Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 177 Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 177

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(163) Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.
(164) Τώρα είμαστε ένα με Αυτόν ο Οποίος είναι η Πηγή μας.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: