Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ 174 (Επαναληπτικό)

ΜΑΘΗΜΑ 174

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

(157) Μέσα στην Παρουσία Του εισέρχομαι τώρα.

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.

(158) Σήμερα μαθαίνω να δίνω καθώς λαμβάνω

Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, άρα το ίδιο είμαι κι εγώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: