειρήνη θα έχει αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι κατακομματιάζεσαι από συγκρουόμενους στόχους.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

6Ως μία έκφραση της Βούλησης του Θεού, εσύ δεν έχεις κανένα άλλο στόχο εκτός από τον δικό Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.2. Υπάρχει τεράστια ειρήνη μέσα στη σημερινή ιδέα, και οι σημερινές ασκήσεις στοχεύουν στο να την βρεις.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Η ίδια η ιδέα είναι απολύτως αληθινή.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)


3Επομένως δεν μπορεί να δώσει έρεισμα για ψευδαισθήσεις.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Χωρίς ψευδαισθήσεις είναι αδύνατη η σύγκρουση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Ας το αναγνωρίσουμε αυτό σήμερα, και ας βιώσουμε την ειρήνη που φέρνει αυτή η αναγνώριση.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.3. Ξεκίνησε τις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής επαναλαμβάνοντας αυτές τις σκέψεις αρκετές φορές, αργά και με σταθερή αποφασιστικότητα ώστε να καταλάβεις τι εννοούν, και να τις κρατήσεις στο νου σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Δεν μπορώ να είμαι σε σύγκρουση.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Μετά διέθεσε μερικά λεπτά προσθέτοντας κάποιες σχετικές σκέψεις, όπως:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Είμαι σε ειρήνη.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

6Τίποτα δεν μπορεί να με ταράξει.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

7Η βούλησή μου είναι του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

8Η δική μου βούληση και η βούληση του Θεού είναι ένα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

9Ο Θεός βούλεται ειρήνη για τον Υιό Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

10Κατά την διάρκεια αυτού του εισαγωγικού σταδίου, βεβαιώσου ότι χειρίζεσαι γρήγορα οποιεσδήποτε συγκρουσιακές σκέψεις τυχόν έρθουν στο νου σου.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

11Πες αμέσως στον εαυτό σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

12Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

13Αυτές οι συγκρουσιακές σκέψεις δεν έχουν κανένα νόημα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.4. Εάν υπάρχει κάποια περιοχή σύγκρουσης που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να επιλυθεί, κράτησέ την παράμερα για ειδική περίσκεψη.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Συλλογίσου την σύντομα αλλά πολύ συγκεκριμένα, αναγνώρισε το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα και την κατάσταση ή τις καταστάσεις που αφορούν, και πες στον εαυτό σου: (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
 (Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Την μοιράζομαι μαζί Του.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Οι συγκρούσεις μου για ____________ δεν μπορούν να είναι πραγματικές.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.5.  Αφού καθαρίσεις τον νου σου μ’ αυτόν τον τρόπο, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να βιώσεις την ειρήνη, την οποία δικαιωματικά σου δίνει η πραγματικότητά σου.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Βυθίσου μέσα της και νιώσε την να σε περιβάλλει.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασμός να εκλάβεις αυτές τις προσπάθειες ως αποτράβηγμα, αλλά η διαφορά εύκολα ανιχνεύεται.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Εάν επιτυγχάνεις, θα νιώσεις μια βαθιά αίσθηση χαράς και μια αυξημένη εγρήγορση, αντί για μια αίσθηση νύστας και αποχαύνωσης.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.6.  Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Βιώνοντάς την θ’ αναγνωρίσεις ότι έχεις φτάσει σ’ αυτήν.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Εάν αισθανθείς ότι γλιστράς προς το αποτράβηγμα, γρήγορα επανέλαβε την σημερινή ιδέα και προσπάθησε πάλι.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

4Κάνε το αυτό όσο συχνά χρειάζεται.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Υπάρχει βέβαιο όφελος στην άρνηση να επιτρέψεις την καταφυγή στο αποτράβηγμα, ακόμα κι αν δεν βιώσεις την ειρήνη που ζητάς.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

Παρ.7. Στις συντομότερες περιόδους, που πρέπει να γίνουν σε τακτικά και προκαθορισμένα διαστήματα σήμερα, πες στον εαυτό σου:
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

2Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

3Επιζητώ την ειρήνη Του σήμερα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)


4Μετά προσπάθησε να βρεις αυτό που επιζητείς.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)

5Ένα λεπτό ή δύο, κάθε μισή ώρα, με κλειστά τα μάτια, εάν είναι δυνατόν, θα είναι μία καλή χρήση του χρόνου σήμερα.
(Δεν υπάρχει καμιά άλλη βούληση εκτός από του Θεού∙ επομένως, η δική μου βούληση και η Βούληση του Θεού πρέπει να είναι Ένα.)Δεν υπάρχουν σχόλια: