Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 37 & 38
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 37
Στο σημερινό μάθημα, ενστερνιζόμαστε την έννοια της ιερότητας ως Ενιαιότητα. Η Ενιαιότητα και η ιερότητα δεν συνδέονται απλά, είναι ταυτόσημες. Η Ενιαιότητα είναι η αληθινή μας Πραγματικότητα γιατί η Ενιαιότητα είναι η Κατάσταση του Ουρανού. Η Ενιαιότητα του Επιπέδου-2 είναι μια αντανάκλαση της Ενιαιότητας του Επιπέδου-5.
Όταν μπορέσεις να ενστερνιστείς την σκέψη της ιερότητας, Αποδέχεσαι την έννοια της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Στην κατάσταση της Ενιαιότητας, σου ζητείται μόνο να Αποδεχτείς αυτό που είναι φυσικό σου δικαίωμα, που είναι τα Πάντα. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην Ενιαιότητα, επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει έλλειψη σε Σένα. Η ιερότητα σου ευλογεί τον κόσμο επειδή στην ιερότητα σου, βρίσκεται η Ενιαιότητα του κόσμου.
ΜΑΘΗΜΑ 37
Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς ευλογεί τον κόσμο η ιερότητα μου;
Η Απάντηση είναι: Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό στο Επίπεδο-2, αντί για τον διαχωρισμό με την ψευδή εικόνα στο Επίπεδο-1)
(παραγ.)1. Αυτή η ιδέα περιλαμβάνει τις πρώτες αναλαμπές της αληθινής σου λειτουργίας στον κόσμο, ή του λόγου που είσαι εδώ.
(Αυτή η ιδέα περιέχει την αλήθεια αυτού που είσαι. Είσαι ο Χριστός μέσα σε όλα τα πράγματα, και σε όλους τους ανθρώπους.)
2Ο σκοπός σου είναι να δεις τον κόσμο μέσα από την δική σου ιερότητα
(Ο σκοπός σου εδώ είναι να δεχτείς Ποιος Είσαι.)
3Έτσι και εσύ και ο κόσμος ευλογείστε μαζί.
(Έτσι, όταν δεχτείς ποιος είσαι, δέχεσαι ότι ολόκληρος ο κόσμος είσαι εσύ.)
4Κανείς δεν χάνει. τίποτα δεν αφαιρείται από κανέναν. όλοι κερδίζουν μέσα από την ιερή σου όραση.
(Στο Επίπεδο-2 και στην Ενιαιότητα δεν μπορεί να υπάρχουν χαμένοι. Στην Ενιαιότητα, όλοι κερδίζουν επειδή όλοι λαμβάνουν ως Ένα. Αυτή είναι η κατάσταση του Ουρανού.)
5Αυτή σηματοδοτεί το τέλος της θυσίας, επειδή προσφέρει σ’ όλους πλήρως όλα όσα τους οφείλονται.
(Στην Ενιαιότητα ο καθένας εκπληρώνεται ως Χριστός επειδή όλοι είναι Χριστός στην Ενιαιότητα.)
6Και καθένας δικαιούται τα πάντα γιατί είναι το εκ γενετής δικαίωμά του, ως Υιός του Θεού.
(Στον Χριστό σου έχουν δοθεί τα Πάντα, αυτό είναι το δώρο σου από τον Θεό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι δεχτείς αυτό που σου έχει δοθεί.)
(παραγ.)2. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος με τον οποίο να μπορεί ν’ αφαιρεθεί η ιδέα της θυσίας από τον τρόπο σκέψης του κόσμου.
(Είναι μόνο με την αντίληψη της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2, με την οποία μπορείς να παραιτηθείς από την ιδέα και τη σκέψη του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1.)
2Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος όρασης, θ’ απαιτήσει αναπόφευκτα την πληρωμή από κάποιον ή από κάτι.
(Στο Επίπεδο-1, η αντίληψη σου θα είναι η έλλειψη, επομένως θα χρειαστεί να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι για να καλύψεις αυτή την έλλειψη.)
3Συνεπώς, ο αντιλαμβανόμενος θα χάσει.
(Σαν αποτέλεσμα, αυτός που λαμβάνει είναι αυτός που χάνει.)
4Ούτε θα έχει αντιληφθεί γιατί χάνει.
(Αυτό που δίνεις είναι αυτό που λαμβάνεις, και αυτό που λαμβάνεις θα σου αφαιρεθεί.)
5Όμως, η ιερότητά του αποκαθίσταται στην επίγνωσή του μέσω της όρασής σου.
(Όμως, στο Επίπεδο-2, η αντίληψη σου θα είναι Ολοκληρωμένη και Πλήρης.)
6Η ιερότητά σου τον ευλογεί χωρίς να ζητά τίποτα απ’ αυτόν.
(Στην Ενιαιότητα, η ολοκλήρωση και η πληρότητα σου ολοκληρώνουν τους πάντες και τα πάντα.)
7Εκείνοι που βλέπουν τον εαυτό τους πλήρη δεν έχουν καθόλου απαιτήσεις.
(Στην Ενιαιότητα, εκείνοι που έχουν τα πάντα, δίνουν τα πάντα.)
(παραγ.)3. Η ιερότητά σου είναι η σωτηρία του κόσμου.
(Στην Ενιαιότητα, η ιερότητα σου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη σου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Σου επιτρέπει να διδάξεις στον κόσμο ότι είναι ένα με σένα, όχι κηρύσσοντας το, όχι λέγοντας οτιδήποτε, αλλά απλώς με τη σιωπηλή σου αναγνώριση ότι μέσα στην ιερότητά σου όλα τα πράγματα ευλογούνται μαζί με σένα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)4. Οι σημερινές τέσσερις μεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης, η καθεμιά διάρκειας τριών έως πέντε λεπτών πρακτικής, ξεκινούν με την επανάληψη της σημερινής ιδέας, που ακολουθείται από ένα λεπτό περίπου, όπου κοιτάς γύρω σου καθώς εφαρμόζεις την ιδέα σε οτιδήποτε βλέπεις:
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Η ιερότητά μου ευλογεί αυτή την καρέκλα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτή την καρέκλα είναι η Ενιαιότητα.)
3Η ιερότητά μου ευλογεί αυτό το παράθυρο.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το παράθυρο είναι η Ενιαιότητα.)
4Η ιερότητά μου ευλογεί αυτό το σώμα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το σώμα είναι η Ενιαιότητα.)
5Μετά κλείσε τα μάτια σου και εφάρμοσε την ιδέα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έρθει στο νου σου, χρησιμοποιώντας το όνομά του και λέγοντας:
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το άτομο [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
6Η ιερότητά μου ευλογεί εσένα, [όνομα].
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το άτομο [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)5. Μπορείς να συνεχίσεις την εξάσκηση με τα μάτια κλειστά. μπορείς ν’ ανοίξεις ξανά τα μάτια σου και να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα στον εξωτερικό κόσμο, εάν το επιθυμείς. μπορείς να κάνεις εναλλαγές εφαρμόζοντας την ιδέα σ’ οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου καθώς και σ’ εκείνους που έρχονται στο νου σου. ή μπορείς να εφαρμόσεις οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμείς αυτών των δύο φάσεων εφαρμογής.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό [ονόμασε το/τα] είναι η Ενιαιότητα.)
2Η περίοδος πρακτικής πρέπει να ολοκληρώνεται με την επανάληψη της ιδέας με τα μάτια κλειστά και άλλη μια επανάληψη, αμέσως μετά, με τα μάτια ανοικτά.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό [ονόμασε το/τα] είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)6. Οι πιο σύντομες πρακτικές συνίστανται στην επανάληψη της ιδέας όσο πιο συχνά μπορείς.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Ιδιαίτερη βοηθητική είναι η σιωπηλή της εφαρμογή σε οποιονδήποτε συναντάς, χρησιμοποιώντας το όνομά του καθώς το κάνεις.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
3Είναι ουσιώδες να χρησιμοποιήσεις την ιδέα, εάν κάποιος φαίνεται να σου προκαλεί μια δυσμενή αντίδραση.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
4Πρόσφερέ του αμέσως την ευλογία της ιερότητάς σου, ώστε να μάθεις να την κρατάς στην επίγνωσή σου.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)

ΜΑΘΗΜΑ 38
Το σημερινό μάθημα είναι μια άλλη προέκταση του προηγούμενου μαθήματος. «Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να
κάνει.» επειδή όταν αποδεχτείς την ιερότητά σου, Αποδέχεσαι την κατάσταση της Ενιαιότητας. Στην Ενιαιότητα περιλαμβάνεις τους πάντες και τα πάντα στον κόσμο χωρίς εξαίρεση.
Στην Ενιαιότητα, είσαι Ένα με τους Πάντες και τα Πάντα επομένως είσαι Ένα με τον Χριστό και τον Θεό. Ο Θεός Σε Δημιούργησε στην Ενιαιότητα και επομένως ο Θεός Σε Δημιούργησε ως Χριστό. Όταν μπορέσεις να ενστερνιστείς την Ενιαιότητα δεν θα υπάρχει τίποτε που η ιερότητα σου να μην μπορεί να κάνει.
ΜΑΘΗΜΑ 38
Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει.
( Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει;
Η Απάντηση είναι: Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου να μην μπορεί να κάνει επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
(παραγ.)1. Η ιερότητά σου αντιστρέφει όλους τους νόμους του κόσμου.
(Η Ενιαιότητα μου με τον Θεό στο Επίπεδο-2 αντιστρέφει τους νόμους του εγώ και τη σκέψη του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1.)
2Είναι πέρα από κάθε περιορισμό χρόνου, χώρου, απόστασης και ορίων οιουδήποτε είδους.
(Στην Ενιαιότητα, δεν υπάρχει χρόνος, χώρος, απόσταση ή περιορισμοί οποιουδήποτε είδους.)
3Η ιερότητά σου είναι τελείως απεριόριστη στη δύναμή της, γιατί εδραιώνει εσένα ως Υιό του Θεού, ως ένα με το Νου του Δημιουργού του.
(Στην Ενιαιότητα, η δύναμη μου είναι τελείως απεριόριστη ως Χριστός επειδή στην Ενιαιότητα Είμαι Ένα με το Νου του Θεού του Δημιουργού μου.)
(παραγ.)2. Μέσω της ιερότητάς σου, η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται.
(Στην Ενιαιότητα, ως Χριστός, η δύναμη του Θεού είναι δική μου για να εκδηλωθεί.)
2Μέσω της ιερότητάς σου η δύναμη του Θεού γίνεται διαθέσιμη.
(Στην Ενιαιότητα η δύναμη του Θεού γίνεται διαθέσιμη.)
3Και δεν υπάρχει τίποτα που η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κάνει.
(Στην Ενιαιότητα, ο Θεός και εγώ είμαστε Ένα. Ό,τι μπορεί να κάνει ο Θέος μπορώ και εγώ να το κάνω.)
4Η ιερότητά σου, λοιπόν, μπορεί να απαλείψει όλο τον πόνο, μπορεί να δώσει τέλος σε όλη τη λύπη, και μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα.
(Δεν υπάρχει πόνος, λύπη ή προβλήματα στο Θεό. Επομένως, δεν μπορεί να
υπάρχει πόνος, λύπη ή προβλήματα σε μένα.)
5Μπορεί να το κάνει αυτό ως προς τον εαυτό σου και οποιονδήποτε άλλο.
(Στην Ενιαιότητα, είμαι εξίσου Ένα με τους πάντες και τα πάντα.)
6Έχει την ίδια δύναμη να βοηθήσει οποιονδήποτε επειδή έχει ίδια δύναμη να σώσει οποιονδήποτε.
(«Δεν υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας στα θαύματα. 2Ένα θαύμα δεν είναι «δυσκολότερο» ή «μεγαλύτερο» από ένα άλλο. 3Είναι όλα ίδια.4 Όλες οι εκφράσεις της αγάπης είναι μέγιστες». Κ-1.Ι. 1:1-4)
(παραγ.)3. Εάν εσύ είσαι ιερός, το ίδιο ισχύει και για όλα όσα ο Θεός δημιούργησε.
(Στην Ενιαιότητα μου, όλα όσα ο Θεός δημιούργησε είναι ίσα ως Ένα.)
2Είσαι ιερός επειδή όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι ιερά.
(Είμαι Ένα με τον Θεό, επειδή όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι Ένα. Και ο Θεός Δημιουργεί μόνο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του.)
3Και όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι ιερά επειδή εσύ είσαι.
(Στην Ενιαιότητα, οι πάντες και τα πάντα είναι Ένα μαζί μου ως Χριστός.)
4Στις σημερινές ασκήσεις, θα εφαρμόσουμε την δύναμη της ιερότητάς σου σε όλα τα προβλήματα, τις δυσκολίες ή τις δοκιμασίες σε όποια μορφή τύχει να τα σκεφτείς, που αφορούν εσένα ή κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτό το πρόβλημα [ονόμασε το] ως Χριστό. )
5Δεν θα κάνουμε καμιά διάκριση επειδή δεν υπάρχει καμιά διάκριση.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα ως Χριστό.)
(παραγ.)4. Στις τέσσερις μεγαλύτερες περιόδους πρακτικής, που θα έχουν διάρκεια πέντε πλήρη λεπτά, επανέλαβε την σημερινή ιδέα, κλείσε τα μάτια σου, και μετά ερεύνησε το νου σου για οποιαδήποτε αίσθηση απώλειας ή δυστυχίας οιουδήποτε είδους όπως την αντιλαμβάνεσαι.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτή την σκέψη για [ονόμασε το] ως Χριστό.)
2Προσπάθησε να κάνεις όσο λιγότερες διακρίσεις μπορείς ανάμεσα σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για σένα και σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τους πάντες ως Χριστό.)
3Αναγνώρισε την κατάσταση συγκεκριμένα, και επίσης το όνομα του προσώπου που αφορά.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
4Χρησιμοποίησε αυτό τον τρόπο για να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα:
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
5Στην περίπτωση που αφορά ___________ στην οποία βλέπω τον εαυτό μου, δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, σ’ αυτή την κατάσταση [ονόμασε την]επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] ως Χριστό.)
6Στην περίπτωση που αφορά ___________ στην οποία βλέπει τον εαυτό του/της ________ δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει όσον αφορά αυτή την κατάσταση [ονόμασε την] στην οποία ο/η [ονόμασε το πρόσωπο] βλέπει τον εαυτό του/της, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει τον/την [ονόμασε το πρόσωπο] μαζί με μένα ως Χριστό.)
5. Μερικές φορές μπορεί να θελήσεις να διαφοροποιήσεις τη διαδικασία και να προσθέσεις κάποιες σχετικές δικές σου σκέψεις.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτές τις σκέψεις [ονόμασε τες] ως Χριστό.)
2Μπορεί να θελήσεις, για παράδειγμα, να συμπεριλάβεις σκέψεις όπως;
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει αυτή την σκέψη [ονόμασε την] ως Χριστό.)
3Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει επειδή η δύναμη του Θεού βρίσκεται μέσα της.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου και περιλαμβάνει εμένα ως Χριστό.)
4Πρόσθεσε όποια διαφοροποίηση σου αρέσει, αλλά κράτησε τις ασκήσεις εστιασμένες στο θέμα «Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει».
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
5Ο σκοπός των σημερινών ασκήσεων είναι ν’ αρχίσεις να εμποτίζεις τον εαυτό σου με μια αίσθηση ότι έχεις κυριαρχία επί όλων των πραγμάτων εξ αιτίας αυτού που είσαι.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
(παραγ.)6. Στις συχνότερες, μικρότερης διάρκειας εφαρμογές, εφάρμοσε την ιδέα στην αρχική της μορφή, εκτός εάν εμφανιστεί ή σου έρθει στο νου κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά εσένα ή κάποιον άλλο.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)
2Σ’ αυτή την περίπτωση, εφάρμοσε την ιδέα στην πιο συγκεκριμένη μορφή της.
(Δεν υπάρχει τίποτα που η ιερότητά μου δεν μπορεί να κάνει, επειδή σ’ αυτήν την κατάσταση [ονόμασε την] η ιερότητα μου είναι η Ενιαιότητα μου με τον Θεό ως Χριστός.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: