Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 37
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 37
Στο σημερινό μάθημα, ενστερνιζόμαστε την έννοια της ιερότητας ως Ενιαιότητα. Η Ενιαιότητα και η ιερότητα δεν συνδέονται απλά, είναι ταυτόσημες. Η Ενιαιότητα είναι η αληθινή μας Πραγματικότητα γιατί η Ενιαιότητα είναι η Κατάσταση του Ουρανού. Η Ενιαιότητα του Επιπέδου-2 είναι μια αντανάκλαση της Ενιαιότητας του Επιπέδου-5.
Όταν μπορέσεις να ενστερνιστείς την σκέψη της ιερότητας, Αποδέχεσαι την έννοια της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Στην κατάσταση της Ενιαιότητας, σου ζητείται μόνο να Αποδεχτείς αυτό που είναι φυσικό σου δικαίωμα, που είναι τα Πάντα. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην Ενιαιότητα, επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει έλλειψη σε Σένα. Η ιερότητα σου ευλογεί τον κόσμο επειδή στην ιερότητα σου, βρίσκεται η Ενιαιότητα του κόσμου.
ΜΑΘΗΜΑ 37
Η ιερότητά μου ευλογεί τον κόσμο.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς ευλογεί τον κόσμο η ιερότητα μου;
Η Απάντηση είναι: Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα με τον Θεό στο Επίπεδο-2, αντί για τον διαχωρισμό με την ψευδή εικόνα στο Επίπεδο-1)
(παραγ.)1. Αυτή η ιδέα περιλαμβάνει τις πρώτες αναλαμπές της αληθινής σου λειτουργίας στον κόσμο, ή του λόγου που είσαι εδώ.
(Αυτή η ιδέα περιέχει την αλήθεια αυτού που είσαι. Είσαι ο Χριστός μέσα σε όλα τα πράγματα, και σε όλους τους ανθρώπους.)
2Ο σκοπός σου είναι να δεις τον κόσμο μέσα από την δική σου ιερότητα
(Ο σκοπός σου εδώ είναι να δεχτείς Ποιος Είσαι.)
3Έτσι και εσύ και ο κόσμος ευλογείστε μαζί.
(Έτσι, όταν δεχτείς ποιος είσαι, δέχεσαι ότι ολόκληρος ο κόσμος είσαι εσύ.)
4Κανείς δεν χάνει. τίποτα δεν αφαιρείται από κανέναν. όλοι κερδίζουν μέσα από την ιερή σου όραση.
(Στο Επίπεδο-2 και στην Ενιαιότητα δεν μπορεί να υπάρχουν χαμένοι. Στην Ενιαιότητα, όλοι κερδίζουν επειδή όλοι λαμβάνουν ως Ένα. Αυτή είναι η κατάσταση του Ουρανού.)
5Αυτή σηματοδοτεί το τέλος της θυσίας, επειδή προσφέρει σ’ όλους πλήρως όλα όσα τους οφείλονται.
(Στην Ενιαιότητα ο καθένας εκπληρώνεται ως Χριστός επειδή όλοι είναι Χριστός στην Ενιαιότητα.)
6Και καθένας δικαιούται τα πάντα γιατί είναι το εκ γενετής δικαίωμά του, ως Υιός του Θεού.
(Στον Χριστό σου έχουν δοθεί τα Πάντα, αυτό είναι το δώρο σου από τον Θεό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι δεχτείς αυτό που σου έχει δοθεί.)
(παραγ.)2. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος με τον οποίο να μπορεί ν’ αφαιρεθεί η ιδέα της θυσίας από τον τρόπο σκέψης του κόσμου.
(Είναι μόνο με την αντίληψη της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2, με την οποία μπορείς να παραιτηθείς από την ιδέα και τη σκέψη του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1.)
2Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος όρασης, θ’ απαιτήσει αναπόφευκτα την πληρωμή από κάποιον ή από κάτι.
(Στο Επίπεδο-1, η αντίληψη σου θα είναι η έλλειψη, επομένως θα χρειαστεί να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι για να καλύψεις αυτή την έλλειψη.)
3Συνεπώς, ο αντιλαμβανόμενος θα χάσει.
(Σαν αποτέλεσμα, αυτός που λαμβάνει είναι αυτός που χάνει.)
4Ούτε θα έχει αντιληφθεί γιατί χάνει.
(Αυτό που δίνεις είναι αυτό που λαμβάνεις, και αυτό που λαμβάνεις θα σου αφαιρεθεί.)
5Όμως, η ιερότητά του αποκαθίσταται στην επίγνωσή του μέσω της όρασής σου.
(Όμως, στο Επίπεδο-2, η αντίληψη σου θα είναι Ολοκληρωμένη και Πλήρης.)
6Η ιερότητά σου τον ευλογεί χωρίς να ζητά τίποτα απ’ αυτόν.
(Στην Ενιαιότητα, η ολοκλήρωση και η πληρότητα σου ολοκληρώνουν τους πάντες και τα πάντα.)
7Εκείνοι που βλέπουν τον εαυτό τους πλήρη δεν έχουν καθόλου απαιτήσεις.
(Στην Ενιαιότητα, εκείνοι που έχουν τα πάντα, δίνουν τα πάντα.)
(παραγ.)3. Η ιερότητά σου είναι η σωτηρία του κόσμου.
(Στην Ενιαιότητα, η ιερότητα σου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη σου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Σου επιτρέπει να διδάξεις στον κόσμο ότι είναι ένα με σένα, όχι κηρύσσοντας το, όχι λέγοντας οτιδήποτε, αλλά απλώς με τη σιωπηλή σου αναγνώριση ότι μέσα στην ιερότητά σου όλα τα πράγματα ευλογούνται μαζί με σένα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)4. Οι σημερινές τέσσερις μεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης, η καθεμιά διάρκειας τριών έως πέντε λεπτών πρακτικής, ξεκινούν με την επανάληψη της σημερινής ιδέας, που ακολουθείται από ένα λεπτό περίπου, όπου κοιτάς γύρω σου καθώς εφαρμόζεις την ιδέα σε οτιδήποτε βλέπεις:
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Η ιερότητά μου ευλογεί αυτή την καρέκλα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτή την καρέκλα είναι η Ενιαιότητα.)
3Η ιερότητά μου ευλογεί αυτό το παράθυρο.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το παράθυρο είναι η Ενιαιότητα.)
4Η ιερότητά μου ευλογεί αυτό το σώμα.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το σώμα είναι η Ενιαιότητα.)
5Μετά κλείσε τα μάτια σου και εφάρμοσε την ιδέα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έρθει στο νου σου, χρησιμοποιώντας το όνομά του και λέγοντας:
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το άτομο [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
6Η ιερότητά μου ευλογεί εσένα, [όνομα].
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό το άτομο [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)5. Μπορείς να συνεχίσεις την εξάσκηση με τα μάτια κλειστά. μπορείς ν’ ανοίξεις ξανά τα μάτια σου και να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα στον εξωτερικό κόσμο, εάν το επιθυμείς. μπορείς να κάνεις εναλλαγές εφαρμόζοντας την ιδέα σ’ οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου καθώς και σ’ εκείνους που έρχονται στο νου σου. ή μπορείς να εφαρμόσεις οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμείς αυτών των δύο φάσεων εφαρμογής.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό [ονόμασε το/τα] είναι η Ενιαιότητα.)
2Η περίοδος πρακτικής πρέπει να ολοκληρώνεται με την επανάληψη της ιδέας με τα μάτια κλειστά και άλλη μια επανάληψη, αμέσως μετά, με τα μάτια ανοικτά.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου γι αυτό [ονόμασε το/τα] είναι η Ενιαιότητα.)
(παραγ.)6. Οι πιο σύντομες πρακτικές συνίστανται στην επανάληψη της ιδέας όσο πιο συχνά μπορείς.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για τον κόσμο είναι η Ενιαιότητα.)
2Ιδιαίτερη βοηθητική είναι η σιωπηλή της εφαρμογή σε οποιονδήποτε συναντάς, χρησιμοποιώντας το όνομά του καθώς το κάνεις.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
3Είναι ουσιώδες να χρησιμοποιήσεις την ιδέα, εάν κάποιος φαίνεται να σου προκαλεί μια δυσμενή αντίδραση.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)
4Πρόσφερέ του αμέσως την ευλογία της ιερότητάς σου, ώστε να μάθεις να την κρατάς στην επίγνωσή σου.
(Η ιερότητα μου ευλογεί τον κόσμο επειδή η αντίληψη μου για [όνομα] είναι η Ενιαιότητα.)


Δεν υπάρχουν σχόλια: