Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 180 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 180

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(169) Με την χάρη Του ζω. Με την χάρη  Του απελευθερώνομαι.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(170) Δεν υπάρχει καμία σκληρότητα στον Θεό, άρα ούτε και σε μένα.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: