Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Τι εννοούν τα Μαθήματα όταν λένε «οι ανίερες αξίες θα προκαλούν σύγχυση…»;ΕΡΩΤΗΣΗ #249: Μπορείτε παρακαλώ να ξεκαθαρίσετε αυτό το εδάφιο από το κείμενο των Μαθημάτων Θαυμάτων: «Οι ανίερες αξίες θα προκαλούν σύγχυση, και στην επίγνωση» (Κεφ.22.III.9:2).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό που εννοεί είναι ότι όταν βλέπουμε τα συμφέροντα μας ως διαχωρισμένα από κάποιου άλλου (ένα παράδειγμα των «ανίερων αξιών»), τότε θα βιώνουμε σύγχυση, και ότι θα έχουμε επίγνωση αυτής της σύγχυσης: το  «και στην επίγνωση» ήταν ένας κοινός ψυχολογικός όρος που χρησιμοποιούνταν τον καιρό που γραφόντουσαν τα Μαθήματα


Δεν υπάρχουν σχόλια: