Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 178 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 178

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(165) Ο νους μου ας μην αρνηθεί την Σκέψη του Θεού.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(166) Ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί τα δώρα Του.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: