Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 54

ΜΑΘΗΜΑ 54

Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.
ΜΑΘΗΜΑ 54

Αυτές είναι οι ιδέες για τη σημερινή ανακεφαλαίωση:

1 (16) Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη;
Η Απάντηση είναι: Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

2Είναι αδύνατον να υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις γιατί όλες οι σκέψεις έχουν δύναμη.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

3Είτε θα φτιάξουν ένα ψεύτικο κόσμο ή θα με οδηγήσουν στον πραγματικό.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

4Όμως οι σκέψεις δεν μπορεί να μην έχουν αποτελέσματα.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

5Όπως ο κόσμος που βλέπω εμφανίζεται από τα σφάλματα της σκέψης μου, έτσι θα εμφανιστεί και ο πραγματικός κόσμος μπροστά στα μάτια μου καθώς αφήνω τα σφάλματά μου να διορθωθούν.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)


6Οι σκέψεις μου δεν μπορεί να μην είναι ούτε αληθινές ούτε ψεύτικες.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη όταν «νομίζω ότι σκέφτομαι».)

7Πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.

 (Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη. Πρέπει να αντιλαμβάνομαι είτε στο Επίπεδο-1, ή στο Επίπεδο-2.)

8Αυτό που βλέπω μου δείχνει τί είναι αυτές.

(Δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη, «εκεί που βρίσκομαι είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι».)

 2 (17) Δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα;
Η Απάντηση είναι: Δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα γιατί πάντα αντιλαμβάνομαι είτε στο Επίπεδο-1 με το εγώ, ή στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

2Ό,τι βλέπω καταμαρτυρεί αυτό που σκέπτομαι.

 (Δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα γιατί πάντα αντιλαμβάνομαι είτε στο Επίπεδο-1 με το εγώ, ή στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

3Εάν δεν σκεφτόμουν δεν θα υπήρχα, γιατί η ζωή είναι σκέψη.

 (Δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα γιατί πάντα αντιλαμβάνομαι είτε στο Επίπεδο-1 με το εγώ, ή στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

4Ας κοιτάξω τον κόσμο που βλέπω ως την αναπαράσταση της κατάστασης του νου μου.

 (Δεν βλέπω κανένα ουδέτερο πράγμα γιατί πάντα αντιλαμβάνομαι είτε στο Επίπεδο-1 με το εγώ, ή στο Επίπεδο-2 με τον Θεό.)

5Γνωρίζω ότι η κατάσταση του νου μου μπορεί ν’ αλλάξει.

 (Ξέρω ότι μπορώ να αλλάξω το νου μου και να αντιλαμβάνομαι μόνο με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

6Και έτσι γνωρίζω επίσης ότι ο κόσμος που βλέπω μπορεί κι αυτός ν’ αλλάξει.

(Ξέρω ότι μπορώ να αλλάξω το νου μου για το πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, και να τον αντιλαμβάνομαι  μόνο με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

 3 (18) Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασής μου.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου;
Η Απάντηση είναι: Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

2Εάν δεν έχω καμιά προσωπική σκέψη, δεν μπορώ να βλέπω ένα προσωπικό κόσμο.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

3Ακόμα και η τρελή ιδέα του διαχωρισμού έπρεπε να μοιραστεί προτού μπορέσει να διαμορφώσει τη βάση του κόσμου που βλέπω.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

4Όμως αυτό το μοίρασμα ήταν το μοίρασμα του τίποτα.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

5Μπορώ επίσης να επικαλεστώ τις πραγματικές μου σκέψεις, οι οποίες μοιράζονται τα πάντα και με τους πάντες.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα της όρασης μου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)
6Όπως οι σκέψεις του διαχωρισμού καλούν τις σκέψεις διαχωρισμού των άλλων, έτσι και οι πραγματικές μου σκέψεις αφυπνίζουν τις πραγματικές σκέψεις σ’ αυτούς.

 (Μπορώ να επιλέξω να αντιλαμβάνομαι με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

7Και ο κόσμος που μου δείχνουν οι πραγματικές μου σκέψεις θ’ ανατείλει στην όρασή τους καθώς και στην δική μου.

(Μπορώ να αντιλαμβάνομαι μόνο με τον Θεό στο Επίπεδο-2.)

 4(19) Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεών μου.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου;
Η Απάντηση είναι: Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)

2Σε τίποτα δεν είμαι μόνος.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)

3Κάθε τι που σκέπτομαι ή λέω ή κάνω διδάσκει όλο το σύμπαν.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)

4Ένας Υιός του Θεού δεν μπορεί να σκέφτεται ή να μιλά ή να ενεργεί μάταια.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)

5Δεν μπορεί να είναι μόνος σε τίποτα.

 (Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)


6Είναι επομένως στην δύναμή μου ν’ αλλάξω κάθε νου μαζί με τον δικό μου, γιατί δική μου είναι η δύναμη του Θεού.

(Δεν βιώνω μόνο εγώ τα αποτελέσματα των σκέψεων μου, γιατί όλοι οι νόες είναι ενωμένοι στην Ενιαιότητα.)

5 (20) Είμαι αποφασισμένος να δω.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί είμαι αποφασισμένος να δω;
Η Απάντηση είναι: Είμαι αποφασισμένος να δω γιατί η Όραση είναι η ελευθερία μου.)

2Αναγνωρίζοντας την κοινωνούσα φύση των σκέψεών μου, είμαι αποφασισμένος να δω.

 (Είμαι αποφασισμένος να δω γιατί η Όραση είναι η ελευθερία μου.)

3Θα κοιτάξω τις μαρτυρίες που μου δείχνουν ότι οι σκέψεις του κόσμου έχουν αλλάξει.

 (Είμαι αποφασισμένος να δω γιατί η Όραση είναι η ελευθερία μου.)

4Θ αναγνωρίσω την απόδειξη ότι αυτό που έγινε μέσα από εμένα έδωσε τη δυνατότητα στην αγάπη ν’ αντικαταστήσει τον φόβο, στο γέλιο ν’ αντικαταστήσει τα δάκρυα, και στην αφθονία ν’ αντικαταστήσει την απώλεια.

 (Είμαι αποφασισμένος να δω γιατί η Όραση είναι η ελευθερία μου.)

5Θα κοιτάξω τον πραγματικό κόσμο και θα τον αφήσω να με διδάξει ότι η βούλησή μου και η Βούληση του Θεού είναι ένα.

(Είμαι αποφασισμένος να δω γιατί η Όραση είναι η ελευθερία μου.)
Δεν υπάρχουν σχόλια: