Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 104                                                                              MICHAEL MURRAY
ΜΑΘΗΜΑ 104 

Δικά Του [του Θεού] είναι τα δώρα που βρίσκονται τώρα μέσα μας, γιατί είναι άχρονα. Αυτά είναι δικαίωμά σου, λόγω του ποιος είσαι. Ζητώ μόνο αυτό που Αληθινά μου ανήκει, και η Χαρά και η Ειρήνη είναι η κληρονομιά μου.

Έτσι ανοίγουμε τον δρόμο γι’ Αυτόν σήμερα, απλά αναγνωρίζοντας ότι η Βούλησή Του έχει ήδη εκπληρωθεί και ότι η χαρά και η ειρήνη μάς ανήκουν γιατί είναι τα αιώνια δώρα Του. Ζητώ μόνο αυτό που Αληθινά μου ανήκει. Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.


ΜΑΘΗΜΑ 104
Ζητώ μόνο αυτό που αληθινά μου ανήκει.

(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

Παρ.1. Η σημερινή ιδέα συνεχίζει με θέμα την σκέψη ότι η χαρά και η ειρήνη δεν είναι αδρανή όνειρα.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

2Αυτές είναι δικαίωμά σου, λόγω του ποιος είσαι.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

3Έρχονται σε σένα από το Θεό, ο Οποίος δεν αποτυγχάνει να σου δώσει αυτό που βούλεται. 
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

4Όμως, θα πρέπει να ετοιμαστεί ένας χώρος για να παραληφθούν τα δώρα Του. 
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

5Αυτά δεν είναι καλοδεχούμενα με χαρά από ένα νου, που έχει λάβει τα δώρα που ο ίδιος έφτιαξε στη θέση των δώρων Του, ως υποκατάστατά τους.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

Παρ.2. Σήμερα, θ’ απομακρύνουμε όλα τα ανούσια και αυτο-κατασκευασμένα δώρα, που έχουμε τοποθετήσει πάνω στον ιερό βωμό που ανήκει στα δώρα του Θεού.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

2Δικά Του είναι τα δώρα που αληθινά είναι δικά μας.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

3Δικά Του είναι τα δώρα που κληρονομήσαμε πριν να υπάρξει χρόνος, και που θα συνεχίσουν να είναι δικά μας όταν ο χρόνος έχει περάσει στην αιωνιότητα.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

4Δικά Του είναι τα δώρα που βρίσκονται τώρα μέσα μας, γιατί είναι άχρονα.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

5Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για να τα λάβουμε.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

6Αυτά ανήκουν σε μας σήμερα.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

Παρ.3. Επομένως, επιλέγουμε να τα λάβουμε τώρα, και να γνωρίζουμε ότι επιλέγοντας αυτά στη θέση εκείνων που εμείς φτιάξαμε, εμείς ενώνουμε την βούλησή μας μ’ αυτό που ο Θεός βούλεται, και αναγνωρίζουμε ότι τα ίδια είναι ένα.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

2Οι μεγαλύτερης διάρκειας περίοδοι πρακτικής μας σήμερα, τα πεντάλεπτα που αφιερώνουμε ανά μία ώρα στην αλήθεια για την σωτηρία μας, πρέπει να ξεκινούν μ’ αυτό:
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

3Ζητώ μόνο αυτό που αληθινά μου ανήκει, και η χαρά και η ειρήνη είναι η κληρονομιά μου.
 (Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

4Μετά άσε παράμερα τις συγκρούσεις του κόσμου, που προσφέρουν άλλα δώρα και άλλους στόχους φτιαγμένους από ψευδαισθήσεις, καταμαρτυρούμενους απ’ αυτές, και που επιδιώκονται μόνο μέσα σ’ ένα κόσμο ονείρων.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

Παρ.4. Όλα αυτά τ’ αφήνουμε παράμερα, και επιζητούμε αυτό που αληθινά είναι δικό μας, καθώς ζητάμε ν’ αναγνωρίσουμε αυτό που Αυτός μας έχει δώσει.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

2Καθαρίζουε ένα ιερό τόπο μέσα στους νόες μας μπροστά στον βωμό Του, όπου τα δώρα της ειρήνης και της χαράς Του είναι καλοδεχούμενα, και στα οποία προσερχόμαστε για να βρούμε τι μας έχει δοθεί απ’ Αυτόν.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

3Προσερχόμαστε με βεβαιότητα σήμερα, με επίγνωση ότι αυτό που μας ανήκει αληθινά είναι αυτό που Αυτός μας δίνει.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

4Και δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο, γιατί τίποτα άλλο δεν ανήκει σε μας αληθινά.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

Παρ.5. Έτσι ανοίγουμε τον δρόμο γι’ Αυτόν σήμερα, απλά αναγνωρίζοντας ότι η Βούλησή Του έχει ήδη εκπληρωθεί και ότι η χαρά και η ειρήνη μάς ανήκουν γιατί είναι τα αιώνια δώρα Του.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

2Δεν θ’ αφήσουμε τον εαυτό μας σήμερα να τα χάσει από τα μάτια μας στα διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στα πεντάλεπτα που αφιερώνουμε για να τα ζητήσουμε.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

3Αυτή την υπενθύμιση θα φέρνουμε στο νου μας όσο πιο συχνά μπορούμε:
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

4Ζητώ μόνο αυτό που αληθινά μου ανήκει.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)

5Τα δώρα χαράς και ειρήνης του Θεού είναι όλα όσα θέλω.
(Μέσα στην Ενιαιότητα μου με τον Θεό, είμαι Αγάπη.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: