Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 38                                                                                                                           MICHAEL MURRAY

ΜΑΘΗΜΑ 38
Το σημερινό μάθημα είναι μια άλλη προέκταση του προηγούμενου μαθήματος. «Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να
κάνει.» επειδή όταν αποδεχτείς την ιερότητά σου, Αποδέχεσαι την κατάσταση της Ενιαιότητας. Στην Ενιαιότητα περιλαμβάνεις τους πάντες και τα πάντα στον κόσμο χωρίς εξαίρεση.
Στην Ενιαιότητα, είσαι Ένα με τους Πάντες και τα Πάντα επομένως είσαι Ένα με τον Χριστό και τον Θεό. Ο Θεός Σε Δημιούργησε στην Ενιαιότητα και επομένως ο Θεός Σε Δημιούργησε ως Χριστό. Όταν μπορέσεις να ενστερνιστείς την Ενιαιότητα δεν θα υπάρχει τίποτε που η ιερότητα σου να μην μπορεί να κάνει.
ΜΑΘΗΜΑ 38
Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει.
( Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει;
Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
(παραγ.)1. Η ιερότητά σου αντιστρέφει όλους τους νόμους του κόσμου.
(Η Ενιαιότητα μου με τον Θεό στο Επίπεδο-2 αντιστρέφει τους νόμους του εγώ και τη σκέψη του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1.)
2Είναι πέρα από κάθε περιορισμό χρόνου, χώρου, απόστασης και ορίων οιουδήποτε είδους.
(Στην Ενιαιότητα, δεν υπάρχει χρόνος, χώρος, απόσταση ή περιορισμοί οποιουδήποτε είδους.)
3Η ιερότητά σου είναι τελείως απεριόριστη στη δύναμή της, γιατί εδραιώνει εσένα ως Υιό του Θεού, ως ένα με το Νου του Δημιουργού του.
(Στην Ενιαιότητα, η δύναμη μου είναι τελείως απεριόριστη ως Χριστός επειδή στην Ενιαιότητα Είμαι Ένα με το Νου του Θεού του Δημιουργού μου.)
(παραγ.)2. Μέσω της ιερότητάς σου, η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται.
(Στην Ενιαιότητα, ως Χριστός, η δύναμη του Θεού είναι δική μου για να εκδηλωθεί.)
2Μέσω της ιερότητάς σου η δύναμη του Θεού γίνεται διαθέσιμη.
(Στην Ενιαιότητα η δύναμη του Θεού γίνεται διαθέσιμη.)
3Και δεν υπάρχει τίποτα που η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κάνει.
(Στην Ενιαιότητα, ο Θεός και εγώ είμαστε Ένα. Ό,τι μπορεί να κάνει ο Θέος μπορώ και εγώ να το κάνω.)
4Η ιερότητά σου, λοιπόν, μπορεί να απαλείψει όλο τον πόνο, μπορεί να δώσει τέλος σε όλη τη λύπη, και μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα.
(Δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή προβλήματα στο Θεό. Επομένως, δεν μπορεί να
υπάρχει πόνος, λύπη ή προβλήματα σε μένα.)
5Μπορεί να το κάνει αυτό ως προς τον εαυτό σου και οποιονδήποτε άλλο.
(Στην Ενιαιότητα, είμαι εξίσου Ένα με τους πάντες και τα πάντα.)
6Έχει την ίδια δύναμη να βοηθήσει οποιονδήποτε επειδή έχει ίδια δύναμη να σώσει οποιονδήποτε.
(«Δεν υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας στα θαύματα. 2Ένα θαύμα δεν είναι «δυσκολότερο» ή «μεγαλύτερο» από ένα άλλο. 3Είναι όλα ίδια.4 Όλες οι εκφράσεις της αγάπης είναι μέγιστες». Κ-1.Ι. 1:1-4)
(παραγ.)3. Εάν εσύ είσαι ιερός, το ίδιο ισχύει και για όλα όσα ο Θεός δημιούργησε.
(Στην Ενιαιότητα μου, όλα όσα ο Θεός δημιούργησε είναι ίσα ως Ένα.)
2Είσαι ιερός επειδή όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι ιερά.
(Είμαι Ένα με τον Θεό, επειδή όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι Ένα. Και ο Θεός Δημιουργεί μόνο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του.)
3Και όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι ιερά επειδή εσύ είσαι.
(Στην Ενιαιότητα, οι πάντες και τα πάντα είναι Ένα μαζί μου ως Χριστός.)
4Στις σημερινές ασκήσεις, θα εφαρμόσουμε την δύναμη της ιερότητάς σου σε όλα τα προβλήματα, τις δυσκολίες ή τις δοκιμασίες σε όποια μορφή τύχει να τα σκεφτείς, που αφορούν εσένα ή κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτό το πρόβλημα [ονόμασε το] ως Χριστό. )
5Δεν θα κάνουμε καμιά διάκριση επειδή δεν υπάρχει καμιά διάκριση.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
(παραγ.)4. Στις τέσσερις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής, που θα έχουν διάρκεια πέντε πλήρη λεπτά, επανέλαβε την σημερινή ιδέα, κλείσε τα μάτια σου, και μετά ερεύνησε το νου σου για οποιαδήποτε αίσθηση απώλειας ή δυστυχίας οιουδήποτε είδους όπως την αντιλαμβάνεσαι.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτή την σκέψη για [ονόμασε το] ως Χριστό.)
2Προσπάθησε να κάνεις όσο λιγότερες διακρίσεις μπορείς ανάμεσα σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για σένα και σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες ως Χριστό.)
3Αναγνώρισε την κατάσταση συγκεκριμένα, και επίσης το όνομα του προσώπου που αφορά.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
4Χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα:
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
5Στην περίπτωση που αφορά ___________ στην οποία βλέπω τον εαυτό μου, δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
6Στην περίπτωση που αφορά ___________ στην οποία βλέπει τον εαυτό του/της ________ δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει όσον αφορά αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] στην οποία ο/η [ονόμασε το πρόσωπο] βλέπει τον εαυτό του/της, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] μαζί με μένα ως Χριστό.)
5. Μερικές φορές μπορεί να θελήσεις να διαφοροποιήσεις τη διαδικασία και να προσθέσεις κάποιες σχετικές δικές σου σκέψεις.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτές τις σκέψεις [ονόμασε τες] ως Χριστό.)
2Μπορεί να θελήσεις, για παράδειγμα, να συμπεριλάβεις σκέψεις όπως;
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτή την σκέψη [ονόμασε την] ως Χριστό.)
3Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει επειδή η δύναμη του Θεού βρίσκεται μέσα της.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει εμένα ως Χριστό.)
4Πρόσθεσε όποια διαφοροποίηση σου αρέσει, αλλά κράτησε τις ασκήσεις εστιασμένες στο θέμα «Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει».
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
5Ο σκοπός των σημερινών ασκήσεων είναι ν’ αρχίσεις να εμποτίζεις τον εαυτό σου με μια αίσθηση ότι έχεις κυριαρχία επί όλων των πραγμάτων εξ αιτίας αυτού που είσαι.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
(παραγ.)6. Στις συχνότερες, μικρότερης διάρκειας εφαρμογές, εφάρμοσε την ιδέα στην αρχική της μορφή, εκτός εάν εμφανιστεί ή σου έρθει στο νου κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά εσένα ή κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
2Σ’ αυτή την περίπτωση, εφάρμοσε την ιδέα στην πιο συγκεκριμένη μορφή της.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή σ’ αυτήν την κατάσταση [ονόμασε την] η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
Αρχή φόρμας


Δεν υπάρχουν σχόλια: