Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 60

MICHAEL MURRAY

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  60

Αυτές είναι οι ιδέες για τη σημερινή ανακεφαλαίωση:

1(46) Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ.

 (Το Ερώτημα είναι: Πώς ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα την οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

2Ο Θεός δεν συγχωρεί γιατί δεν έχει καταδικάσει ποτέ.

(Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

 3Ο άμεμπτος δεν μπορεί να μεμφθεί και όσοι δέχθηκαν την αθωότητά τους δεν βλέπουν να υπάρχει τίποτα προς συγχώρεση.

(Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

 4Όμως η συγχώρεση είναι το μέσο με το οποίο θ’ αναγνωρίσω την αθωότητά μου.

(Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

5Είναι το καθρέφτισμα της Αγάπης του Θεού στη γη.

(Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

6Θα με φέρει πιο κοντά στα Ουράνια, ώστε η Αγάπη του Θεού να μπορέσει να φτάσει σε μένα και να με ανυψώσει προς Αυτόν.

(Ο Θεός είναι η Αγάπη μέσα στην οποία συγχωρώ γιατί δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις μέσα στον Θεό.)

2(47) Ο Θεός είναι η δύναμη με  την οποία εμπιστεύομαι.

 (Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς είναι ο Θεός η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

2Δεν είναι η δική μου δύναμη με την οποία συγχωρώ.

 (Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

3Είναι μέσω της δύναμης του Θεού μέσα μου, την οποία ενθυμούμαι, που συγχωρώ.

 (Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

4Καθώς αρχίζω να βλέπω, αναγνωρίζω τον καθρεφτισμό Του στη γη.

 (Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

5Συγχωρώ όλα τα πράγματα γιατί νιώθω την ανάδευση της δύναμής Του μέσα μου.
 (Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

6Και αρχίζω να θυμάμαι την Αγάπη που διάλεξα να ξεχάσω, αλλά η οποία δεν έχει ξεχάσει εμένα.

(Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι επειδή, όταν αγκαλιάζω με την Ενιαιότητα μου όλη την Δημιουργία, αγκαλιάζω την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)

3 (48) Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ;
Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι ηδύναμη με την οποία εμπιστεύομαι.)

2Πόσο ασφαλής θα μου φανεί ο κόσμος όταν θα μπορώ να τον δω!

 (Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποίαεμπιστεύομαι.)

3Δεν θα μοιάζει καθόλου μ’ αυτά που φαντάζομαι ότι βλέπω τώρα.

 (Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποίαεμπιστεύομαι.)

4Όλοι και όλα όσα βλέπω θα γύρουν προς εμένα για να με ευλογήσουν.

 (Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποίαεμπιστεύομαι.)

5Θ’ αναγνωρίζω σε κάθε έναν τον πιο αγαπημένο μου Φίλο.

 (Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποίαεμπιστεύομαι.)

6Τι μπορεί να υπάρχει για να φοβηθώ σ’ ένα κόσμο, τον οποίο έχω συγχωρέσει και με έχει συγχωρέσει;
(Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ γιατί δεν υπάρχει καθόλου φόβος στον Θεό. Ο Θεός είναι η δύναμη με την οποία εμπιστεύομαι.)

4 (49) Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

 (Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς μου μιλά η Φωνή του Θεού καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας;
Η Απάντηση είναι: Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, γιατί όταν όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα, όλοι οι νόες είναι ενωμένοι με το Νου του Θεού. )

2Η Φωνή του Θεού δεν σταματά ούτε μια στιγμή να καλεί τη συγχώρεσή μου για να με σώσει.

 (Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, γιατί όταν όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα, όλοι οι νόες είναι ενωμένοι με το Νου του Θεού. )

3Η Φωνή Του δεν παύει ούτε για μια στιγμή να κατευθύνει τις σκέψεις μου, να καθοδηγεί τις πράξεις μου και να οδηγεί τα πόδια μου.

 (Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, γιατί όταν όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα, όλοι οι νόες είναι ενωμένοι με το Νου του Θεού. )

4Βαδίζω σταθερά μπροστά προς την αλήθεια.

 (Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, γιατί όταν όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα, όλοι οι νόες είναι ενωμένοι με το Νου του Θεού. )

5Δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάω, γιατί η Φωνή του Θεού είναι η μόνη Φωνή και ο μόνος Οδηγός που έχει δοθεί στον Υιό Του.

(Η Φωνή του Θεού μου μιλά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, γιατί όταν όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα, όλοι οι νόες είναι ενωμένοι με το Νου του Θεού. )

5 (50) Συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού.

 (Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού;
Η Απάντηση είναι: Όταν ο νους μου είναι ενωμένος στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό, συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει.)

2Καθώς ακούω τη Φωνή του Θεού, συντηρούμαι από την Αγάπη Του.

 (Όταν ο νους μου είναι ενωμένος στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό, συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει.)

3Καθώς ανοίγω τα μάτια μου, η Αγάπη Του φωτίζει τον κόσμο για να δω.

 (Όταν ο νους μου είναι ενωμένος στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό, συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει.)

4Καθώς συγχωρώ, η Αγάπη Του μού υπεθυμίζει ότι ο Υιός Του είναι αναμάρτητος.

 (Όταν ο νους μου είναι ενωμένος στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό, συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει.)

5Και καθώς κοιτώ τον κόσμο με την όραση που Αυτός μου έδωσε, θυμάμαι ότι είμαι ο Υιός Του.

(Όταν ο νους μου είναι ενωμένος στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 με τον Θεό, συντηρούμαι από την Αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει.)Δεν υπάρχουν σχόλια: