Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 56
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 56
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 56
Η σημερινή μας ανακεφαλαίωση περιλαμβάνει τ’ ακόλουθα:
(26) Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητά μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου;
Η Απάντηση είναι: Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
2Πώς μπορώ να μάθω ποιος είμαι όταν βλέπω τον εαυτό μου σαν να δέχεται συνεχώς επίθεση;
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
3Ο πόνος, η αρρώστια, η απώλεια, το γήρας και ο θάνατος φαίνεται να με απειλούν.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
4Όλες οι ελπίδες μου και οι επιθυμίες μου και τα σχέδιά μου φαίνεται να βρίσκονται στο έλεος ενός κόσμου που δεν μπορώ να ελέγξω.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
5Εντούτοις, η τέλεια ασφάλεια και η πλήρης εκπλήρωση είναι η κληρονομιά μου.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
6Προσπάθησα να δώσω την κληρονομιά μου σ’ αντάλλαγμα για τον κόσμο που βλέπω.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
7Όμως ο Θεός έχει κρατήσει την κληρονομιά μου ασφαλή για μένα.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
8Οι δικές μου πραγματικές σκέψεις θα με διδάξουν ποια είναι.
(Οι σκέψεις μου μπορούν επίσης να με διδάξουν ότι είμαι άτρωτος όταν παραιτηθώ από την σκέψη ότι «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
2(27) Πάνω απ’ όλα θέλω να δω.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς πάνω απ’ όλα θέλω να δω;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
2Αναγνωρίζοντας ότι αυτό που βλέπω καθρεφτίζει αυτό που σκέφτομαι ότι είμαι, συνειδητοποιώ ότι η όραση είναι η μεγαλύτερη ανάγκη μου.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
3Ο κόσμος που βλέπω καταμαρτυρεί την φοβισμένη φύση της εικόνας του εαυτού μου, την οποία έχω φτιάξει.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
4Για να θυμηθώ ποιος είμαι, είναι ουσιώδες ν’ αφήσω να φύγει αυτή η εικόνα του εαυτού μου.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
5Καθώς αυτή αντικαθίσταται από την αλήθεια, η όραση σίγουρα θα μου δοθεί.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
6Και μ’ αυτή την όραση, θα κοιτάξω τον κόσμο και τον εαυτό μου με καλοσύνη και αγάπη.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
3 (28) Πάνω απ’ όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς πάνω απ’ όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
2Ο κόσμος που βλέπω κρατά στη θέση της την φοβισμένη εικόνα του εαυτού μου και εγγυάται την συνέχειά της.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
3Όσο βλέπω τον κόσμο με τον τρόπο που τον βλέπω τώρα, η αλήθεια δεν μπορεί να εισέλθει στην επίγνωσή μου.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
4Θ’ αφήσω την πόρτα πίσω απ’ αυτόν τον κόσμο ν’ ανοιχτεί για μένα, ώστε να μπορέσω να δω πέρα απ’ αυτόν σ’ Αυτόν τον κόσμο που καθρεφτίζει την Αγάπη του Θεού.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
4(29) Ο Θεός είναι μέσα σε όλα όσα βλέπω.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς είναι ο Θεός μέσα σε όλα όσα βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
2Πίσω από κάθε εικόνα που έχω φτιάξει, η αλήθεια παραμένει αμετάβλητη.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
3Πίσω από κάθε πέπλο που έχω βάλει μπροστά από το πρόσωπο της αγάπης, το φως της παραμένει άσβεστο.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
4Πέρα απ’ όλες τις παρανοϊκές επιθυμίες μου βρίσκεται η βούλησή μου, ενωμένη με την Βούληση του Πατέρα μου.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
5Ο Θεός συνεχίζει να είναι παντού και στα πάντα για πάντα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
6Και εμείς που είμαστε μέρος Του θα κοιτάξουμε πέρα απ’ όλες τις φαινομενικότητες και θ’ αναγνωρίσουμε την αλήθεια πέρα απ’ όλα αυτά.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
5 (30) Ο Θεός βρίσκεται μέσα σε όλα όσα βλέπω, επειδή ο Θεός είναι μέσα στο νου μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί ο Θεός βρίσκεται μέσα σε όλα όσα βλέπω, επειδή ο Θεός είναι μέσα στο νου μου;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
2Μέσα στο δικό μου νου, πίσω απ’ όλες τις παρανοϊκές ιδέες διαχωρισμού και επίθεσης, βρίσκεται η γνώση ότι όλα είναι ένα για πάντα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
3Δεν έχω χάσει τη γνώση του Ποιος είμαι, επειδή την ξέχασα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
4Αυτή έχει φυλαχτεί για μένα μέσα στο Νου του Θεού, ο Οποίος δεν άφησε τις σκέψεις Του.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
5Και εγώ, που είμαι μεταξύ τους, είμαι ένα μ’ αυτές και ένα μ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
Αρχή φόρμας


Δεν υπάρχουν σχόλια: