Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑ 149 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.ΜΑΘΗΜΑ 149

Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.

(137) Όταν θεραπεύομαι δεν θεραπεύομαι μόνο εγώ.

(138) Ο Ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: