Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΜΑΘΗΜΑ 172 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ

ΜΑΘΗΜΑ 172

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

(153) Η ασφάλεια μου βρίσκεται στην απουσία άμυνας μου.

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

(154) Είμαι ένας από τους αντιπροσώπους του Θεού.


Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: