Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ποτέ δεν ενοχλούμαι για τον λόγο που νομίζω.ΜΑΘΗΜΑ 5

Ποτέ δεν ενοχλούμαι για τον λόγο που νομίζω.

1. Αυτή η ιδέα, όπως η προηγούμενη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε πρόσωπο, κατάσταση ή γεγονός το οποίο πιστεύεις ότι σου προκαλεί πόνο. Εφάρμοσέ την ειδικά σε ό,τι πιστεύεις ότι είναι η αιτία της ενόχλησης σου, χρησιμοποιώντας την περιγραφή του συναισθήματος με όποιες λέξεις σου φαίνονται πιο ακριβείς. Η ενόχληση μπορεί να είναι φόβος, ανησυχία, θλίψη, άγχος, θυμός, μίσος, ζήλια ή πολλά άλλα, που νομίζεις ότι είναι διαφορετικά. Αυτό δεν ισχύει. Όμως, μέχρι να μάθεις ότι η μορφή δεν έχει σημασία, η κάθε μορφή θα γίνει κατάλληλο θέμα εφαρμογής για τις ασκήσεις της ημέρας. Όταν εφαρμόζεις την ίδια ιδέα στην κάθε μία ξεχωριστά, κάνεις το πρώτο βήμα για την τελική αναγνώριση ότι όλες είναι οι ίδιες.

2. Όταν χρησιμοποιείς την σημερινή ιδέα για κάποια συγκεκριμένη αιτία ενόχλησης οποιασδήποτε μορφής, να χρησιμοποιείς και την μορφή με την οποία βλέπεις την ενόχληση, και την αιτία στην οποία την αποδίδεις. Για παράδειγμα:

Δεν είμαι θυμωμένος με ____________ για τον λόγο που νομίζω.
Δεν φοβάμαι το_______________ για τον λόγο που νομίζω.

3. Αλλά πάλι, αυτό δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις κανονικές περιόδους εξάσκησης, κατά τις οποίες ερευνάς το νου σου για «πηγές» ενόχλησης στις οποίες πιστεύεις, και για  μορφές ενόχλησης που πιστεύεις ότι καταλήγουν.

4. Σε αυτές τις ασκήσεις, περισσότερο από τις προηγούμενες, μπορεί να δυσκολευτείς στο να μην κάνεις διακρίσεις, και να αποφύγεις να δώσεις μεγαλύτερο βάρος σε μερικά θέματα περισσότερο από άλλα. Μπορεί να βοηθήσει πριν από τις ασκήσεις να κάνεις την ακόλουθη δήλωση:

Δεν υπάρχουν μικρές ενοχλήσεις.
Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου μου.

5. Έπειτα εξέτασε το νου σου για οτιδήποτε σου προξενεί πόνο, άσχετα με το πόσο πολύ ή λίγο νομίζεις ότι το κάνει αυτό.

6. Μπορεί επίσης να παρατηρήσεις ότι είσαι λιγότερο πρόθυμος να εφαρμόσεις την σημερινή ιδέα σε κάποιες πηγές ενόχλησης, από ό,τι σε άλλες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτα σκέψου αυτό:

Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή την μορφή ενόχλησης και να αφήσω τις άλλες να φύγουν. Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης, λοιπόν, θα τις θεωρώ όλες ίδιες.

7. Μετά ερεύνησε το νου σου για όχι περισσότερο από περίπου ένα λεπτό, και προσπάθησε να αναγνωρίσεις έναν αριθμό από διαφορετικές μορφές ενόχλησης, άσχετα με τη σημασία που τους δίνεις. Εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα σε κάθε μια από αυτές, χρησιμοποιώντας και το όνομα και της πηγής της ενόχλησης όπως το αντιλαμβάνεσαι, και του συναισθήματος που βιώνεις. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:
Δεν ανησυχώ για____________για το λόγο που νομίζω.
Δεν στεναχωριέμαι για _______________ για το λόγο που νομίζω.

Τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα είναι αρκετό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: