Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 39 & 40
ΜΑΘΗΜΑ 39
Στο σημερινό μάθημα, «Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου», εφόσον η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό. Αν η ενοχή είναι στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.
Δεν υπάρχει ενοχή στην Ενιαιότητα, εφόσον δεν υπάρχει ειρήνη στην ενοχή. Έχουμε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα σε δύο επίπεδα, και ανάμεσα σε δύο συστήματα σκέψης. Αν η ενοχή είναι ευθυγραμμισμένη με τον διαχωρισμό στο Επίπεδο-1, άρα η ελευθερία σου από την ενοχή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2. Είσαι ελεύθερος να επιλέξεις, αλλά δεν είσαι ελεύθερος από τις συνέπειες της επιλογής σου.
ΜΑΘΗΜΑ 39
Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου;
Η Απάντηση είναι: «Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου» επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα με τον Χριστό, άρα και με την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)1. Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, ποιο είναι το αντίθετό της;
(Αν η ενοχή είναι ο διαχωρισμός στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2).
2Όπως το Κείμενο για το οποίο γράφτηκε αυτό το βιβλίο εργασίας, οι ιδέες που χρησιμοποιούνται για τις ασκήσεις είναι πολύ απλές, πολύ σαφείς και απόλυτα ξεκάθαρες.
(Στην Μεταφυσική, ασχολούμαστε μόνο με τα γεγονότα, τις αλήθειες και τις επιλογές.)
3Δεν μας αφορούν οι νοητικοί άθλοι, ούτε τα λογοπαίγνια.
(Ο διανοητικά σκεπτόμενος νους του εγώ και της λογικής του δεν είναι προϋπόθεση για την σκέψη του Επιπέδου-2.)
4Ασχολούμαστε μόνο με το πολύ προφανές, το οποίο έχει παραβλεφτεί μέσα στα σύννεφα πολυπλοκότητας στα οποία νομίζεις ότι σκέφτεσαι.
(Η ιδέα ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι», περιλαμβάνει μόνο την περιπλοκότητα του εγώ. Επομένως, η ιδέα ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι» παρεμποδίζει την απλότητα της σκέψης του Επιπέδου-2.)
(παραγ.)2. Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, ποιο είναι το αντίθετη της;
(Αν η ενοχή είναι στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
2Αυτό σίγουρα δεν είναι δύσκολο.
(Αν η ενοχή είναι στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
3Ο δισταγμός που μπορεί να νιώθεις για ν’ απαντήσεις δεν οφείλεται στην ασάφεια της ερώτησης.
(Αν η ενοχή είναι στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
4Όμως εσύ πιστεύεις ότι η ενοχή είναι κόλαση;
(Αν η ενοχή είναι στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
5Εάν το πίστευες, θα έβλεπες αμέσως πόσο άμεσο και απλό είναι το κείμενο, και δεν θα χρειαζόσουν καθόλου ένα βιβλίο εργασίας.
(Αν η ενοχή είναι ο διαχωρισμός στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
6Κανείς δεν χρειάζεται πρακτική εξάσκηση για να αποκτήσει αυτό που ήδη έχει.
(Αν η ενοχή είναι η κόλαση στον διαχωρισμό στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
(παραγ.)3. Έχουμε ήδη πει ότι η ιερότητά σου είναι η σωτηρία του κόσμου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Η δική σου σωτηρία όμως;
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Δεν μπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Ένας σωτήρας πρέπει να σωθεί.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Πώς αλλιώς μπορεί να διδάξει την σωτηρία;
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
6Οι σημερινές ασκήσεις θα εφαρμοστούν σε εσένα, αναγνωρίζοντας ότι η σωτηρία σου είναι κρίσιμη για την σωτηρία του κόσμου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
7Καθώς εφαρμόζεις τις ασκήσεις στον κόσμο σου, όλος ο κόσμος ευεργετείται.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)4. Η ιερότητά σου είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που τέθηκε ποτέ, που τίθεται τώρα ή θα τεθεί στο μέλλον.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Η ιερότητά σου σημαίνει το τέλος της ενοχής, και επομένως το τέλος της κόλασης.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Η ιερότητά σου είναι η σωτηρία του κόσμου, και η δική σου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Πώς θα μπορούσες εσύ, στον οποίο ανήκει η σωτηρία, να εξαιρεθείς απ’ αυτήν;
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Ο Θεός δεν γνωρίζει την ανιερότητα.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
6Είναι δυνατόν επομένως να μην γνωρίζει τον Υιό Του;
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)5. Πέντε πλήρη λεπτά προτείνονται για τις τέσσερις μεγαλύτερες περιόδους της σημερινής πρακτικής, και ενθαρρύνονται οι μεγαλύτερες ή πιο συχνές εφαρμογές.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Εάν θέλεις να υπερβείς τις ελάχιστες απαιτήσεις, τότε προτείνονται συχνότερες και όχι μεγαλύτερες εφαρμογές, παρότι και οι δύο συνιστώνται.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)6. Ξεκίνησε τις περιόδους πρακτικής ως συνήθως επαναλαμβάνοντας την σημερινή ιδέα στον εαυτό σου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Μετά, με κλειστά μάτια, ερεύνησε για τις σκέψεις σου που δεν έχουν αγάπη με όποια μορφή κι αν εμφανίζονται. δυσφορία, κατάθλιψη, θυμός, φόβος, ανησυχία, επίθεση, ανασφάλεια κ.ο.κ.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Όποια μορφή κι αν πάρουν, δεν έχουν αγάπη και άρα έχουν φόβο.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Και έτσι είναι από αυτές που εσύ χρειάζεται να σωθείς.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)7. Συγκεκριμένες καταστάσεις, γεγονότα ή προσωπικότητες που συνδέονται με σκέψεις χωρίς αγάπη οιουδήποτε είδους είναι κατάλληλα θέματα για τις σημερινές ασκήσεις
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Είναι επιτακτικό για τη σωτηρία σου να τις δεις διαφορετικά.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Και είναι η ευλογία σου γι’ αυτά που θα σε σώσει και θα σου δώσει όραση.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
8. Αργά, χωρίς συνειδητή επιλογή και χωρίς περιττή έμφαση σε κάτι ιδιαίτερα, ερεύνησε το νου σου για κάθε σκέψη που στέκεται ανάμεσα σε σένα και στη σωτηρία σου
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Εφάρμοσε την σημερινή ιδέα σε κάθε μία απ’ αυτές μ’ αυτό τον τρόπο:
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου γιατί οι σκέψεις μου για [ονόμασε τα] εμποδίζουν την Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Οι χωρίς αγάπη σκέψεις μου για _________ με κρατούν στην κόλαση.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου γιατί οι σκέψεις μου για [ονόμασε τα] εμποδίζουν την Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
9. Μπορεί αυτές οι περίοδοι πρακτικής να σου φανούν ευκολότερες, εάν βάλεις εμβόλιμες αρκετές σύντομες περίοδους όπου απλώς επαναλαμβάνεις τη σημερινή ιδέα στον εαυτό σου αργά λίγες φορές
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Μπορεί επίσης να βοηθήσει εάν συμπεριλάβεις λίγα σύντομα διαλείμματα στα οποία απλώς χαλαρώνεις και φαίνεται σαν να μην σκέφτεσαι τίποτα.2
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Η διαρκής συγκέντρωση είναι πολύ δύσκολη στην αρχή.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Θα γίνει πολύ ευκολότερο όταν ο νους σου αρχίσει να είναι πιο πειθαρχημένος, έχοντας λιγότερους αντιπερισπασμούς.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)10. Εν τω μεταξύ, να νιώθεις ελεύθερος εάν θελήσεις να δώσεις ποικιλία στις περιόδους εξάσκησης με όποιο τρόπο επιθυμείς.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Όμως, μην αλλάξεις την ίδια την ιδέα, όταν αλλάξεις την μέθοδο εφαρμογής της.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Όπως κι αν διαλέξεις να την χρησιμοποιήσεις, η ιδέα πρέπει να δηλωθεί με τέτοιο τρόπο που το νόημά της να είναι το γεγονός ότι η ιερότητά σου είναι η σωτηρία σου.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Ολοκλήρωσε κάθε περίοδο πρακτικής επαναλαμβάνοντας γι’ άλλη μια φορά την ιδέα στην αρχική της μορφή, και πρόσθεσε:
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, ποιο είναι το αντίθετό της;
(Αν η ενοχή είναι ο διαχωρισμός στο Επίπεδο-1, τότε η σωτηρία μου πρέπει να είναι στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
(παραγ.)11.Στις πιο σύντομες εφαρμογές, που πρέπει να γίνονται τρεις ή τέσσερις φορές ανά ώρα και περισσότερο εάν είναι δυνατόν, μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου αυτή την ερώτηση, να επαναλάβεις την σημερινή ιδέα και κατά προτίμηση να κάνεις και τα δύο.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Εάν εμφανιστούν πειρασμοί, μια ιδιαίτερα βοηθητική μορφή της ιδέας είναι:
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Η ιερότητά μου είναι η σωτηρία μου από αυτό.
(Η ιερότητα μου είναι η σωτηρία μου επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Χριστό, άρα και η Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
Αρχή φόρμας

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 40
Στο σημερινό μάθημα, είσαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού. Με αυτή την ευλογία έρχεται η Αποδοχή της Ενιαιότητας. Είναι η Αποδοχή σου ότι είσαι Ένα με Όλους και με Όλα σε αυτό τον κόσμο. Με την Αποδοχή ότι είσαι Ένα με Όλους και με Όλα, έχεις Αποδεχτεί τον Χριστό ως Αληθινό Εαυτό σου.
Με την Αποδοχή του Χριστού ως Εαυτό σου, έχεις επίσης Αποδεχτεί τον Θεό ως Δημιουργό Σου. Τώρα είσαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού. Αυτό είναι η αιτία και το αποτέλεσμα που τώρα λειτουργούν προς όφελος σου, αντί εναντίον σου.
ΜΑΘΗΜΑ 40
Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού;
Η Απάντηση είναι: Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό, άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)1. Σήμερα θ’ αρχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μερικά από τα χαρούμενα πράγματα τα οποία δικαιούσαι, επειδή είσαι αυτό που είσαι.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Μεγάλες περίοδοι πρακτικής δεν χρειάζονται σήμερα, αλλά πολλές και συχνές σύντομες περίοδοι είναι απαραίτητες.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Μια επανάληψη κάθε δέκα λεπτά είναι πολύ επιθυμητή και συνίσταται να δοκιμάσεις αυτόν τον ρυθμό και να τον τηρήσεις όσο μπορείς.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Εάν το ξεχάσεις, προσπάθησε ξανά.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Εάν υπάρξουν μεγάλες διακοπές, προσπάθησε ξανά.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
6Όποτε το θυμάσαι, προσπάθησε ξανά.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)2. Δεν χρειάζεσαι να κλείσεις τα μάτια σου για τις περιόδους πρακτικής, παρόλο που πιθανόν θα είναι πιο εύκολο, εάν το κάνεις.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Όμως, μπορεί σε διάφορες περιστάσεις της ημέρας να μην είναι εφικτό να κλείσεις τα μάτια.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι σην Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Μην χάσεις την περίοδο πρακτικής γι’ αυτό το λόγο.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Μπορείς να κάνεις πρακτική κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, εάν πραγματικά θέλεις.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
(παραγ.)3. Οι σημερινές ασκήσεις παίρνουν λίγο χρόνο και καθόλου προσπάθεια.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
2Επανέλαβε την ιδέα για σήμερα, και μετά πρόσθεσε κάποια χαρακτηριστικά που συσχετίζεις με το γεγονός ότι είσαι Υιός του Θεού, εφαρμόζοντάς τα στον εαυτό σου.
(Είμαι [ονόμασε τες] ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
3Μια πρακτική περίοδος μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ως εξής:
(Είμαι [ευτυχισμένος, γαλήνιος, στοργικός] ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
4Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
5Είμαι χαρούμενος, γαλήνιος, γεμάτος αγάπη και ευχαριστημένος.
(Είμαι [ονόμασε τα] ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
6Μια άλλη μπορεί να έχει αυτή τη μορφή:
(Είμαι [ονόμασε τα] ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι στην Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
7Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
8Είμαι ήρεμος, ήσυχος, βέβαιος και σίγουρος.
(Είμαι [ονόμασε τα] ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)
9Εάν έχεις λίγο χρόνο στη διάθεσή σου, θα είναι αρκετό να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού.
(Είμαι ευλογημένος ως Υιός του Θεού γιατί Αποδέχομαι την Ενιαιότητα μου στον Χριστό άρα και την Ενιαιότητα μου με τον Θεό.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: