Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΜΑΘΗΜΑ 176 Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ
ΜΑΘΗΜΑ 176

Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ

(161) Δώσε μου την ευλογία σου, άγιε Υιέ του Θεού.

Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ

(162) Είμαι έτσι όπως με δημιούργησε ο Θεός.


Ο Θεός δεν είναι παρά Αγάπη , άρα το ίδιο είμαι κι εγώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: