Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 55

MICHAEL MURRAY

Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 55
Η σημερινή ανακεφαλαίωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1 (21) Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς θα δω τα πράγματα διαφορετικά;
Η Απάντηση είναι: «Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
2Αυτό που βλέπω τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά σημάδια αρρώστιας, καταστροφής και θανάτου.
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
3Αυτό δεν μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός δημιούργησε για τον αγαπημένο Του Υιό.
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
4Το γεγονός ότι βλέπω τέτοια πράγματα είναι απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνω τον Θεό.
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
5Άρα δεν καταλαβαίνω ούτε τον Υιό του
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
6Αυτό που βλέπω μου λέει ότι δεν ξέρω ποιος είμαι.
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
7Είμαι αποφασισμένος να δω τις μαρτυρίες της αλήθειας για μένα, και όχι εκείνες που μου δείχνουν μια ψευδαίσθηση του εαυτού μου.
(«Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά.» Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με έναν άλλο τρόπο μαζί με το Άγιο Πνεύμα στο Επίπεδο-2.)
2(22) Αυτό που βλέπω είναι μία μορφή εκδίκησης.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί βλέπω μια μορφή εκδίκησης;
Η Απάντηση είναι: «Αυτό που βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης.» Βλέπω μια μορφή εκδίκησης μόνο επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό τον κόσμο με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
2Ο κόσμος που βλέπω μόνο σκέψεις αγάπης δεν αντιπροσωπεύει.
(Βλέπω μια μορφή εκδίκησης μόνο επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό τον κόσμο με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
3Είναι μια εικόνα επίθεσης σε κάθε τι από κάθε τι
(Βλέπω μια μορφή εκδίκησης μόνο επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό τον κόσμο με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
4Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το καθρέφτισμα της Αγάπης του Θεού και της Αγάπης του Υιού Του.
(Βλέπω μια μορφή εκδίκησης μόνο επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό τον κόσμο με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
5Είναι οι δικές μου σκέψεις επίθεσης που δίνουν έρεισμα γι’ αυτή την εικόνα.
(Βλέπω μια μορφή εκδίκησης μόνο επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό τον κόσμο με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
6Οι σκέψεις αγάπης μου θα με σώσουν απ’ αυτή την αντίληψη του κόσμου και θα μου δώσουν την ειρήνη που ο Θεός ήθελε να έχω.
(Μπορώ να δω έναν άλλο κόσμο αν αντιληφθώ αυτό τον κόσμο με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)
3(23) Μπορώ ν’ αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές σκέψεις.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές σκέψεις;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω αλλάζοντας το νου μου. Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου για τον κόσμο από το Επίπεδο-1 προς το Επίπεδο-2.)
2Σ’ αυτό έγκειται η σωτηρία και πουθενά αλλού.
(Μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω αλλάζοντας το νου μου. Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου για τον κόσμο από το Επίπεδο-1 προς το Επίπεδο-2.)
3Χωρίς σκέψεις επίθεσης, δεν θα μπορούσα να δω ένα κόσμο επίθεσης.
(Μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω αλλάζοντας το νου μου. Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου για τον κόσμο από το Επίπεδο-1 προς το Επίπεδο-2.)
4Καθώς η συγχώρεση επιτρέπει στην αγάπη να επιστρέψει στην επίγνωσή μου, θα δω ένα κόσμο ειρήνης και ασφάλειας και χαράς.
(Μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω αλλάζοντας το νου μου. Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου για τον κόσμο από το Επίπεδο-1 προς το Επίπεδο-2.)
5Αυτό επιλέγω να δω, στη θέση αυτού που βλέπω τώρα.
(Μπορώ να αποδράσω από τον κόσμο που βλέπω αλλάζοντας το νου μου. Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου για τον κόσμο από το Επίπεδο-1 προς το Επίπεδο-2.)
4 (24) Δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντά μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντα μου;
Η Απάντηση είναι: «Δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντα μου» γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
2Πώς θα μπορούσα ν’ αναγνωρίσω τα δικά μου ύψιστα συμφέροντα, όταν δεν γνωρίζω ποιος είμαι;
(«Δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντα μου» γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
3Αυτά που νομίζω ότι είναι τα ύψιστα συμφέροντά μου απλώς θα με δέσμευαν πιο πολύ στον κόσμο των ψευδαισθήσεων.
(«Δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντα μου» γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
4Είμαι πρόθυμος ν’ ακολουθήσω τον Οδηγό που ο Θεός μου έχει δώσει για ν ανακαλύψω ποια είναι τα δικά μου ύψιστα συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορώ από μόνος μου να τ’ αντιληφθώ.
(«Δεν αντιλαμβάνομαι τα ύψιστα συμφέροντα μου» αλλά μπορώ να παραιτηθώ από την ιδέα ότι «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
(25) Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει οτιδήποτε.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε;
Η Απάντηση είναι: Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
2Για μένα, ο σκοπός των πάντων είναι ν’ αποδείξουν ότι οι ψευδαισθήσεις μου για τον εαυτό μου είναι πραγματικές.
(Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
3Είναι γι’ αυτόν τον σκοπό που προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τους πάντες και τα πάντα.
(Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
4Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο κόσμος υπάρχει.
(Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
5Επομένως, δεν αναγνωρίζω τον πραγματικό του σκοπό.
(Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
6Ο σκοπός που απέδωσα στον κόσμο με οδήγησε σε μια εικόνα γεμάτη φόβο.
(Δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε, γιατί «νομίζω ότι σκέφτομαι».)
7Ας ανοίξω το νου μου στον πραγματικό σκοπό του κόσμου αποσύροντας αυτόν που εγώ του απέδωσα, και ας μάθω την αλήθεια γι’ αυτόν.
(Μπορώ να γνωρίσω για ποιο σκοπό υπάρχει το οτιδήποτε αν παραιτηθώ από την σκέψη ότι, «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

Δεν υπάρχουν σχόλια: