Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 179 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 179

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(167) Υπάρχει μόνο μια ζωή, και αυτή την μοιράζομαι με τον Θεό.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(168) Η χάρη Σου μου έχει δοθεί. Την διεκδικώ τώρα.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: