Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
"Ο Kenneth Wapnick, Ph.D μιλάει για το πώς τα Μαθήματα Θαυμάτων είναι μια διδασκαλία στο "όλα ή τίποτα", και ως εκ τούτου μας διδάσκουν ότι το μίσος μας προς τον οποιονδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει το μίσος μας προς τον Θεό. Ο Ιησούς μας μιλά για το πώς χρειάζεται να κοιτάξουμε το μίσος μας γιατί η αγάπη βρίσκεται κάτω από αυτό. Και δεν μπορούμε να φτάσουμε την αγάπη χωρίς να κοιτάξουμε το μίσος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό

Δεν υπάρχουν σχόλια: