Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 56, 57, 58 & 59
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 56
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 56
Η σημερινή μας ανακεφαλαίωση περιλαμβάνει τ’ ακόλουθα:
(26) Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητά μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου;
Η Απάντηση είναι: Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
2Πώς μπορώ να μάθω ποιος είμαι όταν βλέπω τον εαυτό μου σαν να δέχεται συνεχώς επίθεση;
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
3Ο πόνος, η αρρώστια, η απώλεια, το γήρας και ο θάνατος φαίνεται να με απειλούν.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
4Όλες οι ελπίδες μου και οι επιθυμίες μου και τα σχέδιά μου φαίνεται να βρίσκονται στο έλεος ενός κόσμου που δεν μπορώ να ελέγξω.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
5Εντούτοις, η τέλεια ασφάλεια και η πλήρης εκπλήρωση είναι η κληρονομιά μου.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
6Προσπάθησα να δώσω την κληρονομιά μου σ’ αντάλλαγμα για τον κόσμο που βλέπω.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
7Όμως ο Θεός έχει κρατήσει την κληρονομιά μου ασφαλή για μένα.
(Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ατρωσιμότητα μου γιατί η σκέψη «νομίζω ότι σκέφτομαι» με κάνει ευάλωτο.)
8Οι δικές μου πραγματικές σκέψεις θα με διδάξουν ποια είναι.
(Οι σκέψεις μου μπορούν επίσης να με διδάξουν ότι είμαι άτρωτος όταν παραιτηθώ από την σκέψη ότι «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
2(27) Πάνω απ’ όλα θέλω να δω.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς πάνω απ’ όλα θέλω να δω;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
2Αναγνωρίζοντας ότι αυτό που βλέπω καθρεφτίζει αυτό που σκέφτομαι ότι είμαι, συνειδητοποιώ ότι η όραση είναι η μεγαλύτερη ανάγκη μου.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
3Ο κόσμος που βλέπω καταμαρτυρεί την φοβισμένη φύση της εικόνας του εαυτού μου, την οποία έχω φτιάξει.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
4Για να θυμηθώ ποιος είμαι, είναι ουσιώδες ν’ αφήσω να φύγει αυτή η εικόνα του εαυτού μου.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
5Καθώς αυτή αντικαθίσταται από την αλήθεια, η όραση σίγουρα θα μου δοθεί.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
6Και μ’ αυτή την όραση, θα κοιτάξω τον κόσμο και τον εαυτό μου με καλοσύνη και αγάπη.
(Μπορώ να επιλέξω την Όραση στο Επίπεδο-2 και να επιλέξω την ειρήνη, την χαρά και την Αγάπη του Θεού πάνω απ’ όλα.)
3 (28) Πάνω απ’ όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς πάνω απ’ όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
2Ο κόσμος που βλέπω κρατά στη θέση της την φοβισμένη εικόνα του εαυτού μου και εγγυάται την συνέχειά της.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
3Όσο βλέπω τον κόσμο με τον τρόπο που τον βλέπω τώρα, η αλήθεια δεν μπορεί να εισέλθει στην επίγνωσή μου.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
4Θ’ αφήσω την πόρτα πίσω απ’ αυτόν τον κόσμο ν’ ανοιχτεί για μένα, ώστε να μπορέσω να δω πέρα απ’ αυτόν σ’ Αυτόν τον κόσμο που καθρεφτίζει την Αγάπη του Θεού.
(Μπορώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, πάνω απ’ όλα, επιλέγοντας την Όραση στο Επίπεδο-2.)
4(29) Ο Θεός είναι μέσα σε όλα όσα βλέπω.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς είναι ο Θεός μέσα σε όλα όσα βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
2Πίσω από κάθε εικόνα που έχω φτιάξει, η αλήθεια παραμένει αμετάβλητη.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
3Πίσω από κάθε πέπλο που έχω βάλει μπροστά από το πρόσωπο της αγάπης, το φως της παραμένει άσβεστο.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
4Πέρα απ’ όλες τις παρανοϊκές επιθυμίες μου βρίσκεται η βούλησή μου, ενωμένη με την Βούληση του Πατέρα μου.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
5Ο Θεός συνεχίζει να είναι παντού και στα πάντα για πάντα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
6Και εμείς που είμαστε μέρος Του θα κοιτάξουμε πέρα απ’ όλες τις φαινομενικότητες και θ’ αναγνωρίσουμε την αλήθεια πέρα απ’ όλα αυτά.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί τίποτα δεν υπάρχει έξω από τον Θεό.)
5 (30) Ο Θεός βρίσκεται μέσα σε όλα όσα βλέπω, επειδή ο Θεός είναι μέσα στο νου μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί ο Θεός βρίσκεται μέσα σε όλα όσα βλέπω, επειδή ο Θεός είναι μέσα στο νου μου;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
2Μέσα στο δικό μου νου, πίσω απ’ όλες τις παρανοϊκές ιδέες διαχωρισμού και επίθεσης, βρίσκεται η γνώση ότι όλα είναι ένα για πάντα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
3Δεν έχω χάσει τη γνώση του Ποιος είμαι, επειδή την ξέχασα.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
4Αυτή έχει φυλαχτεί για μένα μέσα στο Νου του Θεού, ο Οποίος δεν άφησε τις σκέψεις Του.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
5Και εγώ, που είμαι μεταξύ τους, είμαι ένα μ’ αυτές και ένα μ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι μέσα σε Όλα Όσα βλέπω γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι σαν Ένα. Επομένως, ο νους μου και ο Νους του Θεού είναι Ένα.)
Αρχή φόρμας

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 57
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 57
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
2Πώς μπορεί να είμαι το θύμα ενός κόσμου που μπορεί ν’ αναιρεθεί τελείως, εάν το επιλέξω;
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
3Οι αλυσίδες μου έχουν χαλαρώσει.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
4Μπορώ να τις βγάλω εάν απλώς θελήσω να το κάνω.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
5Η πόρτα της φυλακής είναι ανοικτή.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
6Μπορώ να φύγω απλά περπατώντας προς τα έξω.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
7Τίποτα δεν με κρατά σ’ αυτόν τον κόσμο.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
8Μόνο η επιθυμία μου να μείνω με κρατά φυλακισμένο.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
9Θα μπορούσα ν’ αφήσω τις παρανοϊκές επιθυμίες μου και να βαδίσω επιτέλους στο φως του ήλιου.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.)
2 (32) Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
2Εγώ έχω φτιάξει την φυλακή μέσα στην οποία βλέπω τον εαυτό μου.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
3Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να το αναγνωρίσω και τότε ελευθερώνομαι.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
4Έχω παραπλανήσει τον εαυτό μου για να πιστέψω ότι είναι δυνατόν να φυλακίσω τον Υιό του Θεού.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
5Έκανα πικρό λάθος μ’ αυτή την πεποίθηση, την οποία δεν θέλω πλέον.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
6Ο Υιός του Θεού πρέπει να είναι για πάντα ελεύθερος.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
7Είναι όπως ο Θεός τον δημιούργησε και όχι όπως εγώ τον έφτιαξα.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
8Είναι εκεί όπου ο Θεός ήθελε αυτός να είναι, και όχι εκεί όπου εγώ νόμιζα ότι θα τον κρατούσα φυλακισμένο.
(Επινόησα τον κόσμο που βλέπω επειδή τον αντιλαμβάνομαι μόνο με τις σκέψεις της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1.)
3 (33) Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτώ τον κόσμο.
(Η Ερώτηση είναι:Πως; Πως υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτώ τον κόσμο;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
2Αφού ο σκοπός του κόσμου δεν είναι αυτός που εγώ του αποδίδω, πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
3Βλέπω τα πάντα ανάποδα και οι σκέψεις μου είναι το αντίθετο της αλήθειας.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
4Βλέπω τον κόσμο σαν μια φυλακή για τον Υιό του Θεού.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
5Άρα ο κόσμος είναι πραγματικά ένα μέρος όπου αυτός μπορεί να ελευθερωθεί.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
6Θα κοιτάξω τον κόσμο όπως είναι και θα τον δω σαν ένα μέρος όπου ο Υιός του Θεού βρίσκει την ελευθερία του.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτώ τον κόσμο μέσω του νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η Αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
4 (34) Μπορώ να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως μπορώ να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
2Όταν βλέπω τον κόσμο ως ένα μέρος ελευθερίας, συνειδητοποιώ ότι καθρεφτίζει τους νόμους του Θεού και όχι τους κανόνες που εγώ έφτιαξα για να τον κυβερνούν.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
3Θα καταλάβω ότι η ειρήνη και όχι ο πόλεμος, κατοικεί σ’ αυτόν.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
4Και θ’ αντιληφθώ ότι η ειρήνη κατοικεί στις καρδιές όλων εκείνων που μοιράζονται αυτόν τον κόσμο μαζί μου.
(Μπορώ να επιλέξω να δω ειρήνη αντί γι’ αυτό επιλέγοντας το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
5 (35) Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. 2Είμαι πολύ ιερός.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού.; Γιατί είμαι πολύ ιερός;
Η Απάντηση είναι: Ο νους μου είναι μέρος του Θεού. Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Καθώς μοιράζομαι την ειρήνη του κόσμου με τους αδελφούς μου, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι αυτή η ειρήνη έρχεται από βαθιά μέσα μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
4Ο κόσμος που βλέπω φέρει το φως της συγχώρεσής μου και ακτινοβολεί συγχώρεση προς εμένα.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
5Σ’ αυτό το φως αρχίζω να βλέπω τι μου έκρυβαν ο ψευδαισθήσεις μου για τον εαυτό μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
6Αρχίζω να καταλαβαίνω την ιερότητα όλων των ζώντων πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, και την ενιαιότητά τους μαζί μου.
(Είμαι πολύ ιερός επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και επομένως ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
H ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 58
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 58
Αυτές οι ιδέες είναι προς ανακεφαλαίωση σήμερα:
1 (36) Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: «Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω» επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό, Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
2Από την ιερότητά μου πηγάζει η αντίληψη του πραγματικού κόσμου.
(«Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω» επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό, Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Έχοντας συγχωρέσει, δεν βλέπω πλέον τον εαυτό μου σαν ένοχο.
(«Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω» επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό, Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
4Μπορώ ν’ αποδεχτώ την αθωότητα που είναι η αλήθεια για μένα.
(«Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω» επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό, Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
5Βλέποντας με μάτια κατανόησης, η ιερότητα του κόσμου είναι το μόνο που βλέπω, γιατί μπορώ ν’ απεικονίσω μόνο τις σκέψεις που έχω για τον εαυτό μου.
(«Η ιερότητά μου περιβάλλει κάθε τι που βλέπω» επειδή ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό, Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
2 (37) Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο.
( Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο; Η Απάντηση είναι: «Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο» επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό στο Επίπεδο-2 αντί να αντιλαμβάνομαι τον διαχωρισμό με την ψευδή εικόνα στο Επίπεδο-1.)
2Η αντίληψη της ιερότητάς μου δεν ευλογεί μόνο εμένα.
(«Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο» επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό.)
3Κάθε ένας και κάθε τι που βλέπω μέσα στο φως της μοιράζονται την χαρά που φέρνει σε μένα.
(«Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο» επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό.)
4Δεν υπάρχει τίποτα ξέχωρο απ’ αυτή την χαρά, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που δεν μοιράζεται την ιερότητά μου.
(«Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο» επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό.)
5Καθώς αναγνωρίζω την ιερότητά μου, έτσι και η ιερότητα του κόσμου ακτινοβολεί για να την δουν όλοι.
(«Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο» επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό.)
3 (38) Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει.
( Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει; Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
2Η ιερότητά μου είναι απεριόριστη στη δύναμή της να θεραπεύει, γιατί είναι απεριόριστη στη δύναμή της να σώζει.
(Η Ενιαιότητα μου περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
3Από τι μπορεί να σωθεί κάποιος εάν όχι από τις ψευδαισθήσεις;
(Η Ενιαιότητα μου περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
4Και τι είναι όλες οι ψευδαισθήσεις εάν όχι οι ψευδείς ιδέες για τον εαυτό μου;
(Η Ενιαιότητα μου περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
5Η ιερότητά μου τις αναιρεί όλες γιατί βεβαιώνει την αλήθεια για μένα.
(Η Ενιαιότητα μου περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
6Στην παρουσία της ιερότητάς μου, στην οποία κοινωνώ μαζί με τον Ίδιο τον Θεό, όλα τα είδωλα εξαφανίζονται.
(Η Ενιαιότητα μου περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
4 (39) Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου; Η Απάντηση είναι: «Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό και επομένως η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Αφού η ιερότητά μου με σώζει απ’ όλη την ενοχή, η αναγνώριση της ιερότητάς μου είναι η αναγνώριση της σωτηρίας μου.
(«Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό και επομένως η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Είναι επίσης και η αναγνώριση της σωτηρίας του κόσμου.
(«Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό και επομένως η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Έχοντας αποδεχτεί την ιερότητά μου, τίποτα δεν μπορεί να με φοβίσει.
(«Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό και επομένως η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Και επειδή είμαι άφοβος, όλοι πρέπει να μοιραστούν την κατανόησή μου, που είναι το δώρο του Θεού προς εμένα και τον κόσμο.
(«Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό και επομένως η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5 (40) Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού; Η Απάντηση είναι: Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Σ’ αυτό έγκειται η αξίωσή μου για όλα τα καλά και μόνο τα καλά.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Είμαι ευλογημένος ως ένας Υιός του Θεού.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Όλα τα καλά πράγματα είναι δικά μου, επειδή ο Θεός τα ήθελε για μένα.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Δεν μπορώ να υποστώ καμιά απώλεια ή στέρηση ή πόνο λόγω του Ποιος είμαι.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
6Ο Πατέρας μου με στηρίζει, με προστατεύει, και με καθοδηγεί σε όλα τα πράγματα.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
7Η φροντίδα Του για εμένα είναι άπειρη και είναι μαζί μου παντοτινά.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
8Είμαι αιώνια ευλογημένος ως Υιός Του.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού επειδή Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου εν Χριστώ και επομένως την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
Αρχή φόρμας

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 59
Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 59
Οι ακόλουθες ιδέες είναι προς ανακεφαλαίωση σήμερα:
1 (41) Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω; Η Απάντηση είναι: Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
2Πώς μπορώ να είμαι μόνος όταν ο Θεός πηγαίνει πάντα μαζί μου;
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
3Πώς μπορώ ν’ αμφιβάλλω και να είμαι αβέβαιος για τον εαυτό μου όταν η τέλεια βεβαιότητα κατοικεί μέσα σ’ Αυτόν;
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
4Πώς μπορώ να ενοχλούμαι απ’ οτιδήποτε όταν Αυτός βρίσκεται μέσα μου σε απόλυτη ειρήνη;
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
5Πώς μπορώ να υποφέρω όταν η αγάπη και η χαρά με περιβάλλουν μέσω Αυτού;
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
6Ας μην τιμώ τις ψευδαισθήσεις για τον εαυτό μου.
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
7Είμαι τέλειος επειδή ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.
(Σ’ αυτήν την Κατάσταση της Ενιαιότητας ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πάω.)
2 (42) Ο Θεός είναι η δύναμή μου. 2Η όραση είναι το δώρο Του.
(Η Ερώτηση είναι: Πως; Πως είναι ο Θεός η δύναμη μου; Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι η δύναμή μου επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
2Η όραση είναι το δώρο Του.
(Ο Θεός είναι η δύναμη μου και η όραση είναι το δώρο Του επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
3Ας μην στηριχτώ στα δικά μου μάτια για να δω σήμερα.
(Ο Θεός είναι η δύναμη μου και η όραση είναι το δώρο Του επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
4Ας είμαι πρόθυμος ν’ ανταλλάξω την αξιολύπητη ψευδαίσθηση όρασης με την όραση που δίνεται από τον Θεό.
(Ο Θεός είναι η δύναμη μου και η όραση είναι το δώρο Του επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
5Η όραση του Χριστού είναι το δώρο Του και το έχει δώσει σ’ εμένα.
(Ο Θεός είναι η δύναμη μου και η όραση είναι το δώρο Του επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
6Ας επικαλεστώ αυτό το δώρο σήμερα, ώστε η σημερινή ημέρα να με βοηθήσει να καταλάβω την αιωνιότητα.
(Ο Θεός είναι η δύναμη μου και η όραση είναι το δώρο Του επειδή έχω αποδεχτεί την Ενιαιότητα σαν κατάσταση Ύπαρξης μου.)
3 (43) Ο Θεός είναι η Πηγή μου.
( H Ερώτηση είναι: Πως; Πως είναι ο Θεός η Πηγή μου; Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι η Πηγή μου, επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
2Δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
3Μπορώ να δω αυτό που ο Θεός θέλει να δω.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
4Δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
5Πέρα από τη Βούλησή Του υπάρχουν μόνο ψευδαισθήσεις.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
6Αυτές επιλέγω όταν σκέφτομαι ότι μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
7Αυτές επιλέγω όταν επιλέγω να δω με τα μάτια του σώματος.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
8Όμως, η όραση του Χριστού μου έχει δοθεί για να τ’ αντικαταστήσω.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
9Είναι μέσω αυτής της όρασης που επιλέγω να δω.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν επειδή στην Ενιαιότητα δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον Θεό.)
3 (44) Ο Θεός είναι το φως μέσα στο οποίο βλέπω.
(Η ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί είναι ο Θεός είναι το φως μέσα στο οποίο βλέπω; Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι το φως μέσα στο οποίο βλέπω επειδή ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
2Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
3Ο Θεός είναι μόνο φως.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
4Επομένως, εάν είναι να δω, αυτό θα γίνει μέσω Αυτού.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
5Έχω προσπαθήσει να ορίσω τι είναι η όραση και έχω κάνει λάθος.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
6Τώρα μου δίνεται να καταλάβω ότι ο Θεός είναι το φως μέσα στο οποίο βλέπω.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
7Ας καλωσορίσω την όραση και τον χαρούμενο κόσμο που θα μου δείξει.
(Ο Θεός είναι η Πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.)
4 (45) Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι.
( Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέπτομαι και επομένως σκέπτομαι με τον Θεό.)
2Δεν έχω καμία σκέψη που δεν μοιράζομαι με τον Θεό.
(Δεν νομίζω ότι σκέπτομαι και επομένως σκέπτομαι με τον Θεό.)
3Δεν έχω σκέψεις χωριστά Του, επειδή δεν έχω νου χωριστά απ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέπτομαι και επομένως σκέπτομαι με τον Θεό.)
4Ως μέρος του Νου Του, οι σκέψεις μου είναι δικές Του και οι σκέψεις Του είναι δικές μου.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέπτομαι και επομένως σκέπτομαι με τον Θεό.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: