Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 57
                                                                                                                             MICHAEL MURRAY

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 57
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 57
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
2Πώς μπορεί να είμαι το θύμα ενός κόσμου που μπορεί ν’ αναιρεθεί τελείως, εάν το επιλέξω;
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
3Οι αλυσίδες μου έχουν χαλαρώσει.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
4Μπορώ να τις βγάλω εάν απλώς θελήσω να το κάνω.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
5Η πόρτα της φυλακής είναι ανοικτή.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
6Μπορώ να φύγω απλά περπατώντας προς τα έξω.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
7Τίποτα δεν με κρατά σ’ αυτόν τον κόσμο.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
8Μόνο η επιθυμία μου να μείνω με κρατά φυλακισμένο.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
9Θα μπορούσα ν’ αφήσω τις παρανοϊκές επιθυμίες μου και να βαδίσω επιτέλους στο φως του ήλιου.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
2 (32) Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
2Εγώ έχω φτιάξει την φυλακή μέσα στην οποία βλέπω τον εαυτό μου.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
3Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να το αναγνωρίσω και τότε ελευθερώνομαι.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
4Έχω παραπλανήσει τον εαυτό μου για να πιστέψω ότι είναι δυνατόν να φυλακίσω τον Υιό του Θεού.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
5Έκανα πικρό λάθος μ’ αυτή την πεποίθηση, την οποία δεν θέλω πλέον.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
6Ο Υιός του Θεού πρέπει να είναι για πάντα ελεύθερος.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
7Είναι όπως ο Θεός τον δημιούργησε και όχι όπως εγώ τον έφτιαξα.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
8Είναι εκεί όπου ο Θεός ήθελε αυτός να είναι, και όχι εκεί όπου εγώ νόμιζα ότι θα τον κρατούσα φυλακισμένο.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
3 (33) Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτώ τον κόσμο.
(Η Ερώτηση είναι:Πως; Πως υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτώ τον κόσμο;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
2Αφού ο σκοπός του κόσμου δεν είναι αυτός που εγώ του αποδίδω, πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
3Βλέπω τα πάντα ανάποδα και οι σκέψεις μου είναι το αντίθετο της αλήθειας.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
4Βλέπω τον κόσμο σαν μια φυλακή για τον Υιό του Θεού.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
5Άρα ο κόσμος είναι πραγματικά ένα μέρος όπου αυτός μπορεί να ελευθερωθεί.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
6Θα κοιτάξω τον κόσμο όπως είναι και θα τον δω σαν ένα μέρος όπου ο Υιός του Θεού βρίσκει την ελευθερία του.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
4 (34) Μπορώ να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως μπορώ να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
2Όταν βλέπω τον κόσμο ως ένα μέρος ελευθερίας, συνειδητοποιώ ότι καθρεφτίζει τους νόμους του Θεού και όχι τους κανόνες που εγώ έφτιαξα για να τον κυβερνούν.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
3Θα καταλάβω ότι η ειρήνη και όχι ο πόλεμος, κατοικεί σ’ αυτόν.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
4Και θ’ αντιληφθώ ότι η ειρήνη κατοικεί στις καρδιές όλων εκείνων που μοιράζονται αυτόν τον κόσμο μαζί μου.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
5 (35) Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. 2Είμαι πολύ ιερός.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού.; Γιατί είμαι πολύ ιερός;
Η Απάντηση είναι: Ο νους μου είναι μέρος του Θεού. Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Καθώς μοιράζομαι την ειρήνη του κόσμου με τους αδελφούς μου, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι αυτή η ειρήνη έρχεται από βαθιά μέσα μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
4Ο κόσμος που βλέπω φέρει το φως της συγχώρεσής μου και ακτινοβολεί συγχώρεση προς εμένα.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
5Σ’ αυτό το φως αρχίζω να βλέπω τι μου έκρυβαν ο ψευδαισθήσεις μου για τον εαυτό μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
6Αρχίζω να καταλαβαίνω την ιερότητα όλων των ζώντων πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, και την ενιαιότητά τους μαζί μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: