Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑ 6 Ενοχλούμαι επειδή βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί.
ΜΑΘΗΜΑ 6

Ενοχλούμαι  επειδή βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί.

1. Οι ασκήσεις με αυτή την ιδέα μοιάζουν πολύ με τις προηγούμενες. Πάλι, χρειάζεται να ονομάσεις και την μορφή ενόχλησης (θυμός, φόβος, ανησυχία, στενοχώρια και ούτω καθεξής) και την πηγή που νομίζεις ότι την προκαλεί πολύ συγκεκριμένα για οποιαδήποτε εφαρμογή της ιδέας.
Για παράδειγμα:

Είμαι θυμωμένος με _______________γιατί βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί.
Ανησυχώ για _____________________ γιατί βλέπω κάτι που δεν είναι εκεί.

2. Η σημερινή ιδέα είναι χρήσιμη για να την εφαρμόσεις σε οτιδήποτε φαίνεται να σε ενοχλεί, και μπορείς να ωφεληθείς εφαρμόζοντάς την όλη την ημέρα γι αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι πρακτικής είναι απαραίτητες και θα πρέπει να προηγηθούν από ένα περίπου λεπτό διερεύνησης του νου, όπως και πριν, και η εφαρμογή της ιδέας σε κάθε ενοχλητική σκέψη που αποκαλύπτεται στην έρευνα.

3. Ξανά, αν αντισταθείς στην εφαρμογή της ιδέας σε κάποιες ενοχλητικές σκέψεις περισσότερο από άλλες, υπενθύμισε στον εαυτό σου τα δύο πράγματα στα οποία επιστήσαμε την προσοχή σου στο προηγούμενο μάθημα:

Δεν υπάρχουν μικρές ενοχλήσεις.
Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου μου.

Και:

Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ενόχλησης και να αφήσω τις άλλες να φύγουν.
Για το σκοπό αυτών των ασκήσεων, λοιπόν, θα τις θεωρώ όλες ίδιες.Δεν υπάρχουν σχόλια: