Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6

MICHAEL MURRAY


Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6

Στο σημερινό μάθημα, το «Μάθημα 6», βλέπουμε τώρα την εισαγωγή περισσότερων Μεταφυσικών εννοιών και συμβόλων και του Επιπέδου-1 και του Επιπέδου-2. Τώρα μαθαίνουμε για τις εγωικές άμυνες της άρνησης, της απώθησης, της προβολής, της ενοχής και του φόβου.
Για να διορθώσουμε τις εγωικές άμυνες, και να αποστασιοποιηθούμε από το Επίπεδο-1, έχουμε τέσσερις από τις «10 Διορθώσεις» που είναι σκέψεις και ιδέες του Επιπέδου-2. Είναι η Ευθύνη, η Αποδοχή, η Διάκριση, και η Ολοκληρωτική Συγχώρεση.

ΜΑΘΗΜΑ 6

Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.


(Το ερώτημα είναι: Γιατί ταράζομαι επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει; Η Απάντηση είναι: «Ταράζομαι επειδή βλέπω κάτι που έχω αρνηθεί, απωθήσει και μετά το έχω προβάλλει. Τώρα, ξέρω, ότι η ταραχή μου δεν είναι εκεί έξω· είναι μέσα στο νου μου. Ξέρω ότι την έχω προβάλλει από το νου μου επειδή έχω αντιδράσει σε αυτή. Και ξέρω, ότι μπορώ να αντιδρώ μόνο στις δικές μου προβολές. Ξέρω πως θα αντιδράσω σε αυτό το οποίο προβάλλω, τελεία και παύλα!).

(παραγ.)1.Οι ασκήσεις μ’ αυτή την ιδέα είναι πολύ παρόμοιες με τις προηγούμενες

(Χρησιμοποίησε αυτή την ιδέα με όποιον άνθρωπο, ή όποια κατάσταση ή γεγονός σου έχει προκαλέσει ταραχή. Αν έχεις αντιδράσει σε κάποιον, ή σε κάποια κατάσταση ή συμβάν, τότε έχεις επιλέξει να το αρνηθείς μέσα στο νου σου, και μετά να το προβάλλεις έξω πάνω σε κείνον τον άνθρωπο, το συμβάν ή την κατάσταση. Το κάνεις αυτό επειδή προτιμάς να δεις το πρόβλημα έξω αντί να το αντιμετωπίσεις μέσα σου. Τώρα, το αποτέλεσμα είναι να είσαι το θύμα, και ο άνθρωπος, το συμβάν ή η κατάσταση να γίνονται ο θύτης.)

2Και πάλι, για την εφαρμογή της ιδέας είναι απαραίτητο να ονομάσεις συγκεκριμένα και την μορφή της ενόχλησης (θυμός, φόβος, ανησυχία, κατάθλιψη, κλπ) και την πηγή που θεωρείς ότι την προκαλεί

(Με δυνατή φωνή, ονόμασε και την «ταραχή» και τον «θύτη» προς τον οποίον απευθύνεται η σκέψη σου.)
3Για παράδειγμα:

(Πες δυνατά στο νου σου: «Δεν είμαι ________ με ______επειδή έχω αρνηθεί αυτή την ταραχή, την έχω απωθήσει, και μετά την πρόβαλλα πάνω στον_____» Τώρα μπορώ να καταργήσω αυτή την προβολή παίρνοντας την Ολοκληρωτική Ευθύνη. Κάνοντας το αυτό, περιλαμβάνεις και την «Αποδοχή» και την «Διάκριση». Η Αποδοχή δηλώνει ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται έξω από σένα, και η Διάκριση είναι όταν αποδέχεσαι αυτό το γεγονός.)

4Είμαι θυμωμένος με τον ________ γιατί βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.

(Πες δυνατά στο νου σου: Δεν είμαι θυμωμένος με____ γιατί έχω αρνηθεί αυτόν τον θυμό, τον έχω απωθήσει, και μετά τον πρόβαλλα πάνω στον_____». Αυτή είναι η ενοχή μου. Μπορώ τώρα να καταργήσω αυτή την ενοχή με το να αποδεχτώ ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί έξω. Και, παίρνοντας εγώ ο ίδιος την Ολοκληρωτική Ευθύνη γι’ αυτό, μπορώ τώρα να καταργήσω την ενοχή μου. Αυτό είναι η Διάκριση και, επίσης, και η Ολοκληρωτική Συγχώρεση.)

5Ανησυχώ για ________ επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.

(Πες με δυνατή φωνή στο νου σου: «Δεν ανησυχώ για _____ επειδή έχω αρνηθεί αυτόν τον φόβο. Έχω απωθήσει αυτόν τον φόβο, και μετά τον πρόβαλλα πάνω στον _____». Τώρα μπορώ να καταργήσω αυτόν τον φόβο παίρνοντας εγώ ο ίδιος την Ολοκληρωτική Ευθύνη για αυτόν. Τώρα χρησιμοποίησε την Ολοκληρωτική Συγχώρεση για να καταργήσεις αυτόν τον φόβο.)

(παραγ.)2. Η σημερινή ιδέα είναι χρήσιμη για να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε φαίνεται να σε ταράζει και έτσι κάθε ενόχληση κατά την διάρκεια της ημέρας μπορεί ν’ αξιοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό

(Χρησιμοποίησε αυτή την ιδέα σήμερα, όποτε έχεις κάποια εσωτερική αντίδραση προς κάποιον, ή προς κάποια κατάσταση ή συμβάν, ή προς κάθε πόνο ή ταραχή που βιώνεις στο σώμα σου. Μετά, νιώσε το συναίσθημα και φέρε αυτό το συναισθηματικό τραύμα πίσω στην αιτία, που είναι πάντα μέσα στο νου σου.
Τώρα πες: «Παίρνω την Ολοκληρωτική Ευθύνη γι’ αυτή την ταραχή, και ονόμασε την (_____). Και, επειδή έχω πάρει την Ολοκληρωτική Ευθύνη γι’ αυτήν, τώρα την κάνω δική μου, την κατέχω, κι έτσι τώρα μπορώ να την αφήσω να φύγει. Αυτή είναι η Ολοκληρωτική Συγχώρεση.)

2Όμως, οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι πρακτικής που απαιτούνται, πρέπει να γίνουν αφού πρώτα διαθέσεις ένα περίπου λεπτό για να ερευνήσεις το νου σου και μετά να εφαρμόσεις την ιδέα σε κάθε ενοχλητική σκέψη που ανακάλυψες κατά την έρευνά σου.

(Πριν από κάθε μάθημα, να κάθεσαι ήσυχα για κάνα δυο λεπτά, και να παρατηρείς το νου σου για τις όποιες ενοχλητικές σκέψεις που μπορεί να έχεις αρνηθεί. Μετά, πες σε κάθε μία από αυτές: «Μπορώ να πάρω την Ολοκληρωτική Ευθύνη γι’ αυτή την ταραχή, μετά ονόμασε την (______) και επειδή έχω πάρει την Ολοκληρωτική Ευθύνη γι’ αυτή, τώρα μπορώ να την αφήσω να φύγει.)

(παραγ.)3. Και πάλι, εάν δυσκολεύεσαι να εφαρμόσεις την ιδέα σε κάποιες ενοχλητικές σκέψεις περισσότερο απ’ ότι σε άλλες, υπενθύμισε στον εαυτό σου τις δυο δηλώσεις του προηγούμενου μαθήματος:

(Να θυμάσαι, αυτές οι δύο προειδοποιήσεις είναι: «Δεν υπάρχουν μικρές ενοχλήσεις» και «Αυτές είναι εξίσου ενοχλητικές για την γαλήνη του νου μου». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιεραρχία ψευδαισθήσεων. Όλος ο πόνος, ο θυμός και όλα τα εσωτερικά τραύματα και οι ταραχές είναι το ίδιο.)

2Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές

(Πες με δυνατή φωνή: «Δεν υπάρχει ιεραρχία ψευδαισθήσεων. Όλος ο πόνος, ο θυμός και όλα τα εσωτερικά συναισθηματικά τραύματα και οι ταραχές που βιώνω είναι τα ίδια.»)

3Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου μου.

(Όλες οι ταραχές που αρνούμαι, και μικρές και μεγάλες, θα τις αρνούμαι, θα τις απωθώ, και θα τις προβάλλω. Τότε θα αντιδρώ σε αυτές, και η καθεμιά τους θα είναι ενόχληση για το νου μου. Τώρα μπορώ να καταργήσω αυτές τις ταραχές χρησιμοποιώντας την Ολοκληρωτική Συγχώρεση.)

4Και:

(Και, επειδή τις αρνούμαι, και μετά τις προβάλλω έξω, αυτές θα προκαλέσουν ενόχληση στο νου μου. Αλλά, τώρα μπορώ να τις απελευθερώσω παίρνοντας την Ολοκληρωτική Ευθύνη για όλες αυτές τις σκέψεις και, χρησιμοποιώντας την Ολοκληρωτική Συγχώρεση, μπορώ να τις καταργήσω μέσα στο νου μου.)

5Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχής και ν’ αφήσω τις άλλες να φύγουν.

(Αν θέλω ολοκληρωτική γαλήνη του νου, τότε δεν μπορώ να κρατήσω ούτε μια ενόχληση που να είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Πρέπει να είμαι πρόθυμος να πάρω «Ολοκληρωτική» Ευθύνη για να έχω Ολοκληρωτική Γαλήνη του Νου. Τώρα παίρνω Ολοκληρωτική Ευθύνη για όλα μου τα συναισθήματα, και τα «καλά» και τα «κακά», και τα μικρά και τα μεγάλα, επειδή είναι όλα τα ίδια).

6Για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων, λοιπόν, θα τις θεωρήσω όλες ίδιες.

(Δεν υπάρχει ιεραρχία ψευδαισθήσεων, όλες οι ενοχλήσεις που βιώνω είναι όλες το ίδιο. Και όποτε ταραχτώ σήμερα, θα πάρω την Ολοκληρωτική Ευθύνη, και θα Δεχτώ ότι το πρόβλημα δεν είναι έξω από μένα. Τότε θα χρησιμοποιήσω την Ολοκληρωτική Συγχώρεση για να καταργήσω όλες μου τις ενοχλήσεις σήμερα.)

Michael.

*Η μετάφραση του Βιβλίου Εργασιών είναι από την επίσημη έκδοση στα Ελληνικά του «A Course in Miracles», Foundation for Inner Peace: « Ένα Μάθημα στα Θαύματα».


Δεν υπάρχουν σχόλια: