Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑ 175 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.


ΜΑΘΗΜΑ 175
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(159) Δίνω τα θαύματα που έχω λάβει
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(160) Είμαι στο σπίτι μου. Ο φόβος είναι ο ξένος εδώ.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: