Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑ 142 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.
ΜΑΘΗΜΑ 142

Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.


(123) Ευχαριστώ τον Πατέρα μου για τα δώρα Του σε μένα.

(124) Ας θυμηθώ ότι είμαι ένα με τον Θεό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: