Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45


MICHAEL MURRAY

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 45
Στο σημερινό μάθημα, «Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέπτομαι» επειδή δεν νομίζω ότι σκέπτομαι· επομένως σκέπτομαι με τον Θεό. Αν συνεχίζεις να νομίζεις ότι σκέπτεσαι, τότε και μόνο αυτή η ιδέα γίνεται το μοναδικό εμπόδιο που θα σε εμποδίσει από το να γίνεις Ένα με το Νου του Θεού.
Μόνο η ψευδής εικόνα νομίζει ότι σκέπτεται, επομένως η ψευδής εικόνα είναι το μόνο εμπόδιο που σε κρατάει ακόμη από το να Γνωρίσεις το Θεό. Το να Γνωρίσεις την Όραση σημαίνει να Γνωρίσεις το Θεό. Η ψευδής εικόνα δεν μπορεί ποτέ να Γνωρίσει την Όραση. Επομένως η ψευδής εικόνα δεν θα Γνωρίσει ποτέ τον Θεό. Όταν αποστασιοποιηθείς από την ψευδή εικόνα, θα Γνωρίσεις την Όραση, επομένως θα Γνωρίσεις το Θεό.
ΜΑΘΗΜΑ 45
Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι; Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι με τον Θεό.)
(παραγ.)1. Η σημερινή ιδέα είναι το κλειδί για το ποιες είναι οι πραγματικές σου σκέψεις.
(Αν νομίζω ότι σκέφτομαι, τότε οι σκέψεις μου δεν μπορεί να είναι πραγματικές, επειδή σκέφτομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
2Αυτές δεν είναι καθόλου αυτές που νομίζεις ότι σκέφτεσαι, ακριβώς όπως τίποτα απ’ όσα νομίζεις ότι βλέπεις δεν έχει καμία σχέση με την όραση.
(Αν νομίζω ότι σκέφτομαι, τότε πρέπει να νομίζω ότι επίσης βλέπω. Αυτό είναι το εμπόδιο στην Όραση.)
3Δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα σ’ αυτό που είναι πραγματικό και σ’ αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι πραγματικό.
(Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, εμποδίζω την Πραγματικότητα.)
4Καμιά από τις σκέψεις που νομίζεις ότι είναι οι πραγματικές σου σκέψεις δεν μοιάζει με τις πραγματικές σου σκέψεις σε τίποτα.
(Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, οι μη-πραγματικές μου σκέψεις μπλοκάρουν τις πραγματικές.)
5Τίποτα απ΄ όσα νομίζεις ότι βλέπεις δεν φέρει καμιά ομοιότητα μ’ αυτά που η όραση θα σου δείξει.
(Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, νομίζω ότι βλέπω. Αυτό είναι το εμπόδιο μου για την Όραση.)
(παραγ.)2. Σκέφτεσαι με το Νου του Θεού.
(Όταν δεν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με το Νου του Θεού.)
2Επομένως μοιράζεσαι τις σκέψεις σου μ’ Αυτόν, όπως και Αυτός μοιράζεται τις δικές Του μ’ εσένα.
(Στην Ενιαιότητα, στο Επίπεδο-2, όλοι οι Νόες είναι ενωμένοι ως Ένα.)
3Αυτές είναι οι ίδιες σκέψεις, επειδή τις σκέπτεται ο ίδιος Νους.
(Εκείνοι που βρίσκονται στο Επίπεδο-2 μοιράζονται το ίδιο σύστημα σκέψης με το Θεό δηλ. την Ενιαιότητα.)
4Το να μοιράζεσαι σημαίνει πως κάνεις κάτι ίδιο ή το ενοποιείς.
(Όταν οι νόες ενώνονται στην Ενιαιότητα, οι Νόες είναι Ένα.)
5Οι σκέψεις που σκέφτεσαι με το Νου του Θεού δεν φεύγουν από το νου σου, επειδή οι σκέψεις δεν φεύγουν από την πηγή τους.
(Όλες οι σκέψεις που έχεις στο Επίπεδο-2, προέρχονται από τον Θεό και θα παραμείνουν μαζί σου και με τον Θεό. Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους.)
6Επομένως, οι σκέψεις σου είναι μέσα στο Νου του Θεού, όπως είσαι κι εσύ.
(Στην Ενιαιότητα, στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε Σένα και στον Θεό.)
7Οι σκέψεις βρίσκονται και στο δικό σου νου επίσης, όπου Αυτός είναι.
(Στο Επίπεδο-2, στην Ενιαιότητα, όλες οι σκέψεις που κάνεις, τις κάνεις με τον Θεό.)
8Καθώς είσαι μέρος του Νου Του, έτσι και οι σκέψεις σου είναι μέρος του Νου Του.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
(παραγ.)3. Πού είναι επομένως οι πραγματικές σου σκέψεις;
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
2Σήμερα θα προσπαθήσουμε να τις προσεγγίσουμε.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
3Θα πρέπει να ψάξουμε γι’ αυτές μέσα στο νου σου, γιατί εκεί αυτές βρίσκονται.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
4Πρέπει να είναι ακόμα εκεί, επειδή δεν μπορούν να φύγουν από την πηγή τους.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
5Ό,τι σκέπτεται ο Νους του Θεού είναι αιώνιο, αφού είναι μέρος της δημιουργίας.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
(παραγ.)4. Οι τρεις πεντάλεπτες περίοδοι πρακτικής για σήμερα θα έχουν την ίδια γενική μορφή που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή της χθεσινής ιδέας.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
2Θα επιχειρήσουμε να φύγουμε από το μη-πραγματικό και ν’ αναζητήσουμε το πραγματικό.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
3Θ’ αρνηθούμε τον κόσμο για χάρη της αλήθειας.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
4Δεν θα αφήσουμε τις σκέψεις του κόσμου να μας κρατήσουν πίσω.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
5Δεν θ’ αφήσουμε τις πεποιθήσεις του κόσμου να μας πουν ότι αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνουμε είναι αδύνατο.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
6Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι μόνο αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνουμε είναι δυνατό.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
(παραγ.)5. Επίσης θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι μόνο αυτό που ο Θεός θα ήθελε να κάνουμε είναι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
2Και επίσης θα προσπαθήσουμε να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε ν’ αποτύχουμε να κάνουμε αυτό που Αυτός θέλει να κάνουμε.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
3 Επομένως, υπάρχει κάθε λόγος σήμερα για να νιώθουμε αυτοπεποίθηση ότι θα επιτύχουμε.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
4Αυτή είναι η Βούληση του Θεού.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
(παραγ.)6. Ξεκίνησε τις σημερινές ασκήσεις επαναλαμβάνοντας την ιδέα στον εαυτό σου, και κλείσε τα μάτια σου καθώς το κάνεις.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
2Μετά διέθεσε λίγο χρόνο για να σκεφτείς μερικές δικές σου σχετικές σκέψεις, ενώ έχεις κατά νου την σημερινή ιδέα.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
3Αφού έχεις προσθέσει τέσσερις ή πέντε σκέψεις δικές σου στην ιδέα, επανέλαβε την ιδέα ξανά και πες στον εαυτό σου ευγενικά:
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
4Οι πραγματικές μου σκέψεις είναι μέσα στο νου μου.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
5Θα ήθελα να τις βρω.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
6Μετά προσπάθησε να πας πέρα απ’ όλες τις μη-πραγματικές σκέψεις που σκεπάζουν την αλήθεια μέσα στο νου σου και να φτάσεις στο αιώνιο.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
(παραγ.)7. Κάτω απ’ όλες τις ανόητες σκέψεις και τις τρελές ιδέες με τις οποίες έχεις παραγεμίσει το νου σου βρίσκονται οι σκέψεις που σκέφτηκες με τον Θεό εν αρχή.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
2Βρίσκονται εκεί τώρα, μέσα στο νου σου, πλήρως αμετάβλητες.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
3Θα είναι πάντα μέσα στο νου σου, ακριβώς όπως ήταν πάντα.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
4Όλα όσα σκέφτηκες έκτοτε θ’ αλλάξουν, αλλά το Θεμέλιο πάνω στο οποία ακουμπούν είναι πλήρως αμετάβλητο.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
(παραγ.)8. Είναι προς αυτό το Θεμέλιο που κατευθύνονται οι σημερινές ασκήσεις.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
2Εδώ ο νους σου ενώνεται με το Νου του Θεού.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
3Εδώ οι σκέψεις σου είναι ένα με τις δικές Του.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
4Γι’ αυτό το είδος άσκησης, μόνο ένα πράγμα είναι απαραίτητο. προσέγγισέ το όπως θα προσέγγιζες ένα Ουράνιο βωμό που θα ήταν αφιερωμένος στον Θεό τον Πατέρα και στον Θεό τον Υιό.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
5Γιατί τέτοιο είναι το μέρος που προσπαθείς να προσεγγίσεις.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
6Πιθανότατα δεν μπορείς ακόμα να συνειδητοποιήσεις πόσο ψηλά προσπαθείς να φτάσεις.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
7Όμως, ακόμα και με τη μικρή κατανόηση που έχεις ήδη αποκτήσει, θα πρέπει να μπορείς να θυμίζεις στον εαυτό σου ότι αυτό δεν είναι κάποιο ανούσιο παιχνίδι, αλλά μια άσκηση στην ιερότητα και μια προσπάθεια να φτάσεις στο Βασίλειο των Ουρανών.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως, αυτή η σκέψη που κάνω [ονόμασε την] την κάνω με τον Θεό.)
(παραγ.)9. Στις πιο σύντομες περιόδους πρακτικής σήμερα, προσπάθησε να θυμάσαι πόσο σημαντικό είναι για σένα να καταλάβεις την ιερότητα του νου που σκέφτεται με τον Θεό. 
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
2Διέθεσε ένα ή δύο λεπτά, όταν επαναλαμβάνεις την ιδέα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να εκτιμήσεις την ιερότητα του νου σου.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
3Αποτραβήξου, έστω και για λίγο, απ’ όλες τις σκέψεις που είναι ανάξιες Αυτού, του Οποίου είσαι οικοδεσπότης.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)
4Και ευχαρίστησέ Τον για τις Σκέψεις που Αυτός σκέφτεται με σένα.
(Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι επειδή δεν νομίζω ότι σκέφτομαι· επομένως σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.)Δεν υπάρχουν σχόλια: