Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 35
ΜΑΘΗΜΑ 35.
Στο σημερινό μάθημα, έχεις την αναγνώριση της υπέρτατης Αλήθειας, ο νους σου είναι μέρος του Νου του Θεού. Και γι αυτό, είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης. Με το νου της ψευδούς εικόνας στο Επίπεδο-1, ήταν αδύνατον να συλλάβεις αυτή την ιδέα.
Αλλά στο Επίπεδο-2, με την Όραση, σταδιακά θα το γνωρίσεις μέσα από την εμπειρία σου, ότι είσαι Ένα με τον Θεό και ότι ο νους σου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης και μέρος του Νου του Θεού. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι θα γίνει η πραγματικότητα σου. Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή.
ΜΑΘΗΜΑ 35
Ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί είναι ο νους μου μέρος του Νου του Θεού; Γιατί είμαι πολύ ιερός;
Η Απάντηση είναι: Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
(παραγ.)1. Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που εσύ βλέπεις τον εαυτό σου τώρα.
(Ακόμα δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί δεν το έχω βιώσει ακόμα.)
2Περιγράφει όμως αυτό που θα σου δείξει η όραση.
(Πράγματι πιστεύω ότι η Όραση θα μου φέρει αυτή την εμπειρία στο Επίπεδο-2.)
3Είναι δύσκολο για όποιον νομίζει ότι βρίσκεται σ’ αυτόν τον κόσμο να το πιστέψει αυτό για τον εαυτό του.
(Με τον εγωικό νου του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1, μου είναι αδύνατον να συλλάβω αυτή την ιδέα.)
4Και ο λόγος που νομίζει ότι βρίσκεται σ’ αυτόν τον κόσμο είναι γιατί δεν το πιστεύει.
(Ο εγωικός νους στο Επίπεδο-1 με έχει πείσει ότι είμαι διαχωρισμένος από τον Θεό, και ότι ο νους μου είναι διχασμένος. Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους.)
(παραγ.)2. Θα πιστεύεις ότι βρίσκεσαι εκεί όπου νομίζεις ότι είσαι.
(Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους. Στο Επίπεδο-1, θα πιστεύω ότι είμαι διαχωρισμένος από τον Θεό και ότι ο νους μου είναι διχασμένος. Στο Επίπεδο-2, σταδιακά θα γνωρίσω ότι είμαι Ένα με τον Θεό και ότι ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης. Αυτό που αντιλαμβάνομαι θα γίνει η πραγματικότητα μου. Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
2Και αυτό γιατί περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις.
(Ο κόσμος που θέλω να δω και να βιώσω είναι ο κόσμος που θα δω και θα βιώσω. Μπορώ να επιλέξω τον κόσμο που επιθυμώ να βιώσω επιλέγοντας το Επίπεδο που επιθυμώ να βιώσω. Επιλέγω το Επίπεδο-1 επειδή επιθυμώ να είμαι διαχωρισμένος από τον Θεό.)
3Και το θέλεις, για να προστατέψεις την εικόνα που έχεις φτιάξει για τον εαυτό σου.
(Επιλέγω το Επίπεδο-1 για να είμαι διαχωρισμένος από τον Θεό, γιατί στο Επίπεδο-1, συνεχίζω να κρατώ την ψευδή εικόνα του εγώ μου.)
4Η εικόνα είναι μέρος του περιβάλλοντος.
(Η ψευδής εικόνα του εγώ μου δεν μπορεί να είναι διαχωρισμένη από το εγώ μου. Επομένως, όταν επιλέγω να κρατήσω την ψευδή μου εικόνα, επιλέγω το Επίπεδο-1 και το εγώ το ίδιο.)
5Αυτό που βλέπεις όσο πιστεύεις ότι βρίσκεσαι μέσα σ’ αυτό, το βλέπεις μέσα από τα μάτια της εικόνας.
(Η ψευδής μου εικόνα είναι που μου δείχνει ένα κόσμο διαχωρισμού. Η ψευδής μου εικόνα είναι που μου δείχνει ένα κόσμο «σωστού» και «λάθους» και «καλού» και «κακού» στο Επίπεδο-1.)
6Αυτό δεν είναι όραση.
(Ο κόσμος του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1 είναι μια ολοκληρωτική ψευδαίσθηση. Αυτό θα σου δείξει η Όραση στο Επίπεδο-2.)
7Οι εικόνες δεν μπορούν να δουν.
(Η ψευδής εικόνα δεν μπορεί να δει· μπορεί μόνο να ερμηνεύσει τις εικόνες που βλέπει. Και η ερμηνεία της πάντα θα αντιλαμβάνεται διαχωρισμό, εφόσον είναι μέρος του νου του διαχωρισμού. Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους.)
(παραγ.)3. Η σημερινή ιδέα εμφανίζει μια πολύ διαφορετική οπτική του εαυτού σου.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
2Η εδραίωση της Πηγής σου, εδραιώνει την Ταυτότητά σου, και σε περιγράφει έτσι όπως πρέπει πράγματι να είσαι.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Θα χρησιμοποιήσουμε μια ελαφρώς διαφορετική μορφή εφαρμογής για την σημερινή ιδέα επειδή σήμερα η έμφαση είναι στον αντιλαμβανόμενο, και όχι σ’ αυτό που Αυτός αντιλαμβάνεται.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
(παραγ.)4. Για καθεμιά από τις τρεις πεντάλεπτες εφαρμογές σήμερα, ξεκίνησε επαναλαμβάνοντας την σημερινή ιδέα στον εαυτό σου, και μετά κλείσε τα μάτια σου και ερεύνησε το νου σου για διαφόρων ειδών περιγραφικούς όρους, με τους οποίους βλέπεις τον εαυτό σου.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
2Συμπεριέλαβε όλα τα γνωρίσματα που βασίζονται στο εγώ, τα οποία αποδίδεις στον εαυτό σου, θετικά ή αρνητικά, επιθυμητά ή ανεπιθύμητα, μεγαλειώδη ή υποτιμητικά.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Όλα είναι εξίσου μη-πραγματικά, επειδή δεν κοιτάς τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια της ιερότητας.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
(παραγ.)5. Στην αρχή της περιόδου έρευνας του νου, πιθανόν θα δώσεις έμφαση σ’ αυτά που θεωρείς ότι είναι πιο αρνητικά χαρακτηριστικά της αντίληψης που έχεις για τον εαυτό σου.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
2Προς το τέλος της περιόδου πρακτικής, όμως, περισσότερο κολακευτικοί περιγραφικοί όροι μπορεί να έρθουν στο νου σου
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
3Προσπάθησε να αναγνωρίσεις ότι η κατεύθυνση των φαντασιώσεων που έχεις για τον εαυτό σου δεν έχει σημασία.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
4Οι ψευδαισθήσεις δεν έχουν καμιά κατεύθυνση πραγματικά.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
5Απλώς είναι αναληθείς.
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
(παραγ.)6. Μια κατάλληλη τυχαία λίστα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας θα μπορούσε να είναι ως εξής:
(Αφού περάσει κάθε σκέψη από το νου σου, πες: «αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
2Βλέπω τον εαυτό μου σαν καταπιεσμένο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου σαν να μου έχει επιβληθεί κάτι παρά την θέληση μου, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
3Βλέπω τον εαυτό μου σαν θλιμμένο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως θλιμμένο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
4Βλέπω τον εαυτό μουσαν αποτυχημένο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως αποτυχημένο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
5Βλέπω τον εαυτό μου σαν απειλούμενο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου σαν απειλούμενο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
6Βλέπω τον εαυτό μου σαν αβοήθητο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως αβοήθητο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
7Βλέπω τον εαυτό μου σαν νικητή.
(«Βλέπω τον εαυτό μου νικητή, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
8Βλέπω τον εαυτό μου σαν χαμένο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως χαμένο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
9Βλέπω τον εαυτό μου σαν φιλάνθρωπο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως φιλάνθρωπο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
10Βλέπω τον εαυτό μου σαν ενάρετο.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως ενάρετο, αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
(παραγ.)7. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι αυτούς τους όρους αφηρημένα.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
2Θα έρθουν στο νου σου καθώς διάφορες καταστάσεις, προσωπικότητες και γεγονότα στα οποία συμμετείχες, περάσουν από το νου σου.
(«Βλέπω αυτή την σκέψη για [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
3Διάλεξε οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση έρχεται στο νου σου, αναγνώρισε τον περιγραφικό όρο ή όρους που νιώθεις ότι ισχύουν για τις αντιδράσεις σου σ’ εκείνη την κατάσταση, και χρησιμοποίησέ τους κατά την εφαρμογή της σημερινής ιδέας.
(«Βλέπω αυτή την κατάσταση ως [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη γι αυτό [ονόμασε το] δεν είναι αληθινή.»)
4Αφού έχεις ονομάσει κάθε ένα, πρόσθεσε:
(«Βλέπω αυτή την κατάσταση ως [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη για [ονόμασε το] δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
5Όμως ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός.
5Όμως ο νους μου είναι μέρος του νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός.
(«Βλέπω αυτή την κατάσταση ως [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη για [ονόμασε το] δεν είναι αληθινή γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
(παραγ.)8. Στις μεγαλύτερης διάρκειας πρακτικές, πιθανόν θα υπάρξουν διαστήματα όπου δεν θα έρθει στο νου σου τίποτα συγκεκριμένο.
(Όταν συμβαίνει αυτό πες: «Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
2Μην πιεστείς για να σκεφτείς συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να γεμίσεις το διάστημα, αλλά απλώς χαλάρωσε και επανάλαβε τη σημερινή ιδέα αργά μέχρι κάτι να έρθει στο νου σου.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
3Παρότι τίποτα απ’ όσα έρθουν στο νου δεν πρέπει να παραλειφθεί από τις ασκήσεις, επίσης τίποτα δεν πρέπει να «ξεθάψεις» με προσπάθεια.
(Και στις δύο περιπτώσεις, πες: «Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
4Ούτε πίεση, ούτε διακρίσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)
(παραγ.)9. Όσο συχνά γίνεται, κατά την διάρκεια της ημέρας, διάλεξε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα ή γνωρίσματα που αποδίδεις στον εαυτό σου εκείνη την ώρα και εφάρμοσε την σημερινή ιδέα σ’ αυτά, προσθέτοντας σε κάθε ένα επίσης την ιδέα όπως παρατίθεται πιο πάνω.
(«Βλέπω τον εαυτό μου ως [ονόμασε το], αλλά αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή, γιατί ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.»)
2Εάν τίποτα συγκεκριμένο δεν έρθει στο νου σου, απλώς επανάλαβε την ιδέα στον εαυτό σου, με κλειστά μάτια.
(Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ ιερός, γιατί ο νους μου είναι Ένα με τον Θεό και γι αυτό, ο νους μου είναι Ολοκληρωμένος και Πλήρης.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: