Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 16MICHAEL MURRAY


Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 16

Στο σημερινό μάθημα, επιχειρούμε να αφήσουμε την ιδέα ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι» να φύγει μια για πάντα. Η σκέψη ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι» είναι κεντρική στο σύστημα σκέψης του εγώ. Και όσο κρατάς την ιδέα ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι¨, τότε κρατάς το εγώ. Όλες οι άλλες σκέψεις του εγώ, προέρχονται από αυτή την μία ιδέα, η οποία είναι ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι». Όταν αφήσεις αυτή την ιδέα να φύγει, η Όραση θα την αντικαταστήσει για λογαριασμό σου. Στην Όραση, η ελευθερία σου από την αμαρτία, την ενοχή και τον φόβο είναι βέβαιη.
ΜΑΘΗΜΑ 16
Δεν έχω καμία ουδέτερη σκέψη.
(Το Ερώτημα είναι: Γιατί; Γιατί δεν έχω ουδέτερες σκέψεις; Η Απάντηση είναι: επειδή όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1.)
(παραγ.)1. Η σημερινή ιδέα είναι ένα εναρκτήριο βήμα για την αναίρεση της πεποίθησης ότι οι σκέψεις σου δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.
(Η σημερινή ιδέα είναι η αρχή της παραίτησης από τη σκέψη ότι «νομίζεις ότι σκέφτεσαι». Επομένως, είναι επίσης η αρχή της παραίτησης από το εγώ και το Επίπεδο-1).
2Τα πάντα, όσα βλέπεις, είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών σου.
(Όλα όσα αντιλαμβάνεσαι είναι το αποτέλεσμα των σκέψεων σου.)
3Δεν υπάρχει καμιά εξαίρεση σ’ αυτό το γεγονός.
(Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στο γεγονός ότι ο προβολή φτιάχνει την αντίληψη. Αυτό που σκέφτεσαι, το προβάλλεις, και αυτό που προβάλλεις το αντιλαμβάνεσαι.)
4Οι σκέψεις δεν είναι μεγάλες ή μικρές, δυνατές ή αδύναμες
(Όλες οι σκέψεις παράγουν αποτελέσματα. Στο Επίπεδο-1 οι σκέψεις είναι ή «σωστές» ή «λάθος», ή «καλές» ή «κακές». Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα επειδή δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις στο Επίπεδο-1.)
5Είναι απλώς αληθινές ή ψεύτικες.
(Στο Επίπεδο-2 οι σκέψεις είναι η «αληθινές» ή «ψευδείς». Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα στο Επίπεδο-2, επειδή δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις στο Επίπεδο-2.)
6Αυτές που είναι αληθινές δημιουργούν τα όμοιά τους
(Οι σκέψεις που είναι αληθινές δημιουργούν μόνο αυτό που είναι αληθινό: Ειρήνη, Χαρά και Αγάπη.)
7Εκείνες που είναι ψευδείς φτιάχνουν τα δικά τους.
(Οι σκέψεις που είναι εσφαλμένες, φτιάχνουν μόνο αυτό που είναι αναληθές: Αμαρτία, ενοχή και φόβο.)
(παραγ.)2. Δεν υπάρχει πιο αντιφατική έννοια από αυτήν που αφορά τις «αδρανείς» σκέψεις.
(Δεν υπάρχουν σκέψεις που να μπορείς να βιώσεις εκτός από αυτά τα δύο επίπεδα. Το Επίπεδο-1 θα φτιάχνει μόνο αυτό που είναι αναληθές, τρομακτικό και ψευδαισθητικό. Το Επίπεδο-2 θα δημιουργεί μόνο αυτό που είναι αληθινό, ή αυτό που είναι ειρηνικό και στοργικό.)
2Αυτό που δίνει έρεισμα για να διαμορφωθεί η αντίληψη ενός ολόκληρου κόσμου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αδρανές
(Αν επιλέξεις το Επίπεδο-1 θα αντιλαμβάνεσαι ένα κόσμο χωρίς νόημα που προκαλεί έναν τρομακτικό κόσμο. Αν επιλέξεις το Επίπεδο-2 θα αντιλαμβάνεσαι ένα κόσμο με νόημα που προκαλεί ένα γαλήνιο κόσμο.)
3Κάθε σκέψη, που έχεις, συνεισφέρει στην αλήθεια ή στην ψευδαίσθηση. είτε προεκτείνει την αλήθεια ή πολλαπλασιάζει τις ψευδαισθήσεις.
(Στο Επίπεδο-1 ο νους σου θα κατακερματίζει και θα προβάλλει μόνο ψευδαισθήσεις διαχωρισμού. Στο Επίπεδο-2 ο νους σου θα επεκτείνει μόνο αυτό που είναι αληθινό, κι έτσι θα επεκτείνεις μόνο αυτό που είναι αληθινό, δηλαδή την Ενιαιότητα.)
4Μπορείς όντως να πολλαπλασιάσεις το τίποτα, αλλά δεν θα το επεκτείνεις εάν το κάνεις.

(Μπορείς να προβάλλεις και να κατακερματίζεις ψευδαισθήσεις, αλλά δεν μπορείς να τις μοιραστείς εξίσου με όλους εκτός από τον εαυτό σου. Μόνο η σκέψη της Ενιαιότητας μπορεί να επεκταθεί και να μοιραστεί εξίσου από σένα με όλους.)
(παραγ.)3. Πέρα από το ν’ αναγνωρίσεις ότι οι σκέψεις δεν είναι ποτέ αδρανείς, η σωτηρία απαιτεί επίσης ν’ αναγνωρίσεις επίσης ότι κάθε σκέψη που κάνεις είτε φέρνει γαλήνη ή πόλεμο, είτε αγάπη ή φόβο
(Η σωτηρία σου βασίζεται μόνο σε αυτό: από ποιο Επίπεδο επιλέγεις να αντιληφτείς τον κόσμο; Στο Επίπεδο-1, οι σκέψεις σου θα προκαλέσουν πόλεμο και φόβο. Στο Επίπεδο-2, οι σκέψεις σου θα προκαλέσουν μόνο γαλήνη και αγάπη. Είσαι ελεύθερος να επιλέξεις, αλλά δεν είσαι ελεύθερος από τις συνέπειες αυτής της επιλογής.)
2Ένα ουδέτερο αποτέλεσμα είναι αδύνατο, γιατί η ουδέτερη σκέψη είναι αδύνατη.
(Υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης, και πρέπει να βρίσκεσαι ή στο ένα ή στο άλλο κάθε φορά. Επομένως, ποτέ δεν υπάρχει στιγμή, που να μη σκέφτεσαι. Όλες οι σκέψεις παράγουν αποτελέσματα· δεν υπάρχουν αδρανείς σκέψεις.)
3Υπάρχει τόσος πειρασμός να υποτιμάς τις σκέψεις φόβου θεωρώντας τις ασήμαντες ή κοινότοπες και ανάξιες για ν’ ασχοληθείς, και γι’ αυτό είναι ουσιώδες να τις αναγνωρίσεις όλες ως εξίσου καταστροφικές, αλλά και εξίσου μη-πραγματικές.
(Στο Επίπεδο-1 οι σκέψεις που αρνείσαι φτιάχνουν τον κόσμο που βιώνεις, όσο μικρές και ασήμαντες να είναι. Αυτό που αρνείσαι, θα το προβάλλεις, και είναι αυτές οι σκέψεις που παράγουν ένα τρομακτικό κόσμο.)
4Θα εξασκηθούμε στην σημερινή ιδέα με πολλούς τρόπους, προτού μπορέσεις πραγματικά να την καταλάβεις.
(Δεν «νομίζω ότι σκέφτομαι». Είτε σκέφτομαι στο Επίπεδο-1 με τον εγωικό διχασμένο νου. Ή, σκέφτομαι στο Επίπεδο-2 με το Άγιο Πνεύμα. Όλες μου οι σκέψεις θα έχουν αποτελέσματα.)
(παραγ.)4. Κατά την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, ψάξε το νου σου για ένα λεπτό περίπου, έχοντας τα μάτια κλειστά, και ενεργά επιδίωξε να μην παραβλέψεις καμία «μικρή» σκέψη, που μπορεί να τείνει να διαφύγει της έρευνας.
(Να θυμάσαι να μην κρίνεις τις σκέψεις που κάνεις, αν τις κρίνεις, τότε σκέφτεσαι με το εγώ. Όλες οι σκέψεις έχουν αποτελέσματα, μικρές και μεγάλες.)
2Αυτό είναι αρκετά δύσκολο μέχρι να το συνηθίσεις.
(Πες με δυνατή φωνή: «Δε νομίζω πια ότι σκέφτομαι. Όλες μου οι σκέψεις έχουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν ουδέτερες σκέψεις».)
3Θ’ ανακαλύψεις ότι ακόμα δυσκολεύεσαι να μην κάνεις τεχνητές διακρίσεις.
(Πες ξανά: «Δεν νομίζω ότι σκέφτομαι. Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.»)
4Κάθε σκέψη που έρχεται στο νου σου, ανεξαρτήτως των ποιοτήτων που εσύ της αποδίδεις, είναι ένα κατάλληλο αντικείμενο για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας.
(Πες ξανά: «Δεν νομίζω ότι σκέφτομαι. Είτε σκέφτομαι στο Επίπεδο-1 με τον εγωικό διχασμένο νου, ή σκέφτομαι με το Άγιο Πνεύμα. Όλες μου οι σκέψεις έχουν αποτελέσματα».
5. Στις περιόδους πρακτικής, πρώτα επανάλαβε την ιδέα στον εαυτό σου, και μετά, καθώς καθεμιά περνά από το νου σου, κράτα την στην επίγνωσή σου ενώ λες στον εαυτό σου:
(Πες ξανά: «Δε νομίζω ότι σκέφτομαι. Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1.»)
2Αυτή η σκέψη για ___________ δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη.

(Πες αυτό: «Δε νομίζω ότι σκέφτομαι. Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1. Επομένως, αυτή η σκέψη [ονόμασε την] που νομίζω ότι σκέφτομαι ανήκει στο εγώ στο Επίπεδο-1.)
3Εκείνη η σκέψη για ___________ δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη.
(Πες αυτό: «Δε νομίζω ότι σκέφτομαι. Όταν νομίζω ότι σκέφτομαι, σκέφτομαι με τον εγωικό διχασμένο νου στο Επίπεδο-1. Επομένως, αυτή η σκέψη [ονόμασε την] που νομίζω ότι σκέφτομαι ανήκει στο εγώ στο Επίπεδο-1.)
4Ως συνήθως, χρησιμοποίησε τη σημερινή ιδέα όποτε αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια συγκεκριμένη σκέψη σου φέρνει δυσφορία
(Αυτή η σκέψη που «νομίζω ότι σκέφτομαι» [ονόμασε την] μου προκαλεί ανησυχία. Ο λόγος που αυτή η σκέψη μου προκαλεί ανησυχία είναι ότι ακόμα «νομίζω ότι σκέφτομαι». Αυτό σημαίνει ότι σκέφτομαι με το εγώ στο Επίπεδο-1. Μπορώ τώρα να αποστασιοποιηθώ από αυτή την σκέψη χρησιμοποιώντας Π.Α.Σ.)
5Η ακόλουθη μορφή προτείνεται γι’ αυτόν τον σκοπό:
(Αυτή η σκέψη που «νομίζω ότι σκέφτομαι» δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη. Δε νομίζω πια ότι σκέφτομαι, επομένως μπορώ να αφήσω αυτή την σκέψη να φύγει.)
6Αυτή η σκέψη για ___________ δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη,επειδή δεν έχω καμιά ουδέτερη σκέψη.
(Αυτή η σκέψη που «νομίζω ότι σκέφτομαι, [ονόμασε την] δεν είναι μια ουδέτερη σκέψη. Δε «νομίζω ότι σκέφτομαι» πια, επομένως μπορώ να αφήσω αυτή την σκέψη για [ονόμασε το] να φύγει.)
(παραγ.)6. Τέσσερις ή πέντε περίοδοι πρακτικής προτείνονται, εάν νιώσεις άνετα όταν τις κάνεις.
(Δε νομίζω πια ότι σκέφτομαι, επομένως μπορώ να αφήσω αυτή την σκέψη για [ονόμασε το] να φύγει.)
2Εάν αισθανθείς πίεση, τρεις περίοδοι θα είναι αρκετές.
(Αν νιώθεις κάποια ένταση πες αυτό: «Αυτή η σκέψη που νομίζω ότι σκέφτομαι για [ονόμασε το] μου προκαλεί ανησυχία. Δε νομίζω πια ότι σκέφτομαι, επομένως μπορώ να αφήσω αυτή την σκέψη για [ονόμασε το] να φύγει.)
3Η διάρκεια της περιόδου πρακτικής θα πρέπει επίσης να μειωθεί, εάν νιώσεις ενόχληση.
(Αν νιώθεις κάπως άβολα, πες αυτό: «Δε νομίζω πια ότι σκέφτομαι, επομένως μπορώ να αφήσω αυτή την σκέψη να φύγει».)
Αρχή φόρμας


Δεν υπάρχουν σχόλια: