Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72MICHAEL MURRAY,

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 72 

Στο σημερινό μάθημα μαθαίνουμε ότι το να έχεις παράπονα είναι μια επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για σωτηρία. Το να έχεις παράπονα είναι αποτέλεσμα του να αναζητάς έξω από το εαυτό σου. Το να αναζητάς έξω από τον εαυτό σου σημαίνει ότι ζητάς από το εγώ βοήθεια και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίθεση κατά του εαυτού σου. Μην αναζητάς έξω από τον εαυτό σου, αυτό είναι η άρνηση όλων όσων είσαι. Αποδέξου αυτό που σου έχει δοθεί και αναζήτησε μόνο εντός.


ΜΑΘΗΜΑ 72
Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για σωτηρία.

(Το Ερώτημα είναι: Γιατί το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία;
Η Απάντηση είναι: Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.1. Ενώ έχουμε αναγνωρίσει ότι το σχέδιο του εγώ για σωτηρία είναι αντίθετο από το σχέδιο του Θεού, δεν έχουμε ακόμα τονίσει ότι αυτό είναι μια ενεργή επίθεση κατά του σχεδίου Του και μια σκόπιμη προσπάθεια καταστροφής του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Σ’ αυτή την επίθεση, αποδίδονται στον Θεό οι ιδιότητες οι οποίες στην πραγματικότητα αφορούν στο εγώ, ενώ το εγώ φαίνεται να παίρνει τις ιδιότητες του Θεού.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.2. Η θεμελιώδης επιθυμία του εγώ είναι ν’ αντικαταστήσει τον Θεό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Για την ακρίβεια, το εγώ είναι η υλική ενσωμάτωση αυτής της επιθυμίας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Γιατί αυτή είναι η επιθυμία που φαίνεται να περιβάλλει το νου μ’ ένα σώμα, κρατώντας τον διαχωρισμένο και μόνο, και ανίκανο να έρθει σ’ επαφή με άλλους νόες παρά μόνο μέσω του σώματος που φτιάχτηκε για να τον φυλακίσει.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Ο περιορισμός της επικοινωνίας δεν μπορεί να είναι το καλύτερο μέσο για την διεύρυνση της επικοινωνίας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Εντούτοις, το εγώ θα ήθελε να πιστεύεις ότι είναι.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.3. Παρόλο που είναι προφανής η προσπάθεια να διατηρηθούν οι περιορισμοί που ένα σώμα επιβάλλει, ίσως να μην είναι τόσο προφανές το γιατί το να έχεις παράπονα συνιστά μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Όμως, ας εξετάσουμε το είδος των πραγμάτων με τα οποία είσαι επιρρεπής να έχεις παράπονα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Δεν σχετίζονται αυτά πάντα με κάτι που το σώμα κάνει;
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Ένα άτομο λέει κάτι σε σένα που δεν σου αρέσει.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Κάνει κάτι που σε δυσαρεστεί. 6«Προδίδει» τις εχθρικές του σκέψεις με την συμπεριφορά του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.4. Εδώ δεν ασχολείσαι με το θέμα του τι είναι το άλλο άτομο.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Αντίθετα, ασχολείσαι αποκλειστικά με το τι κάνει το άλλο άτομο μέσα στο σώμα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Κάνεις περισσότερα πέρα από το ότι αποτυγχάνεις να τον βοηθήσεις ν’ απελευθερωθεί από τους περιορισμούς του σώματος.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Προσπαθείς ενεργά να τον κρατήσεις σ αυτό συγχέοντας το σώμα με τον ίδιο, κρίνοντας τους ως ένα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Εδώ είναι που ο Θεός δέχεται την επίθεση γιατί, εάν ο Υιός του είναι μόνο ένα σώμα, το ίδιο θα πρέπει να είναι κι Αυτός.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Ένας δημιουργός ολικά ανόμοιος με την δημιουργία του είναι αδιανόητος
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.5. Εάν ο Θεός είναι ένα σώμα, ποιό πρέπει να είναι το σχέδιο Του για σωτηρία;
 (Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκτός από τον θάνατο;
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Προσπαθώντας να εμφανίσει τον Εαυτό Του ως Συγγραφέα της ζωής και όχι του θανάτου, γίνεται ψεύτης και εξαπατά, είναι γεμάτος ψευδείς υποσχέσεις και προσφέρει ψευδαισθήσεις στην θέση της αλήθειας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Το γεγονός ότι το σώμα φαίνεται τόσο πραγματικό κάνει αυτή την οπτική του Θεού να είναι αρκετά πειστική.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 5Για την ακρίβεια, εάν το σώμα ήταν πραγματικό, θα ήταν πράγματι δύσκολο ν’ αποφύγει κάποιος (να βγάλει) αυτό το συμπέρασμα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Και κάθε παράπονο που έχεις, επιμένει ότι το σώμα είναι πραγματικό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

7Παραβλέπει εντελώς το τι είναι ο αδελφός σου.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

8Ενδυναμώνει την πεποίθησή σου ότι Αυτός είναι ένα σώμα και τον καταδικάζει γι’ αυτό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

9Και βεβαιώνει ότι η σωτηρία του πρέπει να είναι ο θάνατος, προβάλλοντας αυτή την επίθεση στον Θεό, θεωρώντας Αυτόν υπεύθυνο γι’ αυτό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.6. Σ’ αυτή την προσεκτικά ετοιμασμένη αρένα, όπου θυμωμένα ζώα ψάχνουν για θύματα και το έλεος δεν μπορεί να εισέλθει, το εγώ έρχεται να σε σώσει.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Ο Θεός σού έφτιαξε ένα σώμα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)


3Πολύ ωραία.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Ας το δεχτούμε αυτό και ας είμαστε χαρούμενοι.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 5Ως σώμα, μην αποστερήσεις από τον εαυτό σου αυτά που προσφέρει το σώμα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Πάρε αυτό το λίγο που μπορείς.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 7Ο Θεός δεν σου έδωσε τίποτα.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

8Το σώμα είναι ο μόνος σωτήρας σου.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

9Είναι ο θάνατος του Θεού και η δική σου σωτηρία.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.7. Αυτό είναι το συμπαντικό πιστεύω του κόσμου που βλέπεις.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Κάποιοι μισούν το σώμα, και προσπαθούν να το πληγώσουν και να το ταπεινώσουν.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Άλλοι αγαπούν το σώμα και προσπαθούν να το δοξάσουν και να το ανυψώσουν.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Αλλά όσο το σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο της ιδέας για τον εαυτό σου, εσύ επιτίθεσαι στο σχέδιο του Θεού για σωτηρία και έχεις παράπονα εναντίον Του και εναντίον της δημιουργίας Του, ώστε να μην ακούσεις την Φωνή της αλήθειας και Την καλωσορίσεις ως Φίλο.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Ο σωτήρας τον οποίο επέλεξες παίρνει την θέση Του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Αυτό είναι ο φίλος σου. Αυτός είναι ο εχθρός σου.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.8. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτές τις ανόητες επιθέσεις κατά της σωτηρίας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Θα προσπαθήσουμε να την καλωσορίσουμε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Η αντεστραμμένη αντίληψή σου είναι καταστροφική για την ειρήνη του νου σου.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Έχεις δει τον εαυτό σου μέσα σ’ ένα σώμα και την αλήθεια έξω από σένα, κλειδωμένη έξω από την επίγνωσή σου λόγω των περιορισμών του σώματος.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 5Τώρα θα προσπαθήσουμε να το δούμε αυτό διαφορετικά.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.9. Το φως της αλήθειας βρίσκεται μέσα μας, εκεί όπου τοποθετήθηκε από τον Θεό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Είναι το σώμα που είναι έξω από μας και δεν μας αφορά.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Το να είμαστε χωρίς σώμα σημαίνει ότι είμαστε στη φυσική μας κατάσταση.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Το ν’ αναγνωρίσουμε το φως της αλήθειας μέσα μας σημαίνει ν’ αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας όπως είμαστε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Το να δούμε τον Εαυτό μας ως διαχωρισμένο από το σώμα σημαίνει ότι λήγουμε την επίθεση στο σχέδιο του Θεού για σωτηρία και το αποδεχόμαστε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Και όπου γίνεται το σχέδιό Του αποδεκτό, αυτό έχει ήδη εκπληρωθεί.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)
Παρ.10. Ο στόχος μας στις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήμερα είναι ν’ αποκτήσουμε επίγνωση ότι το σχέδιο του Θεού για σωτηρία έχει ήδη εκπληρωθεί μέσα μας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο, πρέπει ν’ αντικαταστήσουμε την επίθεση με αποδοχή.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Όσο επιτιθέμεθα σ’ αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για μας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Επιτιθέμεθα λοιπόν σ’ αυτό που δεν αναγνωρίζουμε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε στην άκρη τις κρίσεις, και να ρωτήσουμε τον Θεό ποιό είναι το σχέδιό Του για μας:
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Τι είναι σωτηρία, Πατέρα;
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 7Εγώ δεν γνωρίζω.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 8Πες μου, ώστε να μπορέσω να κατανοήσω.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

9Μετά θα περιμένουμε σιωπηλά την απάντησή Του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 10Έχουμε επιτεθεί στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού χωρίς να περιμένουμε ν’ ακούσουμε ποιό είναι αυτό.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

11Έχουμε φωνάξει τόσο δυνατά τα παράπονά μας που δεν έχουμε ακούσει την Φωνή Του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

12Χρησιμοποιήσαμε τα παράπονά μας για να κλείσουμε τα μάτια μας και να βουλώσουμε τ’ αυτιά μας.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)
Παρ.11. Τώρα θα δούμε και θ’ ακούσουμε και θα μάθουμε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 2«Τι είναι η σωτηρία, Πατέρα;»
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Ρώτησε και θα πάρεις απάντηση.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Ερεύνησε και θα βρεις.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 5Δεν ρωτάμε πλέον το εγώ ποιά είναι η σωτηρία και πού θα την βρούμε.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Ρωτάμε την αλήθεια.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

7Να είσαι βέβαιος λοιπόν ότι η απάντηση θα είναι αληθινή λόγω Αυτού προς τον οποίον την απευθύνεις
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.12. Όποτε νιώθεις την εμπιστοσύνη σου να μειώνεται και την ελπίδα της επιτυχίας να τρεμοπαίζει και να σβήνει, επανέλαβε την ερώτησή σου και το αίτημά σου, ενθυμούμενος ότι ρωτάς τον άπειρο Δημιουργό της απειρότητας, ο Οποίος σε δημιούργησε καθ’ ομοίωσή Του:
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Τί είναι η σωτηρία, Πατέρα;
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 3Εγώ δεν γνωρίζω.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 4Πες μου, ώστε να μπορέσω να κατανοήσω.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

5Αυτός θα απαντήσει.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 6Να είσαι αποφασισμένος ν’ ακούσεις.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

Παρ.13. Μία ή ίσως δύο μικρότερες περίοδοι πρακτικής ανά ώρα θα είναι αρκετές για σήμερα, αφού θα είναι λίγο μεγαλύτερες από το σύνηθες.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

2Αυτές οι ασκήσεις πρέπει να ξεκινήσουν μ’ αυτό:
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

3Το να έχω παράπονα είναι μια επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για σωτηρία.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

4Καλύτερα, ας αποδεχτώ αυτό το σχέδιο.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

 5Τί είναι η σωτηρία, Πατέρα;
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)

6Μετά περίμενε ένα λεπτό στη σιωπή, κατά προτίμηση με τα μάτια κλειστά, και άκου προσεκτικά για την απάντησή Του.
(Το να έχω παράπονα είναι μία επίθεση κατά του σχεδίου του Θεού για  σωτηρία επειδή το να αναζητώ έξω από τον εαυτό μου είναι μια επίθεση κατά του εαυτού μου.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: