Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Η χρήση της μη-δυαδικότητας σαν άμυναΟ Kenneth Wapnick, Ph.D. συζητάει για τον κίνδυνο που υπάρχει να χρησιμοποιούν οι μαθητές του Μαθήματος στα Θαύματα την μη-δυαδικότητα σαν άμυνα με σκοπό να μην βλέπουν το εγώ τους. Επιλέξτε Ελληνικά από την ροδελίτσα

( ρυθμίσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: