Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 31, 32 & 33
ΜΑΘΗΜΑ 31.
Στο σημερινό μάθημα δηλώνουμε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Δεν είσαι το θύμα του κόσμου που βλέπεις, επειδή δεν είσαι θύμα μέσα στο νου σου. Μόνο η ψευδής εικόνα μπορεί να ονομάσει τον εαυτό της θύμα και εσύ δεν είσαι η ψευδής εικόνα. Μόνο στο Επίπεδο-1 μπορεί να είσαι ένα θύμα επειδή μόνο στο Επίπεδο-1 μπορεί να είσαι η ψευδής σου εικόνα.
Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή. Αν δεν είσαι θύμα στο νου σου, τότε δεν μπορεί να είσαι θύμα στον κόσμο που βλέπεις. Η Αιτία και το Αποτέλεσμα δεν είναι χωριστά. Στο Επίπεδο-2, δεν υπάρχουν θύματα, επειδή δεν υπάρχει η σκέψη του θύματος για να την προβάλλεις έξω στον κόσμο.
Στο Επίπεδο-2, υπάρχει μόνο η σκέψη της Ενιαιότητας και όταν αντιλαμβάνεσαι μόνο Ενιαιότητας, θα βλέπεις μόνο γαλήνη, χαρά, και αγάπη.
Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή. Η Αιτία και το Αποτέλεσμα είναι Ένα.
ΜΑΘΗΜΑ 31
Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω.
(Η Ερώτηση είναι: Γιατί; Γιατί δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
(παραγ.)1. Η σημερινή ιδέα είναι η εισαγωγή στην διακήρυξη της αποδέσμευσής σου.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
2Και πάλι, η ιδέα θα πρέπει να εφαρμοστεί στον κόσμο που βλέπεις έξω, και στον κόσμο που βλέπεις μέσα, αμφότερους.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω. Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή)
3Κατά την εφαρμογή της ιδέας, θα χρησιμοποιήσουμε μια μορφή εξάσκησης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ολοένα και συχνότερα, με τις αλλαγές που θα περιλαμβάνονται.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
4Γενικότερα, η μορφή περιλαμβάνει δύο μέρη, το ένα στο οποίο εφαρμόζεις την ιδέα πιο επισταμένως και το άλλο που αποτελείται από συχνές εφαρμογές της ιδέας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
(παραγ.)2. Δύο μεγαλύτερης διάρκειας περίοδοι πρακτικής της σημερινής ιδέας χρειάζονται, μια το πρωί και μια το βράδυ.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
2Τρία με πέντε λεπτά για καθεμιά απ’ αυτές προτείνονται.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
3Ενόσω τις κάνεις, κοίτα γύρω σου αργά ενώ επαναλαμβάνεις την ιδέα δύο ή τρεις φορές.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
4Κατόπιν κλείσε τα μάτια σου και εφάρμοσε την ίδια ιδέα στον εσωτερικό σου κόσμο.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
5Θ’ αποδράσεις από αμφότερους, γιατί ο εσωτερικός είναι η αιτία του εξωτερικού.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
(παραγ.)3. Καθώς επιθεωρείς τον εσωτερικό σου κόσμο, απλώς άσε ό,τι σκέψεις περάσουν από το νου σου να έρθουν στην επίγνωσή σου, εξέτασε καθεμιά για ένα λεπτό, και στη συνέχεια άστην ν’ αντικατασταθεί από την επόμενη.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
2Προσπάθησε να μην εφαρμόσεις κανενός είδους ιεράρχηση σ’ αυτές.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
3Παρατήρησέ τις να έρχονται και να φεύγουν όσο πιο απαθώς μπορείς.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
4Μην παραμείνεις σε καμία ιδιαίτερα, αλλά επιχείρησε ν’ αφήσεις την ροή να κινηθεί ομοιόμορφα και ήρεμα, χωρίς καμία ιδιαίτερη επένδυση εκ μέρους σου.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
5Όπως κάθεσαι και σιωπηλά παρατηρείς τις σκέψεις σου, επανάλαβε την σημερινή ιδέα στον εαυτό σου όσο συχνά θέλεις, αλλά χωρίς κανένα αίσθημα βιασύνης.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
(παραγ.)4. Ακόμη, επανάλαβε την σημερινή ιδέα όσο πιο συχνά γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
2Υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι κάνεις μια διακήρυξη ανεξαρτησίας στο όνομα της δικής σου ελευθερίας.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
3Και στην ελευθερία σου βρίσκεται η ελευθερία του κόσμου.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
(παραγ.)5. Η σημερινή ιδέα είναι επίσης μία ιδιαίτερα χρήσιμη ιδέα για να την χρησιμοποιήσεις ως απάντηση σε οποιαδήποτε μορφή πειρασμού μπορεί να εμφανιστεί.
(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)
2Είναι μια διακήρυξη ότι δεν θα υποκύψεις σ’ αυτόν, βάζοντας δεσμά στον εαυτό σου.


(Δεν είμαι θύμα στο νου μου και έτσι δεν μπορεί να είμαι το θύμα στον κόσμο που βλέπω.)

ΜΑΘΗΜΑ 32

Στο σημερινό μάθημα και πάλι βλέπουμε της προβολή της αντίληψης. Ο κόσμος του διαχωρισμού εφευρέθηκε από την σκέψη του διαχωρισμού. Και η σκέψη του διαχωρισμού δεν είναι αληθινή. Δεν είναι ούτε λανθασμένη, ούτε κακή, απλά δεν είναι αληθινή.
Σήμερα, χρησιμοποιούμε στην διάκριση του Επιπέδου-2 που βλέπει τον κόσμο με την αλήθεια ή το ψεύδος. Λέμε αυτό που είναι «αληθινό», Αληθινό ∙ και αυτό που είναι «ψευδές», Ψευδές.
Ο κόσμος του διαχωρισμού ήταν μια σκέψη μέσα στο νου σου που απλά δεν ήταν αληθινή. Αυτή η σκέψη εφηύρε τον κόσμο που βλέπεις. Επομένως, ο κόσμος που βλέπεις δεν είναι ούτε αυτός αληθινός. Η αιτία και το αποτέλεσμα δεν είναι διαχωρισμένα.
ΜΑΘΗΜΑ 32
Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω.
(Το ερώτημα είναι: Πώς; Πώς εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω;
Η Απάντηση είναι: Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή. Πρώτα αντιλήφθηκα αυτή την σκέψη μέσα στο νου μου, μετά πρόβαλα αυτή την σκέψη έτσι ώστε τώρα να βλέπω ένα κόσμο διαχωρισμού. Η προβολή φτιάχνει την αντίληψη.)
(parag.)1. Σήμερα συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το θέμα της αιτίας και αποτελέσματος.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
ςΔεν είσαι το θύμα του κόσμου που βλέπεις, γιατί εσύ τον επινόησες.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Μπορείς να τον εγκαταλείψεις τόσο εύκολα, όσο εύκολα τον έφτιαξες.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
4Θα τον βλέπεις ή δεν θα τον βλέπεις, ανάλογα με την επιθυμία σου.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
5Όσο τον θέλεις, θα τον βλέπεις. όταν δεν τον θέλεις πια, Αυτός δεν θα είναι εκεί για να τον βλέπεις.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2. Η σημερινή ιδέα, όπως και οι προηγούμενες, ισχύει για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σου κόσμο, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι το ίδιο.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2Όμως, επειδή εσύ τους βλέπεις διαφορετικούς, οι περίοδοι πρακτικής για σήμερα θα περιλαμβάνουν και πάλι δύο φάσεις, η μια που θ’ αφορά τον κόσμο που βλέπεις έξω από σένα, και η άλλη για τον κόσμο που βλέπεις μέσα στο νου σου.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Στις σημερινές ασκήσεις, προσπάθησε να εισάγεις την σκέψη ότι αμφότεροι είναι της φαντασίας σου.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
(παραγ.)3. Και πάλι θα ξεκινήσουμε τις περιόδους πρακτικής το πρωί και το βράδυ επαναλαμβάνοντας την σημερινή ιδέα δύο ή τρεις φορές ενώ θα κοιτάς γύρω σου τον κόσμο που βλέπεις ως έξω από εσένα.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2Μετά κλείσε τα μάτια σου και κοίτα γύρω σου τον εσωτερικό σου κόσμο.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Προσπάθησε να φερθείς σε αμφότερους όσο πιο ισότιμα γίνεται.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
4Επανάλαβε την σημερινή ιδέα χωρίς βιασύνη, όσο συχνά θέλεις, ενώ παρατηρείς τις εικόνες που η φαντασία σου παρουσιάζει στην επίγνωσή σου.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
(παραγ.)4. Για τις δύο μεγαλύτερης διάρκειας πρακτικές τρία έως πέντε λεπτά προτείνονται, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον τρία.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2Περισσότερο από πέντε λεπτά μπορούν να διατεθούν, εάν βρεις την άσκηση άνετη.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Προς διευκόλυνσή σου, διάλεξε μια ώρα που θα έχεις ελάχιστους αντιπερισπασμούς, και θα νιώθεις σχετικά έτοιμος.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
(παραγ.)5. Και αυτές οι ασκήσεις πρέπει να συνεχιστούν κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο πιο συχνά γίνεται.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2Οι πιο σύντομες εφαρμογές συνίστανται στην αργή επανάληψη της ιδέας, ενώ εξετάζεις είτε τον εσωτερικό είτε τον εξωτερικό σου κόσμο.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Δεν έχει σημασία ποιον θα διαλέξεις.
( Εφηύρα τον κόσμο του διαχωρισμού που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
6. Η ιδέα για σήμερα πρέπει επίσης άμεσα να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση τυχόν σε ενοχλήσει.
( Εφηύρα αυτή [την κατάσταση] που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
2Εφάρμοσε την ιδέα λέγοντας στον εαυτό σου:
( Εφηύρα αυτή [την κατάσταση] που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)
3Έχω επινοήσει αυτή την κατάσταση όπως την βλέπω.
( Εφηύρα αυτή [την κατάσταση] που βλέπω, γιατί είναι μια σκέψη στο νου μου που δεν είναι αληθινή.)

ΜΑΘΗΜΑ 33
Στο σημερινό μάθημα, ερχόμαστε τώρα σε μια απευθείας επιλογή. Μπορείς να επιλέξεις να κοιτάξεις τον κόσμο μέσα από το νου του διαχωρισμού με το εγώ στο Επίπεδο-1, ή, μπορείς να επιλέξεις να κοιτάξεις τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή.
Αυτό που αντιλαμβάνεσαι θα προβάλεις, και αυτό που προβάλλεις θα αντιλαμβάνεσαι. Η επιλογή να αντιλαμβάνεσαι Ενιαιότητα δεν είναι μόνο μια επιλογή που μπορείς να κάνεις, αλλά είναι μια επιλογή που ήδη έχεις κάνει. Γι αυτό βρίσκεσαι στο Επίπεδο-2 αυτή την στιγμή. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξεις τον κόσμο, και αυτός είναι να κοιτάξεις τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Αν μπορέσεις να κάνεις αυτή την επιλογή, τότε θα βλέπεις μόνο ειρήνη.
ΜΑΘΗΜΑ 33
Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτώ τον κόσμο.
(Το Ερώτημα είναι: Πώς; Πώς υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξεις τον κόσμο;
Η Απάντηση είναι: Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2. Η αντίληψη φτιάχνει την προβολή.)
(παραγ.)1. Η σημερινή ιδέα είναι μια προσπάθεια ν’ αναγνωρίσεις ότι μπορείς ν’ αλλάξεις την αντίληψη που έχεις για τον κόσμο και στην εξωτερική και στην εσωτερική του πτυχή.
(Τώρα έχεις την ικανότητα να επιλέξεις το επίπεδο του νου από το οποίο αντιλαμβάνεσαι. Μπορείς να επιλέξεις την εσωτερική σκέψη της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2, ή, μπορείς να επιλέξεις την εξωτερική σκέψη του διαχωρισμού στο Επίπεδο-1. Η επιλογή φτιάχνει την αντίληψη, και η αντίληψη φτιάχνει την προβολή. Αυτός είναι ο Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος.)
2Πέντε πλήρη λεπτά πρέπει ν’ αφιερωθούν το πρωί και το βράδυ στην εφαρμογή.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
3Σ’ αυτές τις περιόδους πρακτικής, η ιδέα πρέπει να επαναλαμβάνεται τόσο συχνά όσο νιώθεις άνετα, παρότι είναι ουσιώδες οι εφαρμογές να γίνουν χωρίς βιασύνη.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
4Κάνε εναλλαγές στην εξέταση της εξωτερικής και της εσωτερικής σου αντίληψης, αλλά χωρίς απότομη αίσθηση αλλαγής.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
(παραγ.)2. Απλώς κοίτα ανέμελα γύρω σου τον κόσμο που αντιλαμβάνεσαι ως εξωτερικό του εαυτού σου, μετά κλείσε τα μάτια σου και εξέτασε τις εσωτερικές σου σκέψεις με την ίδια ανεμελιά.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
2Προσπάθησε να παραμείνεις εξίσου αμέτοχος σε αμφότερους, και να διατηρήσεις αυτή την αποστασιοποίηση όταν επαναλαμβάνεις την ιδέα καθόλη την διάρκεια της ημέρας.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
(παραγ.)3. Οι πιο σύντομες περίοδοι εφαρμογής πρέπει να γίνονται όσο πιο συχνά είναι δυνατόν.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
2Οι ειδικές εφαρμογές της σημερινής ιδέας πρέπει επίσης να γίνονται αμέσως, μόλις μια κατάσταση εμφανιστεί που σε βάζει στον πειρασμό να ενοχληθείς.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
3Γι’ αυτές τις εφαρμογές, πες:
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
4Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω αυτό.
(Μπορώ να επιλέξω να το κοιτάξω αυτό [ονόμασε το] μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
(παραγ.)4. Θυμήσου να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα την στιγμή που θ’ αντιληφθείς κάποια δυσφορία.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω αυτή την στενοχώρια [ονόμασε τη] μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
2Μπορεί να είναι απαραίτητο να διαθέσεις ένα λεπτό περίπου για να καθίσεις σιωπηλά και να επαναλάβεις την ιδέα στον εαυτό σου αρκετές φορές.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)
3Το κλείσιμο των ματιών σου πιθανόν θα βοηθήσει σ’ αυτή τη μορφή εφαρμογής.
(Μπορώ να επιλέξω να κοιτάξω τον κόσμο μέσα από το νου της Ενιαιότητας στο Επίπεδο-2.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: