Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 105


                                                                                  MICHAEL MURRAY

ΜΑΘΗΜΑ 105


Το αληθινό δόσιμο είναι δημιουργία.  Ένας μεγάλος στόχος μάθησης που αυτό το μάθημα έχει θέσει είναι ν’ αντιστρέψει την οπτική που έχεις για το δόσιμο, ώστε να μπορέσεις να λάβεις. Γιατί το δόσιμο έχει γίνει εστία φόβου, και έτσι αποφεύγεις το μόνο μέσο με το οποίο μπορείς να λάβεις. Αποδέξου την ειρήνη και την χαρά του Θεού, και θα μάθεις ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπεις ένα δώρο. Τα δώρα του Θεού δεν θα μειωθούν ποτέ, όταν δοθούν παραπέρα. Αυτά απλώς αυξάνονται έτσι. Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.


ΜΑΘΗΜΑ 105
Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου.

(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.1. Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Σήμερα θα τις δεχτούμε, γνωρίζοντας ότι μας ανήκουν.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι αυτά τα δώρα αυξάνουν καθώς τα δεχόμαστε.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Δεν είναι σαν τα δώρα που ο κόσμος μπορεί να δώσει, στα οποία ο δότης χάνει δίνοντας, ενώ ο λήπτης είναι πλουσιότερος από την απώλεια του άλλου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Αυτά δεν είναι δώρα, αλλά παζάρια που γίνονται από ενοχές.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

6Το αληθινά διδόμενο δώρο δεν εμπεριέχει καμιά απώλεια.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

7Είναι αδύνατο να κερδίζει κάποιος επειδή κάποιος άλλος χάνει.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

8Αυτό υπαινίσσεται ένα όριο και μια ανεπάρκεια.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.2. Έτσι, δεν δίνεται κανένα δώρο.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Τέτοια «δώρα» δεν είναι παρά μια προσφορά για ένα αντάλλαγμα μεγαλύτερης αξίας, ένα δάνειο με τόκο που πρέπει να εξοφληθεί πλήρως, ένα προσωρινό δάνειο, που δίνεται ως ενέχυρο χρέους για ν’ αποπληρωθεί με περισσότερα απ’ αυτά που έλαβε Αυτός που πήρε το δώρο.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Αυτή η παράξενη στρέβλωση του τι σημαίνει δίνω, διαπερνά όλα τα επίπεδα του κόσμου που βλέπεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Αφαιρεί όλο το νόημα των δώρων που δίνεις και δεν αφήνει τίποτα στα δώρα που εσύ παίρνεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.3. Ένας μεγάλος στόχος μάθησης που αυτό το μάθημα έχει θέσει είναι ν’ αντιστρέψει την οπτική που έχεις για το δόσιμο, ώστε να μπορέσεις να λάβεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Γιατί το δόσιμο έχει γίνει εστία φόβου, και έτσι αποφεύγεις το μόνο μέσο με το οποίο μπορείς να λάβεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Αποδέξου την ειρήνη και την χαρά του Θεού, και θα μάθεις ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπεις ένα δώρο.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Τα δώρα του Θεού δεν θα μειωθούν ποτέ, όταν δοθούν παραπέρα.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Αυτά απλώς αυξάνονται έτσι.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.4. Όπως η ειρήνη και η χαρά των Ουρανών αυξάνονται όταν τις δέχεσαι ως δώρα του Θεού σε σένα, έτσι και η χαρά του Δημιουργού σου μεγαλώνει όταν δέχεσαι την χαρά και την ειρήνη Του ως δικές σου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Το αληθινό δόσιμο είναι δημιουργία.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Διευρύνει το απεριόριστο στο απέραντο, την αιωνιότητα στο άχρονο, και την αγάπη στον εαυτό της. 
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Προσθέτει σε όλα όσα είναι ήδη πλήρη, όχι με απλές μορφές περαιτέρω πρόσθεσης, γιατί αυτό υπονοεί ότι ήταν μέχρι τότε λιγότερο.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Προσθέτει επιτρέποντας αυτό που δεν μπορούσε να εμπεριέξει τον εαυτό του να εκπληρώσει τον σκοπό του, του να δίνει τα πάντα όσα έχει, διασφαλίζοντάς τα έτσι για πάντα για τον εαυτό του.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.5. Σήμερα αποδέξου την ειρήνη και την χαρά του Θεού ως δικές σου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Άσε Αυτόν να ολοκληρώσει τον Εαυτό Του, όπως Αυτός ορίζει την ολοκλήρωση.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Θα κατανοήσεις ότι αυτό που Τον ολοκληρώνει, πρέπει να ολοκληρώνει και τον Υιό Του επίσης.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Δεν μπορεί να δώσει με απώλεια.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Ούτε κι εσύ.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

6Δέξου το δώρο Του της χαράς και της ειρήνης σήμερα, και Αυτός θα σ’ ευχαριστήσει για το δώρο σου προς Αυτόν.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.6. Σήμερα οι περίοδοι πρακτικής θα ξεκινήσουν ελαφρώς διαφορετικά.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Ξεκίνησε σήμερα σκεπτόμενος εκείνους τους αδελφούς στους οποίους αρνήθηκες την ειρήνη και την χαρά που είναι το δικαίωμά τους σύμφωνα με τους ίσους νόμους του Θεού.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Εκεί τους αρνήθηκες στον εαυτό σου. 4Και εκεί πρέπει να επιστρέψεις για να τους αξιώσεις ως δικούς σου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.7. Σκέψου τους «εχθρούς» για λίγο, και πες σε καθέναν που έρχεται στο νου σου:
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Αδελφέ μου, ειρήνη και χαρά σου προσφέρω, για να μπορώ να έχω την ειρήνη και την χαρά του Θεού, ως δικές μου.

(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Έτσι ετοιμάζεις τον εαυτό σου ν’ αναγνωρίσει τα δώρα του Θεού προς εσένα, και ν’ αφήσεις το νου να είναι ελεύθερος απ’ όλα όσα θα σ’ εμπόδιζαν να επιτύχεις σήμερα.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Τώρα είσαι έτοιμος να δεχθείς το δώρο της ειρήνης και της χαράς που ο Θεός σου έδωσε.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Τώρα είσαι έτοιμος να βιώσεις την χαρά και την ειρήνη που αρνήθηκες στον εαυτό σου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

6Τώρα μπορείς να πεις, «Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου», γιατί έχεις δώσει αυτό που θα λάβεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.8. Πρέπει να επιτύχεις σήμερα, εάν ετοιμάσεις το νου σου όπως προτείναμε.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Γιατί έτσι αφήνεις όλα τα εμπόδια της ειρήνης και της χαράς να αρθούν, και αυτό που είναι δικό σου μπορεί να έρθει τελικά σε σένα.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Οπότε, πες στον εαυτό σου «Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές μου» και κλείσε για λίγο τα μάτια σου και άσε τη Φωνή Αυτού να σε διαβεβαιώσει ότι τα λόγια που λες είναι αληθινά.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

Παρ.9. Διέθεσε λοιπόν πέντε λεπτά μαζί Του κάθε φορά που μπορείς σήμερα, αλλά μην σκεφτείς ότι το λίγο δεν έχει αξία όταν δεν μπορείς να Του δώσεις περισσότερο.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

2Τουλάχιστον θυμήσου να λες ανά ώρα τα λόγια που Τον καλούν να σου δώσει αυτό που βούλεται να δώσει και βούλεται εσύ να λάβεις.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

3Αποφάσισε να μην παρεμβληθείς σήμερα σ’ αυτό που Αυτός βούλεται.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

4Και εάν ένας αδελφός φαίνεται να σε βάζει σε πειρασμό ν’ αρνηθείς το δώρο του Θεού για Αυτόν, δες το ως μια ακόμα ευκαιρία ν’ αφήσεις τον εαυτό σου να λάβει τα δώρα του Θεού, ως δικά σου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

5Μετά ευλόγησε τον αδελφό σου με ευχαριστίες και πες:
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)

6Αδελφέ μου, ειρήνη και χαρά σου προσφέρω, για να μπορώ να έχω την ειρήνη και την χαρά του Θεού ως δικές μου.
(Δίνοντας την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού σήμερα, λαμβάνω την Ειρήνη και την Χαρά του Θεού. Γιατί μόνο δίνοντας θα λάβω.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: