Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΜΑΘΗΜΑ 176 Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ

ΜΑΘΗΜΑ 176

Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ
(161) Δώσε μου την ευλογία σου, άγιε Υιέ του Θεού.
Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ
(162) Είμαι έτσι όπως με δημιούργησε ο Θεός.
Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: