Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Μια Απλή Πρακτική για Ένα Απλό Μάθημα!




 Ο Kenneth Wapnick, Ph.D. μιλάει για μια απλή ερώτηση που οι σπουδαστές των Μαθημάτων Θαυμάτων μπορούν να κάνουν στον εαυτό τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε κατάσταση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: