Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51


Θα παρατηρήσεις ότι, για τον σκοπό της επανάληψης, κάποιες από τις ιδέες δεν δίνονται ακριβώς στην αρχική τους μορφή. Χρησιμοποίησε τες όπως δίνονται εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρμόσεις τις ιδέες όπως προτεινόταν τότε.
Τώρα δίνουμε έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στις πρώτες πενήντα ιδέες που έχουμε καλύψει, και στην συνεκτικότητα του συστήματος σκέψης προς το οποίο σε οδηγούν.ΜΑΘΗΜΑ 51

Η σημερινή ανακεφαλαίωση καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες:

1 (1) Τίποτα απ’ όσα βλέπω δεν σημαίνει τίποτα.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί τίποτα απ’ όσα βλέπω δεν σημαίνει τίποτα;
Η Απάντηση είναι: Γιατί όλη η σημασία που βλέπω είναι εσφαλμένη αντίληψη∙  είναι του εγώ και του Επιπέδου-1. Και, επειδή όλη η σημασία στο Επίπεδο-1 είναι του εγώ, πάντα εμπεριέχει κρίση.)

2Ο λόγος γι’ αυτό είναι επειδή δεν βλέπω τίποτα και το τίποτα δεν έχει κανένα νόημα.

 (Στο Επίπεδο-1, όλη η σημασία που βλέπω είναι εσφαλμένη αντίληψη· ανήκει στο εγώ.)

3Είναι απαραίτητο να το αναγνωρίσω αυτό, ώστε να μπορέσω να μάθω να βλέπω.

 (Στο Επίπεδο-1, όλη η σημασία που βλέπω είναι εσφαλμένη αντίληψη· ανήκει στο εγώ.)

4Αυτό που νομίζω ότι τώρα βλέπω αντικαθιστά την θέση της όρασης.

 (Στο Επίπεδο-1, όλη η σημασία που βλέπω είναι εσφαλμένη αντίληψη· ανήκει στο εγώ.)

5Πρέπει να το αφήσω, συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει κανένα νόημα, ούτως ώστε η όραση να μπορέσει να πάρει την θέση του.
(Στο Επίπεδο-1, όλη η σημασία που βλέπω είναι εσφαλμένη αντίληψη· ανήκει στο εγώ.)

2 (2) Έχω δώσει σε όλα όσα βλέπω όλη την σημασία που έχουν για μένα.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί έχω δώσει νόημα σε όλα όσα βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Επειδή αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)

2Έχω κρίνει κάθε τι που κοιτώ, και αυτό και μόνο αυτό είναι που βλέπω.

 (Επειδή αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)

3Αυτό δεν είναι όραση.

 (Επειδή αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)

4Είναι απλώς μια ψευδαίσθηση πραγματικότητας, επειδή οι κρίσεις μου έχουν γίνει ξέχωρα απ’ την πραγματικότητα.

 (Επειδή αντιλαμβάνομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)

5Είμαι πρόθυμος ν’ αναγνωρίσω ότι οι κρίσεις μου δεν έχουν εγκυρότητα, επειδή θέλω να δω.

 (Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου προς το Επίπεδο-2.)

6Οι κρίσεις μου με έχουν βλάψει και δεν θέλω να βλέπω σύμφωνα μ’ αυτές.

(Μπορώ να αλλάξω την αντίληψη μου προς το Επίπεδο-2.)


3 (3) Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ’ όσα βλέπω.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

2Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αυτά που βλέπω, όταν τα έχω κρίνει εσφαλμένα;
 (Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

3Αυτό που βλέπω είναι η προβολή των δικών μου σφαλμάτων σκέψης.

 (Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

4Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω επειδή δεν είναι κατανοητό.

 (Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

5Δεν έχει νόημα το να προσπαθώ να το κατανοήσω.

 (Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

6Αλλά έχω κάθε λόγο να το αφήσω, και να κάνω χώρο για εκείνο που μπορώ να δω και να κατανοήσω και ν’ αγαπήσω.

 (Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα βλέπω επειδή όλη η κατανόηση που αντιλαμβάνομαι προέρχεται από το εγώ στο Επίπεδο-1.)

7Μπορώ ν’ ανταλλάξω αυτό που βλέπω τώρα με εκείνο, απλώς όντας πρόθυμος να το κάνω.

 (Τώρα μπορώ να το καταλάβω με έναν άλλο τρόπο· μπορώ να το αντιληφτώ αυτό από το Επίπεδο-2.)

8Αυτή δεν είναι μια καλύτερη επιλογή από εκείνη που έκανα προηγουμένως;

(Τώρα μπορώ να το καταλάβω με έναν άλλο τρόπο· μπορώ να το αντιληφτώ αυτό από το Επίπεδο-2.)

4 (4) Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα.

 (Το ερώτημα είναι; Γιατί; Γιατί αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα;
Η Απάντηση είναι: Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα επειδή όλη η σκέψη μου προέρχεται από τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

2Οι σκέψεις τις οποίες αντιλαμβάνομαι δεν σημαίνουν τίποτα επειδή προσπαθώ να σκεφτώ χωρίς τον Θεό.

 (Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα επειδή όλη η σκέψη μου προέρχεται από τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

3Αυτό που ονομάζω σκέψεις «μου» δεν είναι οι πραγματικές μου σκέψεις.

 (Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα επειδή όλη η σκέψη μου προέρχεται από τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

4Οι πραγματικές μου σκέψεις είναι οι σκέψεις που σκέπτομαι μαζί με τον Θεό.

 (Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα επειδή όλη η σκέψη μου προέρχεται από τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

5Δεν τις αντιλαμβάνομαι επειδή έχω φτιάξει τις δικές μου σκέψεις για να τις αντικαταστήσουν.

 (Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα επειδή όλη η σκέψη μου προέρχεται από τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

 6Είμαι πρόθυμος ν’ αναγνωρίσω ότι οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα και να τις αφήσω να φύγουν.

 (Είμαι πρόθυμος να αφήσω αυτές τις σκέψεις που δεν σημαίνουν τίποτα να φύγουν γιατί όλη η σκέψη μου ήταν με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

7Επιλέγω ν’ αντικατασταθούν απ’ αυτό, το οποίο προορίζονταν ν’ αντικαταστήσουν.

 (Είμαι πρόθυμος να αφήσω αυτές τις σκέψεις που δεν σημαίνουν τίποτα να φύγουν γιατί όλη η σκέψη μου ήταν με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

8Οι σκέψεις μου είναι δεν έχουν νόημα, όμως όλη η δημιουργία βρίσκεται στις σκέψεις που σκέπτομαι μαζί με τον Θεό.
(Είμαι πρόθυμος να αφήσω αυτές τις σκέψεις που δεν σημαίνουν τίποτα να φύγουν γιατί όλη η σκέψη μου ήταν με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.)

5 (5) Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για τον λόγο που νομίζω.

 (Το Ερώτημα είναι: Γιατί δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για το λόγο που νομίζω;
Η Απάντηση είναι: Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για το λόγο που νομίζω επειδή εκλογικεύω το πώς νιώθω πραγματικά.)

2Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για τον λόγο που νομίζω, επειδή συνεχώς προσπαθώ να δικαιολογήσω τις σκέψεις μου.

 (Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για το λόγο που νομίζω επειδή εκλογικεύω το πώς νιώθω πραγματικά.)

3Συνεχώς προσπαθώ να τις καταστήσω αληθινές.

 (Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για το λόγο που νομίζω επειδή εκλογικεύω το πώς νιώθω πραγματικά.)

4Κάνω όλα τα πράγματα εχθρούς μου, ώστε ο θυμός μου να είναι δικαιολογημένος και οι επιθέσεις μου αιτιολογημένες.

 (Δεν είμαι ποτέ ταραγμένος για το λόγο που νομίζω επειδή εκλογικεύω το πώς νιώθω πραγματικά.)

5Δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο πολύ έχω κακομεταχειριστεί τα πάντα όσα βλέπω, αποδίδοντάς τους αυτόν τον ρόλο.

 (Μπορώ να αφήσω αυτή την ταραχή να φύγει αν την κοιτάξω πραγματικά με άλλο τρόπο.)

6Αυτό το έκανα για να υπερασπιστώ ένα σύστημα σκέψης που με έχει βλάψει, και που δεν το θέλω πλέον.

 (Μπορώ να αφήσω αυτή την ταραχή να φύγει αν την κοιτάξω πραγματικά με άλλο τρόπο.)


7Είμαι πρόθυμος να το αφήσω.

(Μπορώ να αφήσω αυτή την ταραχή να φύγει αν την κοιτάξω πραγματικά με άλλο τρόπο.)Δεν υπάρχουν σχόλια: