Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ << ΕΙΣΑΓΩΓΗ>>ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα κάνουμε αυτά τα μαθήματα πρόταση με πρόταση όπως κάναμε και με «Τα 5 Στρώματα της Όρασης» στην Genesis-Αφύπνιση.
Μετά από κάθε πρόταση του εκάστοτε μαθήματος θα υπάρχει η ερμηνεία της μέσα σε παρένθεση σύμφωνα με την Μεταφυσική, όπως παρακάτω.
ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εισαγ.1:1.Μία θεωρητική βάση όπως αυτή που παρέχει το κείμενο είναι απαραίτητη ως ένα πλαίσιο που δίνει νόημα στις ασκήσεις αυτού του βιβλίου εργασίας.
(Η θεωρητική βάση του κειμένου που μας δίνει το πλαίσιο για να αποκτήσουν νόημα αυτές οι ασκήσεις είναι «Τα Πέντε Επίπεδα της Μεταφυσικής». Θα το έχεις μάθει αυτό από τα μαθήματα μου για τα Επίπεδα-1 & -2.
Στα « 5 Επίπεδα της Μεταφυσικής» του κειμένου έχουμε την πλήρη εικόνα των Επιπέδων-1 &-2. Αυτό τώρα ακυρώνει την σύγχυση του Επιπέδου-1 για τους μαθητές. Το βιβλίο εργασιών είναι Διδασκαλία του Επίπέδου-2 και μας βοηθάει τώρα να αποστασιοποιηθούμε ολοκληρωτικά από το εγώ και το Επίπεδο-1.)
Εισαγ. 1:2. Εντούτοις, είναι η εφαρμογή των ασκήσεων που θα καταστήσει τον στόχο του μαθήματος εφικτό.
(Ο στόχος του Μαθήματος είναι να αποστασιοποιηθούμε πλήρως από το σύστημα σκέψης του εγώ και το Επίπεδο-1 και να παραμείνουμε στο Επίπεδο-2)
1:3.Ένας ανεκπαίδευτος νους δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτα.
(Ένας ανεκπαίδευτος νους είναι αυτός που δεν έχει μάθει «Τα 5 Επίπεδα της Μεταφυσικής» που μας παρέχει το κείμενο. Ένας εκπαιδευμένος νους είναι αυτός που γνωρίζει την ολοκληρωτική Μεταφυσική των Επιπέδων-1 & -2
1:4.Είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου εργασίας να εκπαιδεύσει τον νου ώστε να σκέφτεται εναρμονισμένος με τις κατευθυντήριες γραμμές που το κείμενο παραθέτει.
(Είναι σκοπός του βιβλίου εργασιών να αποστασιοποιηθούμε πλήρως από το σύστημα σκέψης του εγώ στο Επίπεδο-1 και να αποκτήσουμε το σύστημα σκέψης του Αγίου Πνεύματος που είναι και η διόρθωση στο Επίπεδο-2. Αυτό εξηγείται με τη Μεταφυσική που το κείμενο παρουσιάζει. )
2:1. Οι ασκήσεις είναι πολύ απλές.
(Τα Μαθήματα με την ερμηνεία της Μεταφυσικής είναι πολύ απλά. Η Μεταφυσική ασχολείται μόνο με τα σύμβολα, τα γεγονότα και τις Αλήθειες. Η Μεταφυσική δεν κρίνει επειδή στη Μεταφυσική δεν υπάρχει ιστορία για να Κρίνεις, σωστό ή λάθος, καλό ή κακό.)
2:2.Δεν απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, και δεν παίζει ρόλο το πού τις κάνετε.
(Ο χρόνος στο Επίπεδο-1 ασχολείται με το Παρελθόν. Ο χρόνος στο Επίπεδο-2 ασχολείται μόνο με το Παρόν.)
2:3.Δεν χρειάζονται καμία προετοιμασία.
(Μην προετοιμάζεσαι γι’ αυτά τα μαθήματα. Με άλλα λόγια «Μην αλλάζεις την συμπεριφορά σου, άλλαξε μόνο το νου σου».)
2:4.Η περίοδος εκπαίδευσης είναι ένα έτος.
( Κάνε μόνο ένα μάθημα την ημέρα)
2:5.Οι ασκήσεις είναι αριθμημένες από το 1 έως το 365.
( Ένα μάθημα την ημέρα.)
2:6.Μην επιχειρείτε να κάνετε περισσότερες από μία άσκηση την ημέρα.
(Μην κάνεις περισσότερο από ένα μάθημα την ημέρα.)
3. Το βιβλίο εργασίας είναι διαιρεμένο σε δύο κύρια τμήματα, το πρώτο ασχολείται με την αναίρεση του τωρινού τρόπου οπτικής, και το δεύτερο με την απόκτηση αληθινής αντίληψης.
( Το 1ο Μέρος του Βιβλίου Εργασιών ασχολείται με την ακύρωση της εσφαλμένης αντίληψης στο Επίπεδο-1. Το 2ο Μέρος ασχολείται με την απόκτηση της αληθινής αντίληψης στο Επίπεδο-2.)
3:2.Με εξαίρεση τις περιόδους ανακεφαλαίωσης, οι ασκήσεις κάθε ημέρας είναι σχεδιασμένες γύρω από μία κεντρική ιδέα, η οποία δηλώνεται εξ αρχής.
( Πρώτα διατυπώνεται η κεντρική ιδέα που σχετίζεται με μια ερώτηση που σου γίνεται! Και, αν δεν ξέρεις την ερώτηση τότε πως μπορείς να δώσεις την απάντηση;)
ΒΕ.Εισαγ.3: 3 Αυτή ακολουθείται από μία περιγραφή των ιδιαίτερων διαδικασιών με τις οποίες η ιδέα της ημέρας θα πρέπει να εφαρμοστεί
(Η ερώτηση ακολουθείται από συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να εφαρμοστεί η απάντηση! Πάντα επικεντρώνεται στην κατάργηση της εσφαλμένης αντίληψης)
4:1. Ο σκοπός του βιβλίου εργασίας είναι να εκπαιδεύσει τον νου σας μ’ ένα συστηματικό τρόπο σε μία διαφορετική αντίληψη για καθέναν και καθετί μέσα στον κόσμο.
(Ο σκοπός του βιβλίου εργασιών είναι να εκπαιδεύσει το νου σου να σκέφτεται με το Άγιο Πνεύμα στην Ενιαιότητα, αντί με το εγώ και το σύστημα σκέψης του διαχωρισμού. Αυτό είναι εντελώς ξένο προς τον τρόπο σκέψης αυτού του κόσμου.)
4:2 Οι ασκήσεις είναι σχεδιασμένες για να σας βοηθήσουν να γενικεύσετε τα μαθήματα, έτσι ώστε να καταλάβετε πως καθένα απ’ αυτά είναι εξίσου εφαρμόσιμο σε καθέναν και καθετί που βλέπετε.
(Στο Επίπεδο- 2, οι πάντες και τα πάντα είναι μια σκέψη της Ενιαιότητας. Η σκέψη της Ενιαιότητας ισχύει για τους πάντες και τα πάντα∙ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Αν κρίνεις τον οποιονδήποτε, ή οτιδήποτε, φεύγεις από το Επίπεδο-2 και κατεβαίνεις στην κρίση με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
5:1. Η μεταφορά (αναγωγή) της εκπαίδευσης στην αληθινή αντίληψη δεν συνεχίζεται όπως γίνεται με την μεταφορά της εκπαίδευσης του κόσμου.
(Η μεταφορά (αναγωγή) της εκπαίδευσης σημαίνει επικοινωνία. Επικοινωνία σημαίνει αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που λες. Η σκέψη στο Επίπεδο- 1 ισχύει μόνο για το άτομο ή τα άτομα που σκέφτεσαι ή στα οποία μιλάς. Όμως, στο Επίπεδο-2, όλη η επικοινωνία σημαίνει ότι όταν εφαρμόζεις οποιαδήποτε ιδέα ή σκέψη σε κάποιον ή κάτι, αυτή ισχύει για τους πάντες και τα πάντα.)
5:2.Εάν η αληθινή αντίληψη έχει επιτευχθεί σε σχέση με κάποιον άνθρωπο, κατάσταση ή γεγονός, η ολική μεταφορά προς καθέναν και καθετί είναι βέβαιη.
(Όταν έχεις μια σκέψη για οποιονδήποτε ή για οτιδήποτε πρέπει να είναι στην Μη-Κρίση, τότε είναι βέβαιο ότι αυτή η σκέψη ή ιδέα θα επεκταθεί στους πάντες και τα πάντα. Το Επίπεδο-2 είναι μια κατάσταση Μη-Κρίσης.)
5:3.Από την άλλη πλευρά, μία εξαίρεση που κρατείται χωριστά από την αληθινή αντίληψη καθιστά τα επιτεύγματά της οπουδήποτε αδύνατα.
(Από την άλλη, αν κάνεις κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, όχι μόνο κρίνεις το άλλο άτομο, αλλά κρίνεις και τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει ότι θα κατέβεις στο Επίπεδο-1 με το εγώ, γιατί μόνο το εγώ είναι που κρίνει! Το Επίπεδο-1 είναι μια κατάσταση κρίσης.)
6:1. Οι μόνοι γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια, λοιπόν, είναι:
Πρώτον, ότι οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται πολύ συγκεκριμένα, όπως θα υποδεικνύεται.
( Ο γενικός κανόνας είναι αυτός, ότι όλα τα μαθήματα πρέπει να εφαρμόζονται κάθε μέρα, χωρίς εξαίρεση, όπως υποδεικνύεται. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε ο νους σου χάνεται στο Επίπεδο-1. Η περιπλάνηση του νου θα είναι μεγάλο εμπόδιο για σένα, και μπορεί να γίνει μόνο αν έχεις εγκλωβιστεί μέσα στην ψευδή εικόνα!)
6:2.Αυτό θα σας βοηθήσει να γενικεύσετε τις σχετικές ιδέες σε κάθε κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, και σε κάθε άνθρωπο και καθετί σ’ αυτήν.
(Όταν ο νους σου δεν περιπλανιέται, θα είσαι στην προσωπικότητα σου, και η προσωπικότητα σου θα είναι πλεονέκτημα, όχι εμπόδιο. Η προσωπικότητα δεν έχει περιπλάνηση του νου.)
6:3Δεύτερον, βεβαιωθείτε ότι δεν αποφασίζετε αφ’ εαυτού σας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, καταστάσεις ή πράγματα για τα οποία αυτές οι ιδέες είναι ανεφάρμοστες.
(Και πάλι, βεβαιώσου ότι δεν κρίνεις, ειδάλλως θα κάνεις αυτές τις ασκήσεις με το εγώ στην ψευδή εικόνα. Αν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να κάνεις διόρθωση πριν προχωρήσεις στο επόμενο μάθημα.)
6:4.Αυτό θα παρέμβει στην μεταφορά της εκπαίδευσης.
(Αν κρίνεις, τότε είσαι στο Επίπεδο-1. Και αυτό θα παρεμβαίνει με την μεταφορά την σκέψης που πρέπει να περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα πράγμα που είναι η Ενιαιότητα στο Επίπεδο-2.)
6:5.Η ίδια η φύση της αληθινής αντίληψης είναι ότι δεν έχει κανένα όριο.
(Στο Επίπεδο-2, η αληθινή αντίληψη δεν έχει όρια στο νέο τρόπο σκέψης σου. Μόλις εφαρμόζεις μια ιδέα ή σκέψη σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, το εφαρμόζεις για τους πάντες και τα πάντα. Αυτή είναι η ορθή αντίληψη∙ αυτή είναι η αληθινή Ενιαιότητα.)
6: 6.Είναι το αντίθετο του τρόπου που βλέπεις τώρα.
(Στο Επίπεδο-1, οποιαδήποτε σκέψη ή ιδέα που έχεις για κάποιον ή για κάτι ισχύει μόνο για κείνους που σκέφτεσαι. Αυτή είναι η εσφαλμένη αντίληψη, αυτός είναι ο διαχωρισμός.)
7:1. Ο συνολικός στόχος των ασκήσεων είναι ν’ αυξήσουν την ικανότητά σας να προεκτείνετε τις ιδέες στις οποίες θα εξασκηθείτε ώστε να συμπεριλάβουν τα πάντα.
(Ο συνολικός στόχος των ασκήσεων είναι ανοίξει ο νους σου για να συμπεριλάβει τους πάντες και τα πάντα, πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο στο Επίπεδο-2 με το Άγιο Πνεύμα και την Ενιαιότητα.)
7:2.Αυτό δεν θ’ απαιτήσει καμία προσπάθεια εκ μέρους σας.
(Στο Επίπεδο-2, δεν απαιτείται καμία προσπάθεια εκ μέρους σου για να σκεφτείς με Ενιαιότητα, γιατί τώρα είσαι συνδεμένος με ένα νου που σκέφτεται με αυτό τον τρόπο για λογαριασμό σου. Όμως, όταν είσαι στο Επίπεδο-1 η σκέψη σου είναι με το εγώ, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείς ότι οι πάντες και τα πάντα είναι διαχωρισμένα από σένα. Αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και κόπο και όπως λέει ο Ιησούς στο κείμενο: «Αυτό που σε κουράζει τόσο πολύ είναι το ότι βρίσκεσαι συνέχεια σε κατάσταση κρίσης μαζί με το εγώ».)
7:3.Οι ίδιες οι ασκήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες γι’ αυτό το είδος μεταφοράς.
(Αυτά τα μαθήματα από μόνα τους θα σε βοηθήσουν να αποκοπείς από το Επίπεδο-1 της εσφαλμένης αντίληψης και θα σε μεταφέρουν στο Επίπεδο-2 με το Άγιο Πνεύμα. Μην σε απασχολεί αυτή η μεταφορά, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μην κρίνεις.)
8:1. Κάποιες από τις ιδέες που το βιβλίο εργασίας παρουσιάζει θα δυσκολευτείτε να τις πιστέψετε, και άλλες μπορεί να φανούν πολύ εντυπωσιακές.
(Αυτές οι ιδέες θα ξαφνιάσουν πολύ το εγώ, που θα έχει μεγάλη αντίσταση στο να τις πιστέψει. Όμως, μην ακούς το εγώ σου, αλλιώς θα κρίνεις. Αν τις κρίνεις θα κρατάς το εγώ σου, και θα παραμένεις στο Επίπεδο-1.)
8: 2.Αυτό δεν έχει σημασία.
(Δεν έχει σημασία τι σκέφτεται ή σου λέει το εγώ σου, μην το πιστεύεις, γιατί αποστασιοποιείσαι από τον τρόπο σκέψης του! Αν πιστεύεις το εγώ σου, τότε θα κρίνεις.)
8:3.Σας ζητείται απλώς να εφαρμόσετε τις ιδέες σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται.
(Και πάλι, σου ζητείται ξανά και ξανά, να μην κρίνεις αυτά τα μαθήματα, απλά να εφαρμόζεις τις ιδέες σύμφωνα με τις οδηγίες που σου δίνονται.)
8:4.Δεν σας ζητείται να τις κρίνετε καθόλου.
(Και πάλι, σου ζητείται: μην κρίνεις αυτά τα μαθήματα, αλλιώς δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις στην αποκόλληση από το Επίπεδο-1)
8:5.Σας ζητείται μόνο να τις χρησιμοποιήσετε.
(Σου ζητείται μόνο να εφαρμόσεις όλα τα 365 μαθήματα σε όλες τις καταστάσεις με τους πάντες και με τα πάντα. Και, αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό, δεν θα έχεις κρίνει, κι έτσι θα παραμείνεις στο Επίπεδο-2. Θα έχεις εντελώς αποστασιοποιηθεί από το Επίπεδο-1 και το εγώ σου!)
8:6.Είναι η χρήση τους που θα τους δώσει νόημα για σας, και θα σας δείξει ότι αυτές είναι αλήθεια.
(Όταν εφαρμόζεις αυτά τα μαθήματα σύμφωνα με τις οδηγίες που σου δίνονται, θα βιώνεις επίγνωση, και όταν έχεις αυτή την εμπειρία, θα προχωρήσεις με μεγάλη σιγουριά.)
9:1. Θυμηθείτε μόνο αυτό. δεν χρειάζεται να πιστέψετε τις ιδέες, δεν χρειάζεται να τις αποδεχθείτε, και δεν χρειάζεται ούτε καν να τις καλοδεχθείτε.
(Να θυμάσαι μόνο αυτό: το εγώ δεν θα πιστεύει αυτές τις νέες ιδέες, και δεν χρειάζεται να τις αποδεχτείς ως καλές ή κακές, ως σωστές ή λάθος. Μόνο το εγώ σου είναι που θα τις κρίνει έτσι. Και, αν είσαι ειλικρινής, ούτε καν θα τις καλωσορίσεις, γιατί για το εγώ, αυτές οι νέες σκέψεις και ιδέες θα είναι απειλή για την ίδια του την ύπαρξη. Έτσι, μην προσπαθείς να τις αποδεχτείς, απλά εφάρμοσε τες σύμφωνα με τις οδηγίες.)
9:2.Σε κάποιες απ’ αυτές μπορεί έντονα ν’ αντισταθείτε.
(Το εγώ θα αντισταθεί ενεργά σε αυτά τα μαθήματα, γιατί πρέπει να το κάνει, αν θέλει να επιβιώσει!)
9:3.Τίποτα απ’ αυτά δεν θα έχει σημασία, ούτε θα μειώσει την αποτελεσματικότητά τους.
( Αυτό δεν έχει σημασία, αν ακολουθήσεις τις ανωτέρω οδηγίες, και απλά τα εφαρμόζεις, χωρίς κρίση.)
9:4.Όμως, μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να κάνει εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή των ιδεών που περιέχει το βιβλίο εργασίας, και όποιες κι αν είναι οι αντιδράσεις σας προς τις ιδέες, χρησιμοποιήστε τις.
(Αλλά, όταν το εγώ όντως αντισταθεί σε αυτά, και θα το κάνει, γιατί πρέπει, τότε ασχολήσου μόνο με το σε τι αντιδράς, γιατί αυτό στο οποίο αντιδράς είναι αυτό που έχεις αρνηθεί, και προβάλλει. Όταν αυτό συμβεί, και θα συμβεί, χρησιμοποίησε την Προχωρημένη Αληθινή Συγχώρεσηhttp://truthseeker-christina.blogspot.gr/2016/12/kelly-palantzidouto-michael-metaphysics.html για να ασχοληθείς με τις αντιδράσεις σου.)
9: 5.Τίποτα περισσότερο απ’ αυτό δεν ζητείται.
(Ακολούθησε όλες τις ανωτέρω οδηγίες κατά γράμμα, και δεν σου ζητείται να κάνεις ή να σκεφτείς τίποτα άλλο. Αν πιστεύεις ότι «πρέπει» να κάνεις κάτι εκτός από αυτές τις οδηγίες, τότε ακούς το εγώ σου. Αν ακούς το εγώ σου, θα κρίνεις. Αν συμβεί αυτό και θα συμβεί, τότε χρησιμοποίησε τις 10 διορθώσεις http://truthseeker-christina.blogspot.gr/2017/01/5.html lόπως έχεις διδαχτεί. Θα έχεις μάθει όλες τις 10 διορθώσεις στα μαθήματα μου για το Επίπεδο-1 και για το Επίπεδο-2)
Michael .
Μετάφραση: Παλαντζίδου Κέλλυ- Τσιντέα Χριστίνα
*Η μετάφραση του Βιβλίου Εργασιών είναι από την επίσημη έκδοση στα Ελληνικά του «A Course in Miracles», Foundation for Inner Peace:
« Ένα Μάθημα στα Θαύματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: