Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΜΑΘΗΜΑ 112ΜΑΘΗΜΑ 112

Για την πρωινή και την βραδινή επανάληψη:

 (93) «Το φως, η χαρά και η ειρήνη διαμένουν μέσα μου.»

Είμαι ο οίκος του φωτός, της χαράς και της ειρήνης. Τα καλωσορίζω στον οίκο που μοιράζομαι με τον Θεό, διότι είμαι μέρος δικό Του.

 (94) «Είμαι έτσι όπως με δημιούργησε ο Θεός»

Θα παραμείνω για πάντα έτσι όπως ήμουν, όταν δημιουργήθηκα από Εκείνον που ποτέ δεν αλλάζει, σαν τον Εαυτό Του. Και είμαι ένα με Αυτόν, και Αυτός με μένα.

Στην ώρα:

 «Το φως και η χαρά και η ειρήνη διαμένουν μέσα μου.»

Στην μισή ώρα:


 «Είμαι έτσι όπως με δημιούργησε ο Θεός»

Δεν υπάρχουν σχόλια: