Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 43 MICHAEL MURRAY,

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 43
Στο σημερινό μάθημα, μαθαίνουμε ότι η Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 είναι η αντανάκλαση της Ενιαιότητας του Επιπέδου-5. Όμως, η μόνη διακριτή διαφορά είναι η εξής: Το Επίπεδο-5 είναι το βασίλειο της Γνώσης και γι’ αυτό σε αυτή την κατάσταση της Ενιαιότητας δεν υπάρχει σκέψη.
Στο Επίπεδο-2, η σκέψη του «Ορθού Νου» του Αγίου Πνεύματος είναι η διόρθωση για την σκέψη του «εσφαλμένου νου» του εγώ στο Επίπεδο-1. Επίσης μαθαίνουμε σε αυτό το μάθημα ότι ο Θεός δημιούργησε το Άγιο Πνεύμα ως μεσολαβητή, ή ως γέφυρα προς τον Πραγματικό Κόσμο, γιατί χωρίς αυτή την γέφυρα στο Επίπεδο-2, θα ήσουν χαμένος παντοτινά στον εσφαλμένο τρόπο σκέψης του εγώ στο Επίπεδο-1.
ΜΑΘΗΜΑ 43
Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς είναι ο Θεός η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά απ’ Αυτόν;
Η Απάντηση είναι: Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν γιατί στην Ενιαιότητα του Επιπέδου-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
(παραγ.)1. Η αντίληψη δεν είναι χαρακτηριστικό του Θεού.
(Στην Ενιαιότητα, δεν υπάρχει διαχωρισμός μέσα στον Θεό ώστε να αντιλαμβάνομαι κάποιον ή κάτι ξεχωριστά από Αυτόν.)
2Δικό Του είναι το βασίλειο της γνώσης
(Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι χωριστά από οτιδήποτε άλλο στην Ενιαιότητα, όπου τα πάντα είναι Ένα.)
3Όμως, Αυτός έχει δημιουργήσει το Άγιο Πνεύμα, ως τον Μεσολαβητή ανάμεσα στην αντίληψη και στη γνώση.
(Αυτός δημιούργησε την αληθινή αντίληψη του Αγίου Πνεύματος στο Επίπεδο-2 ως διόρθωση για την ψευδή αντίληψη του εγώ στο Επίπεδο-1.)
4Χωρίς αυτόν τον σύνδεσμο με τον Θεό, η αντίληψη θα είχε αντικαταστήσει την γνώση για πάντα μέσα στο νου σου.
(Χωρίς την διόρθωση της αληθινής αντίληψης στο Επίπεδο-2, η ψευδής αντίληψη θα είχε αντικαταστήσει την γνώση στο νου σου για πάντα.)
5Μ’ αυτόν τον σύνδεσμο με τον Θεό, η αντίληψη θ’ αλλάξει τόσο πολύ και θα εξαγνιστεί τόσο, που θα οδηγήσει στη γνώση.
(Όταν Αποδεχτείς την «Ορθή Σκέψη» στο Επίπεδο-2 αντί για την «εσφαλμένη σκέψη» του εγώ στο Επίπεδο-1, ο νους σου θα εξαγνιστεί από την σκέψη του διαχωρισμού.)
6Αυτή είναι η λειτουργία της, όπως την βλέπει το Άγιο Πνεύμα.
(Το Επίπεδο-2 είναι η διόρθωση για το Επίπεδο-1.)
7Επομένως, αυτή είναι η λειτουργία της αληθινά.
(Η αλήθεια στο Επίπεδο-2 είναι η διόρθωση για όλα τα σφάλματα στο Επίπεδο-1.)
(παραγ.)2. Μέσα στον Θεό δεν μπορείς να δεις.
(Στο Επίπεδο-5, με τον Θεό, δεν υπάρχει αντίληψη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα διαχωρισμένο από κάτι άλλο για να το αντιληφθείς.)
2Η αντίληψη δεν έχει καμιά λειτουργία μέσα στον Θεό, και δεν υπάρχει.
(Το Επίπεδο-5 είναι μια κατάσταση Καθαρής Ενιαιότητας.)
3Όμως στην σωτηρία, που είναι η αναίρεση αυτού που ποτέ δεν υπήρξε, η αντίληψη έχει ένα μεγάλο σκοπό.
(Όμως, στο Επίπεδο-2, η σωτηρία σου είναι η αποστασιοποίηση από το Επίπεδο-1.)
4Φτιαγμένη από τον Υιό του Θεού για έναν ανίερο σκοπό, αυτή πρέπει να γίνει το μέσο για την αποκατάσταση της ιερότητάς του στην επίγνωσή του.
(Το Επίπεδο-1 φτιάχτηκε από Σένα για να υπηρετήσει έναν ανίερο σκοπό. Τώρα πρέπει να του δώσεις ένα νέο σκοπό, ο οποίος είναι η επανόρθωση της Ενιαιότητας στην επίγνωση σου.)
5Η αντίληψη δεν έχει κανένα νόημα.
(Η σκέψη δεν είναι δημιουργική από μόνη της.)
6Όμως, το Άγιο Πνεύμα όντως της δίνει ένα νόημα πολύ κοντινό στο νόημα του Θεού.
(Όμως, το Επίπεδο-2 και η αληθινή αντίληψη της δίνει το νόημα της Ενιαιότητας που είναι η αντανάκλαση του Θεού και της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-5.)
7Η θεραπευμένη αντίληψη γίνεται το μέσο, με το οποίο ο Υιός του Θεού συγχωρεί τον αδελφό του, και έτσι συγχωρεί τον εαυτό του.
(Η αληθινή αντίληψη γίνεται το μέσον με το οποίο Εσύ θα αποστασιοποιηθείς από την σκέψη του διαχωρισμού, κι έτσι θα αποστασιοποιηθείς από το εγώ.)
(παραγ.)3. Δεν μπορείς να δεις χωριστά από τον Θεό, γιατί δεν μπορείς να είσαι χωριστά από τον Θεό.
(Στην Ενιαιότητα, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι είσαι διαχωρισμένος από τον Θεό, άρα δεν μπορείς να είσαι διαχωρισμένος από τον Θεό.)
2Ό,τι κι αν κάνεις, το κάνεις μέσα Του, γιατί ό,τι σκεφτείς, το σκέφτεσαι με το Νου Του
(Στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, ό,τι και να κάνεις, το κάνεις με τον Θεό, και ό,τι και να σκεφτείς το σκέφτεσαι με τον Θεό.)
3Εάν η όραση είναι πραγματική λοιπόν, και είναι πραγματική στο βαθμό που μοιράζεται τον σκοπό του Αγίου Πνεύματος, τότε εσύ δεν μπορείς να δεις χωριστά από τον Θεό.
(Αν η Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 αντανακλά την Ενιαιότητα στο Επίπεδο-5, στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να σκεφτείς διαχωρισμένα από τον Θεό.)
(παραγ.)4. Τρεις πεντάλεπτες περίοδοι πρακτικής απαιτούνται σήμερα, μία όσο πιο νωρίς και μία όσο πιο αργά είναι δυνατόν, μέσα στη μέρα.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Η τρίτη μπορεί να γίνει όποια ώρα είναι πιο πρόσφορη και κατάλληλη από άποψη συνθηκών και ετοιμότητας.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
3Στην αρχή αυτών περιόδων πρακτικής, επανέλαβε την σημερινή ιδέα στον εαυτό σου με τα μάτια ανοικτά.4
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
4Μετά κοίτα γύρω σου για λίγο, και εφάρμοσε την ιδέα συγκεκριμένα σε ό,τι βλέπεις.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
5Τέσσερα ή πέντε αντικείμενα γι’ αυτή τη φάση της πρακτικής είναι αρκετά.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω ξεχωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
6Μπορείς να πεις για παράδειγμα:
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
7Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω αυτό το γραφείο χωριστά απ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτό το [γραφείο] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
8Ο Θεός είναι Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω αυτή τη φωτογραφία χωριστά απ’ Αυτόν.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω [αυτή την εικόνα] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
(παραγ.)5. Παρόλο που αυτό το μέρος της περιόδου πρακτικής πρέπει να είναι σχετικά σύντομο, σιγουρέψου ότι επιλέγεις τ’ αντικείμενα αδιακρίτως, χωρίς να παρεμβαίνεις εξαιρώντας ή συμπεριλαμβάνοντας.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτό [ονόμασε το] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Για την δεύτερη και μακρύτερης διάρκειας φάση, κλείσε τα μάτια σου, επανέλαβε ξανά την σημερινή ιδέα και κατόπιν άφησε οποιεσδήποτε σχετικές σκέψεις να έρθουν στο νου σου εμπλουτίζοντας την ιδέα με τον δικό σου προσωπικό τρόπο.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
3Σκέψεις όπως:
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
4Βλέπω μέσα από τα μάτια της συγχώρεσης.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και «βλέπω μέσα από τα μάτια της συγχώρεσης», γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2 δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
5Βλέπω τον κόσμο ως ευλογημένο.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και «βλέπω τον κόσμο ευλογημένο», γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
6Ο κόσμος μπορεί να μου δείξει τον εαυτό μου.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και «Ο κόσμος μπορεί να μου δείξει τον εαυτό μου», γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
7Βλέπω τις σκέψεις μου , που είναι σαν του Θεού.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και «βλέπω τις δικές μου σκέψεις, που είναι σαν του Θεού», γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
8Όποια σκέψη σχετίζεται λιγότερο ή περισσότερο άμεσα με τη σημερινή ιδέα είναι κατάλληλη.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
9Οι σκέψεις δεν χρειάζεται να έχουν κάποια προφανή σχέση με την ιδέα, αλλά δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση μ’ αυτήν.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
(παραγ.)6. Εάν δεις ότι ο νους σου περιπλανιέται. εάν αρχίσεις ν’ αντιλαμβάνεσαι σκέψεις που βρίσκονται ξεκάθαρα σε ασυμφωνία με την σημερινή ιδέα, ή εάν φαίνεται ότι δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα, άνοιξε τα μάτια σου, επανέλαβε την πρώτη φάση της περιόδου πρακτικής, και μετά προσπάθησε πάλι την δεύτερη φάση.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] ξεχωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Μην αφήσεις να παραταθεί το χρονικό διάστημα όπου απασχολείσαι με άσχετες σκέψεις.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
3Επέστρεψε στην πρώτη φάση των ασκήσεων, όσο πιο συχνά χρειαστεί, για να το αποτρέψεις αυτό.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
7. Κατά την εφαρμογή της σημερινής ιδέας στις πιο σύντομες περιόδους πρακτικής, η μορφή της μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις και καταστάσεις όπου βρίσκεσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την σκέψη [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Όταν είσαι με κάποιον άλλο, για παράδειγμα, προσπάθησε να θυμηθείς να του πεις σιωπηλά:
(Πες από μέσα σου στο νου σου: «Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο [ονόμασε τον] χωριστά από Αυτόν», γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
3Ο Θεός είναι η Πηγή μου.
(Πες από μέσα σου στο νου σου: Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο [ονόμασε τον] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
4Δεν μπορώ να σε δω χωριστά Του.
(Πες από μέσα σου στο νου σου: Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο [ονόμασε τον] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
5Αυτή η μορφή άσκησης είναι εξίσου εφαρμόσιμη σε ξένους όπως και σ’ εκείνους που νομίζεις ότι είναι πιο κοντά σε σένα.
(Πες από μέσα σου στο νου σου: Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο [ονόμασε τον] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
6Για την ακρίβεια, προσπάθησε να μην κάνεις καθόλου διακρίσεις τέτοιου είδους.
(Πες από μέσα σου στο νου σου: Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο [ονόμασε τον] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
(παραγ.)8. Η σημερινή ιδέα πρέπει να εφαρμοστεί καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας σε διαφορετικές καταστάσεις και γεγονότα που μπορεί να συμβούν, ιδιαίτερα σ’ εκείνα που φαίνεται να σε ενοχλούν με κάποιο τρόπο.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Γι’ αυτόν τον σκοπό, εφάρμοσε την ιδέα με την εξής μορφή:
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
3Ο Θεός είναι η Πηγή μου.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] ξεχωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
4Δεν μπορώ να το δω αυτό χωριστά Του.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
(παραγ.)9. Εάν κανένα ιδιαίτερο θέμα δεν εμφανιστεί στην επίγνωσή σου, απλώς επανέλαβε την ιδέα στην πρωτότυπη μορφή της.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω αυτό το [ονόμασε το] χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)
2Προσπάθησε σήμερα να μην αφήσεις να περάσει καμιά μεγάλη χρονική περίοδος χωρίς να θυμηθείς την σημερινή ιδέα και άρα να θυμηθείς την λειτουργία σου.
(Ο Θεός είναι η πηγή μου και δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν, γιατί στην Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Θεό.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: